Del

Obligasjonsinvestorer får jackpot i nye markeder

Siden årsskiftet har obligasjoner fra nye markeder utstedt i hard valuta gitt en avkastning på over 7 prosent. Men risikoen er der fremdeles. Det ser vi på utviklingen i Argentina.

Nye markeder har klart å snu skuta, og flere av aksjemarkedene i regionen har hatt pilen opp de siste månedene. Men det er ikke bare på aksjefronten investorene i nye markeder har grunn til å smile. Obligasjoner utstedt i nye markeder i hard valuta (dvs. dollar eller euro) har hatt et godt første halvår i 2014. Sjefporteføljerådgiver Bent Lystbæk er rådgiver for Danske Invest ved investeringer i avdelingen Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h, og han peker på en rekke grunner til at investeringer i obligasjoner fra nye markeder har vært gode investeringer og kan fortsette å være det – til tross for risikoen.

Et attraktivt alternativ til selskapsobligasjoner
Investeringer i obligasjoner i nye markeder i hard valuta kan ses som et alternativ til investeringer i selskapsobligasjoner, fordi det ikke er noen valutakursrisiko ettersom obligasjonene gjerne er utstedt i enten dollar eller euro.

”Samtidig er obligasjoner fra nye markeder fremdeles attraktivt prissatt, og som investor får man høy meravkastning ikke bare i forhold til amerikanske statsobligasjoner, men også i forhold til amerikanske og europeiske selskapsobligasjoner med samme kredittverdighet”, forteller Bent Lystbæk.

Mindre negativ omtale om nye markeder
I fjor fikk ikke bare aksjer, men også obligasjoner fra nye markeder en ublid skjebne. Obligasjoner utstedt i hard valuta ga da et tap på vel 5 prosent. Men siden det er stemningen snudd og det har begynt å tikke inn positive nøkkeltall fra landene.

"Det er klart at det påvirker investorenes oppførsel, hvis man hele tiden hører mye negativt om nye markeder. Men det har endret seg, og vi ser blant annet også at eksporten i regionen tar seg opp, i takt med at konjunkturene i USA og Europa har blitt bedre. Alt dette er positive nyheter,” sier Bent Lystbæk.

Ukrania-konflikten avtar
Russlands grenseoverskridende interesse for deler av Ukraina i årets første måneder har vært med på å sende bølger av usikkerhet inn over særlig nye markeder. Men nå har situasjonen bedret seg, og det har også gitt fordeler for obligasjonsinvestorene i den seneste tiden.

”Den geopolitiske situasjonen har utviklet seg til det bedre, og stemningen rundt obligasjoner fra nye markeder har vært god. Det har gitt god avkastning spesielt i mai,” sier Bent Lystbæk. Han og teamet klarte å skape et resultat i avdeling Nye Markeder Obligationer på 3,5 prosent bare i mai – og har til og med slått benchmark.

ECB letter pengepolitikken
I juni besluttet den europeiske sentralbanken å senke renten, og det har også gagnet obligasjoner fra nye markeder som er utstedt i hard valuta. Særlig østeuropeiske obligasjoner.

”Etterspørselen etter euro-obligasjoner har steget etter ECBs senkning av renten. Det har særlig skapt interesse for østeuropeiske obligasjoner som er utstedt i euro, som vi har en hel del av i porteføljen. Det har gitt kursstigninger – og dermed god avkastning til investorene,” sier Bent Lystbæk.

Uro i Argentina – derfor er risikospredning avgjørende
Investeringer i obligasjoner fra nye markeder i hard valuta er en risikofylt aktivaklasse og henvender seg derfor kun til investorer som er villige til å ta ekstra risiko i jakten på bedre avkastning. Det er utviklingen i Argentina et bevis på. En høyesterettsdom i New York har økt risikoen for at Argentina mot sin vilje kan bli tvunget til i hvert fall i en periode å innstille betalingene på den delen av statsgjelden som er utstedt iht. New Yorks lovgivning. Men historisk sett har obligasjoner fra nye markeder vært en god investering.

”Aktivaklassen har siden 2002 levert en gjennomsnittlig avkastning på over 10 prosent i året,” sier Bent Lystbæk. Danske Invests avdeling Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h investerer i over 100 forskjellige typer obligasjoner og har dermed en risikospredning som private investorer sjelden selv kan oppnå.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.