DelClose

Nytt fond: Ansvarlige investeringer i Norden

Danske Invest er stolte over å kunne presentere et nytt aksjefond som investerer i nordiske aksjer – og som har et fokus på bærekraft. Danske Invest Norden Ansvarlig Fokus er nå en del av fondstilbudet.

Hvert av de nordiske landene har spesialisert seg på ulike sektorer. Sverige er en industrinasjon med mange globale merkevarer. Danmark domineres av helsesektoren med store selskaper. Finland er ledende innen materialsektoren, med vekt på skogbruk, mens Norge tilbyr investeringsmuligheter innen energi og sjømat. 

Norden har investeringsmuligheter i mange ulike sektorer. Ved å investere i Danske Invest Norden Ansvarlig Fokus vil du få eksponering mot disse sektorene og oppnå bedre diversifisering sammenlignet med å investere i bare ett av de nordiske markedene. 
 

Danske Invest Norden Ansvarlig Fokus i korte trekk

  • ​Et fond som investerer i nordiske aksjer med fokus på bærekraft
  • Minst 75 prosent av porteføljen består av bærekraftige investeringer som støtter FNs bærekraftsmål
  • Konsentrert portefølje på 30–50 aksjer
  • Utvidede eksklusjonskategorier
  • Bedre diversifisering sammenlignet med å investere lokalt i ett av de nordiske markedene
  • Erfarent nordisk aksjeteam
 


Landfordelingen til referanseindeksen VINX. Fondet sikter mot en landfordeling tilsvarende referanseindeksen.


I tillegg har det nordiske aksjemarkedet i mange år utgjort en dynamisk, innovativ og politisk stabil region som har gjort det bra på økonomiske indikatorer. I tillegg er mange nordiske selskaper godt posisjonert til å ta del i den grønne transformasjonstrenden, ifølge det nordiske aksjeteamet i Danske Bank Asset Management.

«Vi anser flere nordiske selskaper som verdensledende med tanke på bærekraftige løsninger og tjenester. Vi tror at suksessen til disse løsningene og tjenestene kan ha en positiv innvirkning på investeringsresultatene», sier Håvard Hegre, som er ansvarlig porteføljeforvalter i Danske Invest Norden Ansvarlig Fokus og en del av det nordiske aksjeteamet i Danske Bank Asset Management. 
 

Investeringer som bidrar til FNs bærekraftsmål (SDG`er)

Håvard Hegre er en del av det tverrnordiske teamet som jobber sammen med å plukke ut de nordiske selskapene det skal investeres i. De enkelte teamene forvalter de lokale investeringsstrategiene og kombinerer lokal erfaring og ekspertise – ved å ha lokal tilstedeværelse– når de velger ut investeringene. 

Danske Invest Norden Ansvarlig Fokus har ikke bærekraftige investeringer som mål, men det er forpliktet til delvis å gjøre bærekraftige investeringer. Fondet har en minimumsallokering til bærekraftige investeringer på 75 prosent, ifølge Danske Bank Asset Management sin definisjon av en bærekraftig investering. Dette betyr at 75 prosent av selskapene i porteføljen må bidra positivt til FNs bærekraftsmål (SDG`er).

«Vi tror at selskaper som bidrar positivt til FNs bærekraftsmål sannsynligvis vil ha sterk langsiktig investeringsresultater», sier Håvard Hegre.
 

FNs bærekraftsmål (SDG's)

​FNs bærekraftsmål, (SDG`s), også kjent som de Globale målene, ble vedtatt av FN i 2015 som en universell oppfordring til handling for å få slutt på fattigdom, beskytte planeten og sikre at alle mennesker nyter fred og velstand innen 2030. Les mer på nettsiden til UNDP.
 

Én av investeringene: Novo Nordisk

Den største investeringen i Danske Invest Norden Ansvarlig Fokus er i dag (per 31.08.23) Novo Nordisk. Det danske legemiddelfirmaet er det største selskapet i Norden målt etter markedsverdi. 

