Del

Invester i pålitelige europeiske selskaper

MÅNEDENS FOND: Danske Invest Europe High Dividend investerer i stabile og veldrevne selskaper som år etter år har utbetalt fornuftige utbytter.

Optimismen blomstrer på det europeiske aksjemarkedet. November begynte med PMI-tall, som er innkjøpssjefenes forventninger til framtiden, og disse var bedre enn markedets forventninger. Samtidig har lederen av Den europeiske sentralbanken, Mario Draghi, indikert at sentralbanken står klar til å stimulere økonomien ytterligere om det skulle bli nødvendig.

Denne kombinasjonen er en medvirkende årsak til at europeiske aksjer ser attraktive ut. En måte å oppnå eksponering mot europeiske aksjer på, kan være gjennom fondet Danske Invest Europe High Dividend. Dette fondet investerer i selskaper som år etter år har betalt utbytter som er fornuftige i forhold til aksjekursen. Dette er vanligvis selskaper med sunne forretningsmodeller og stabil inntjening, og disse finner vi ofte innenfor områdene forsikring, dagligvarer og forsyning. Disse aksjene har historisk sett en lavere risiko enn det generelle markedsnivået for aksjer, beregnet etter størrelsen på de løpende kurssvingningene.

«Vi investerer hovedsakelig i selskaper som har en rimelig balanse mellom å investere i virksomheten og å utbetale utbytte. Selskapene må ikke utbetale en for høy andel av overskuddet som utbytte, for selskapene er nødt til å investere en del av overskuddet for å opprettholde eller øke den forventede inntjeningen i framtiden,» sier sjefporteføljeforvalter Peter Nielsen, som siden 2004 har ledet aksjefondet.

Toppkarakter fra Morningstar
Fra 1. november 2015 og fem år tilbake, har den gjennomsnittlige årlige avkastningen vært på 12,2 %. På Danske Invests risikoindikator, som går fra 1 til 7, plasserer Danske Invest Europe High Dividend seg på 5. Det er for øyeblikket 33 aksjer i porteføljen, og den gjennomsnittlige utbytteavkastningen lå i slutten av oktober på 5,1 %.
 
«Vi opererer som oftest med mellom 30 og 50 aksjer i porteføljen, men vi tar sikte på å ha rundt 35 aksjer. Vi vil heller ha færre selskaper som vi kjenner i dybden, ettersom dette gir oss den beste muligheten for kontinuerlig å følge med på selskapenes utviklingspotensial og risiko,» sier Peter Nielsen.

Britisk forsikringsselskap med store utbytter
«Porteføljen har per i dag en stor eksponering i forsikringsbransjen, fordi vi ser at selskapenes overskudd er rimelig upåvirket av konjunkturforholdene, siden folk alltid må ha forsikringer. I tillegg er flere av selskapene i sektoren lavt priset, godt kapitalisert og har lite behov for store investeringer,» sier Peter Nielsen.

Det britiske forsikringsselskapet Direct Line Insurance Group står for i overkant av 4 % av porteføljen til Danske Invest Europe High Dividend.

«Direct Line Insurance Group ble skilt ut fra Royal Bank of Scotland og børsnotert i 2012. De sørget for at selskapet var godt kapitalisert og hadde solide reserver, og det ble satt et mål om at ledelsen skulle prioritere lønnsomhet framfor markedsandeler,» sier Peter Nielsen, og legger til:

«Selskapet besluttet deretter å sile ut de dårlige kundene og eliminere aktiviteter som ledelsen ikke så et langsiktig potensial i. Det har ført til at inntjeningen har økt og kostnadene er senket, og Direct Line Insurance Group har utbetalt store ekstraordinære utbytter.»

Fra årsskiftet til utgangen av oktober, har Direct Line Insurance Group levert en avkastning på mer enn 50 %.

Husk at historisk avkastning ikke er en garanti for framtidig avkastning og at omtalen av konkrete selskaper i denne artikkelen ikke skal anses som en handelsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver før du treffer en investeringsbeslutning.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.