Del

Politisk uro og Kinas vekst vil prege tredje kvartal

Storbritannias «nei» til EU-medlemskap, gjør at årets tredje kvartal starter med fornyet usikkerhet.

Med konsekvensene av Brexit-valget, et kommende presidentvalg i USA og avtakende vekst i Kina, kan tredje kvartal bli både begivenhetsrikt og utfordrende. Men til tross for fornyet uro både politisk og på finansmarkedene, vil ikke Brexit-resultatet skape en ny global krise.

Dette hevder sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen i det nye Investor Brief fra Danske Invest om forventningene til finansmarkedene i tredje kvartal 2016.

«På bakgrunn av sjokket som den politiske usikkerheten representerer, forventer vi nå at Europa går inn i resesjon i tredje kvartal. Samtidig mener vi at veksten vil vende tilbake i løpet av våren 2017», sier Bo Bejstrup Christensen og fortsetter:

«Den europeiske sentralbanken, ESB, og Storbritannias sentralbank, Bank of England, vil gjøre alt de kan for å sikre finansiell stabilitet.»

Amerikansk renteøkning tilbake i søkelyset
Mens uroen raser i Europa, står det annerledes til i USA, der veksten har økt fra rundt 1 % til nå å ligge på rundt 2 %.

«Selv om uroen i Europa godt kan skape litt uro på helt kort sikt, mener vi at spesielt styrken på det amerikanske boligmarkedet og i det amerikanske banksystemet vil være nok til å få veksten til å stige til over 2 % i løpet av høsten 2016», forklarer Bo Bejstrup Christensen.

Han mener samtidig at tredje kvartal vil by på både lønns- og prisvekst, noe som kan få en amerikansk renteøkning tilbake på bordet i løpet av høsten.

Kinas vekst mister fremdriften
I utviklingsøkonomiene vil øynene rettes mot Kina, der den økonomiske veksten – som så ut til å stabilisere seg i andre kvartal – kan begynne å avta etter hvert som regjeringens stimuli mister kraft.

«For å opprettholde vekstnivået må regjeringen enten fortsette stimulansene gjennom f.eks. flere investeringer i infrastruktur eller å fortsette med å senke kravene ved boliglån. Vi tror ikke at den kinesiske regjeringen vil fortsette med å stimulere til vekst i samme grad, og derfor spår vi at både investeringsveksten og boligmarkedet vil miste fart i tredje kvartal», sier Bo Bejstrup Christensen.

Hvis dette skjer, mener han at ikke bare Kina, men også mange andre vekstmarkedsøkonomier vil miste fart. I tredje kvartal forholder Bo Bejstrup Christensen seg dermed skeptisk både til at oppgangen i råvareprisene og den senere tids generelt gode utvikling i vekstmarkedene vil ha vedvarende effekt.

«Med disse scenariene innbakt, har vi for øyeblikket nøytral risikovekt på aksjer og opprettholder undervektingen av aksjer fra vekstmarkedene og Europa, mens vi har overvekt i amerikanske aksjer. Dette gjenspeiles i porteføljene i investeringsproduktene Horisontfondene og Danske Formuesforvaltning», sier Bo Bejstrup Christensen.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.