«I over 100 år har Novo Nordisk produsert legemidler og medisinsk utstyr til mennesker som lever med kronisk sykdom. De står for rundt halvparten av den globale insulinproduksjonen. Fedme er et voksende globalt problem, og et av de største områdene for fremtidig vekst i Novo, er produktene de har for å håndtere overvekt og fedme», sier Håvard Hegre.
 

Én av investeringene: Atlas Copco

Et annet selskap i porteføljen er den svenske industrivirksomheten Atlas Copco.  Atlas Copco er den nest største posisjonen i porteføljen (per 31.08.23).

«Atlas Copco er en stor industrivirksomhet som produserer kompressorer, luftbehandlingssystemer, vakuumløsninger og industriverktøy. I de fleste av disse segmentene finnes det strukturelle vekstfaktorer, og produktene deres brukes over hele verden», forklarer Håvard Hegre. 

Resten av topp 10 i Danske Invest Norden Ansvarlig Fokus ser slik ut (per 31.08.23): 
 
Virksomhet % Land Sektor
Novo Nordisk A/S klasse B 9,48 DK Helsevesen
Atlas Copco AB klasse B 5,51 SE Industri
Investor AB klasse B 5,46 SE Finans
ASSA ABLOY AB klasse B 3,89 SE Industri
DNB Bank ASA 3,80 NO Finans
Nordea Bank Abp 3,69 FI Finans
Hexagon AB klasse B 3,49 SE Teknologi
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,14 SE Finans
ABB Ltd 2,80 SE Industri
Nokia Oyj 2,74 FI Teknologi

Hvis du vil ha mer informasjon om Danske Invest Norden Ansvarlig Fokus, kan du gå til fondets nettside eller kontakte investeringsrådgiveren din. 
 

Fakta om Danske Invest Norden Ansvarligt Fokus

​Investeringsmålet til Danske Invest Norden Ansvarlig Fokus er å overgå resultatene i markedet ved å investere i nordiske selskaper. Fondet har forpliktet seg til å investere minst 75 prosent i bærekraftige investeringer, ifølge Danske Bank Asset Management sin definisjon av en bærekraftig investering, men fondet har ikke bærekraftige investeringer som mål. 

Porteføljen forvaltes aktivt med en konsentrert portefølje på typisk 30–50 aksjer med sikte på en landsfordeling nær referanseindeksen (VINX Benchmark Cap Net Index EUR). 

Fondet ekskluderer virksomheter som er involvert i fossilt brensel, alkohol, kontroversielle våpen, pengespill, militært utstyr, pornografi og tobakk, men med en terskel på 0 til 5 prosent av omsetningen, avhengig av bransjen. Les mer om tersklene her. 

Fondet forvaltes av et nordisk team som kombinerer deres felles erfaring med lokal aksjeutvelgelse for å sette sammen en portefølje bestående av sine lokale favorittaksjer. Ansvarlig forvalter er Håvard Hegre.


Denne publikasjonen er markedsføringsmateriale og utgjør ikke investeringsrådgivning. 

Rådfør deg alltid med dine profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle og andre forhold, som kan være relevante for å vurdere hvorvidt en investering vil være egnet og hensiktsmessig for deg. 

Vi oppfordrer deg til å lese prospektet og nøkkelinformasjonsdokumentet før du tar en endelig beslutning om å investere. Et sammendrag av dine investorrettigheter er tilgjengelig på norsk og ytterligere informasjon om fondets bærekraftsrelaterte egenskaper finnes her. 

En beslutning om å investere i fondet bør tas på bakgrunn av samtlige av fondets egenskaper, inkludert fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper som beskrevet i prospektet. 

Danske Invest Management A/S kan bestemme seg for å avslutte avtalene som er inngått i forbindelse med markedsføring av sine fond.

Publikasjonen er kun til informasjonsformål, og er ikke en anbefaling, et tilbud eller en oppfordring til å handle et finansielt instrument. Publikasjonen er ikke å anse som investerings-, juridisk, skattemessig eller finansiell rådgivning. Du bør alltid rådføre deg med profesjonelle rådgivere om juridiske, skattemessige, økonomiske eller andre forhold som kan ha betydning i forhold til om en investering er egnet og/eller hensiktsmessig for deg.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.