Del

Renteøkning gir medvind for finansaksjer

En amerikansk renteøkning gir både medvind og motvind for en rekke aksjer. Finansaksjer er blant de aksjene som forventes å dra nytte av pengepolitikken i tiden framover.

Prisen på penger vil snart bli litt høyere. Dette skjer når den amerikanske sentralbanken, Fed, hever renten – mest sannsynlig i desember. På finansmarkedene er investorene allerede godt i gang med å tilpasse seg det nye renteregimet, forteller Haavard Bruland, salgsdirektør i Danske Capital og investeringsspecialist for Danske Invest med ansvar for rådgivning og oppfølging av kunder. Men hvordan ser denne tilpasningen ut, og hvilke aksjer kan forventes å stige i takt med en renteøkning – og hvilke kan komme til å gå på en smell?

Finansaksjer klarer seg best
"Vi ser at amerikanske finansaksjer stiger når det er fokus på at renten skal opp, og vi ser fortsatt muligheten til kursløft når Fed hever renten," sier Haavard Bruland og forklarer:

"Fed hever renten som følge av at det går bedre med amerikansk økonomi, og en forbedret økonomi har en positiv smitteeffekt på bankene via flere utlån og innskudd. Dessuten gjør en renteøkning godt for bunnlinjen hos bankene, ettersom det fører til en bedre rentemargin – i form av at bankene vil kunne øke utlånsrenten i forhold til innskuddsrenten."

Men det er ikke bare for amerikanske aksjer at investeringsstrategen ser gode muligheter. Europeiske bankaksjer kan også stå foran et kursløft, mener han.

"Det kommer ingen renteøkning i Europa foreløpig. Tvert imot har Mario Draghi (leder av Den europeiske sentralbanken, red. anm.) kunngjort at renten kan bli ytterligere senket. Imidlertid vil et rentekutt trolig føre til ekstra fart på hjulene i Europa, og dette vil gagne bankene gjennom økte utlån," sier Haavard Bruland. 

Mulig oppside for teknologiaksjer
Han ser gode muligheter for aksjer i teknologisektoren – globalt sett.

"Teknologien får ikke spesielt mye direkte nytte av en renteøkning, men disse selskapene drar vanligvis fordel av utviklingen som skjer i andre selskaper i den økonomiske syklusen når sentralbanken begynner å heve renten," sier Haavard Bruland og forklarer:

"Vi ser at mange bedrifter for tiden øker investeringene som er rettet mot digitalisering, ettersom de føler at det går bedre og bedre med økonomien, samt at forbrukerne beveger seg mot de digitale handelsplattformene. Dette smitter naturligvis over på teknologibedriftene som leverer den teknologiske infrastrukturen."

Haavard Bruland mener dessuten at det vil kunne oppstå en ketchupeffekt på investeringer generelt når renteøkningene begynner.

"Selv om renten økes, vil det gjøre næringslivet sikrere på hvor landet ligger. Det vil skape mer sikkerhet rundt den økonomiske situasjonen, og vi mener at dette vil gi teknologiinvesteringene en dytt i riktig retning."

Utfordringer for energisektoren
Haavard Bruland ser derimot en potensiell nedside for amerikanske energiforsyningsselskaper.

"Vi ser at investorene til en viss grad forlater disse aksjene og går over på europeiske utbytteaksjer i stedet," sier Haavard Bruland, som forteller at energiselskapene er kjent som utbytteaksjer.

"Og når rentene stiger, skjer det som regel at kursen faller på utbytteaksjer, fordi obligasjons- og pengemarkedet blir mer attraktivt enn utbytteaksjer," sier han.

Europeiske aksjer generelt
Haavard Bruland ser generelt lyst på europeiske aksjer i takt med at Fed hever renten.

"Kombinasjonen av at Fed hever renten mens Den europeiske sentralbanken fortsetter sin ekspansive pengepolitikk, vil i prinsippet gi europeiske eksportører en fordel," sier investeringsstrategen, som likevel påpeker at ikke alle europeiske eksportører vil være like interessante.

"Vi mener at spesielt selskaper som er underleverandører til energi- og gruvesektoren fortsatt vil oppleve utfordringer," sier Haavard Bruland.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.