Del

Markedskommentar for september

September måned ble preget mer av handling enn depressive dommedagsprofetier. Både i Europa, USA og Japan ble det lagt frem tiltak fra sentralbanker og politikere.

Tiltakene er av midlertidig karakter og ment å bidra til og få økonomiene og landene på fote igjen. Det har allerede bidratt til at rentenivået til land som Spania har falt.

Den europeiske sentralbanken la i starten av måneden frem en plan for hvor-dan de skulle kjøpe statsobligasjoner til de svake eurolandene, referert til som OMT (Outright Monetary Transactions). Dette vil gjøre det enklere for land som Spania og Italia å få tilgang på kapital. Det sentrale er likevel at det enkelte land må selv søke om hjelp før sentralbanken vil igangsette obligasjonskjøp. En tysk domstol godkjente også det europeiske redningsfondet (ESM). Angela Merkel, som tidligere har utrykt seg skeptisk, utalte at "det var en god dag for Tyskland, og en god dag for Europa".

Norsk økonomi fortsetter den positive utviklingen. Ledighetstallene fra NAV viste at ledighetsraten falt ytterligere, og viser nå en ledighet på 2,4 prosent.

Ønsker du å lese hele månedskommentaren, som inneholder makro-,aksje- og rentekommentar, kan du lese her.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.