Del

Økonomi: Utsikt til global vekst

Danske Invests sjefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen mener det er utsikter til vekst i den globale økonomien resten av året til tross for utfordringene i Europa.

Det kommer til å gå fremover i den globale økonomien til høsten, vurderer Danske Invests analytiker Bo Bejstrup Christensen, men han understreker at det er en del politiske utfordringer i både USA og Europa.

Den amerikanske økonomien vokser. Ikke mye, men den vokser. Bo Bejstrup Christensen er noe mer optimistisk til den amerikanske økonomien enn andre analytikere og han forventer vekst i resten av året og at det blir skapt 150 000 nye arbeidsplasser hver måned.

USA kan treffe veggen
Men utfordringene i USA ligger i politikernes hender. En rekke finanspolitiske tiltak for å hjelpe økonomien utløper på slutten av året og det er avgjørende for den økende veksten i USA at de ikke bare får lov til å stoppe.

”Hvis ikke politikerne kan bli enig om å fortsette med disse tiltakene så vil den amerikanske økonomien treffe veggen. Det er viktig for veksten at politikerne forlenger disse støttetiltakene,” forteller Bo Bejstrup Christensen.
Europa er fortsatt i krise

Bo Bejstrup Christensen forventer at den europeiske økonomien som helhet vil fortsette med å være i resesjon til høsten. Han påpeker samtidig  at den avta i størrelse. Det vil med andre ord si at den negative veksten blir mindre negativ i løpet av høsten. Men resesjonen vil avta i større og større grad. Også her avhenger utviklingen av politiske begivenheter og hvordan ESB, Den Europeiske Sentralbanken, vil forholde seg til de kritiske rentenivåene på de søreuropeiske statsobligasjonene, forklarer Bo Bejstrup Christensen.

Kinesisk vekst
I Kina er det fortsatt stabil vekst selv om veksten i den kinesiske økonomien er kommet ned i tempo. Det skyldes at de kinesiske myndighetene har strammet inn for å blant annet unngå en boligboble og for å holde inflasjonen under kontroll. Bo Bejstrup Christensen er optimistisk til den kinesiske økonomien.

”Vi forventer moderat akselererende vekst og at de kinesiske myndighetene slakker litt på innstramningene så veksten stiger. Bankenes vilje og mulighet til å låne ut penger er  en avgjørende faktor for veksten i Kina, og det er i siste ende staten som styrer den politikken i Kina” forklarer Bo Bejstrup Christensen.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.