Del

Fem gode fond når rentene er lave

En rekke fond fra Danske Invest gir i det nåværende lavrentemiljøet mulighet for interessant avkastning uten at du som investor øker risikoen markant.

En ren aksjeportefølje kan føles for risikabel for mange investorer. Men de lave rentene betyr at mange investorer har bruk for alternativer til sparing i banken eller tradisjonelle obligasjonsinvesteringer for å få en fornuftig avkastning.

”Hvis man vil ha avkastning, er man nødt til å øke risikoen litt. Det kan man for eksempel gjøre ved å investere i nordiske eller europeiske selskapsobligasjoner,” sier Anders Wagner, senioranalytiker i Danske Invest.

For å sette fart på veksten i Europa kjøper Den Europeiske Sentralbanken (ESB) obligasjoner – primært statsobligasjoner – i markedet for 60 milliarder euro i måneden i 2015 og 2016.
 
Nettopp fordi ESB vil gjennomføre de massive obligasjonsoppkjøpene, vil det være mindre risikabelt enn ellers å investere i selskapsobligasjoner og andre europeiske høyrenteobligasjoner som for eksempel søreuropeiske statsobligasjoner.

”Risikoen vil være begrenset fordi vi vet at ESB vil kjøpe seg opp i markedet i de neste par årene. Med sine oppkjøp er ESB med på å sikre at rentene forblir lave, og at investorene umiddelbart ikke løper risiko for større kursfall på obligasjonene,” forklarer Anders Wagner.

Senioranalytikeren peker ut fem konkrete fond som er interessante for private investorer i det nåværende lavrentemiljøet:
 
1. Danske Invest Euro High Yield ObligasjonSelskapsobligasjoner deles generelt sett inn i to kategorier. ”Investment grade” er de mest sikre selskapene med høyest kredittverdighet, mens ”high yield” har lavere kredittverdighet og er dermed mer risikable å investere i. High yield gir derfor også en høyere forventet avkastning. Fondet Euro High Yield Obligasjon fokuserer på high yield-obligasjoner og har siden starten høsten 2013 gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 9,45 prosent. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
 
2. Danske Invest Nordisk Kreditobligasjon
Nordiske Virksomhedsobligationer investerer i en blanding av investment grade og high yield. Fondet har siden starten høsten 2013 gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,48 prosent.  Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
 
3. Danske Invest Norsk Kort Obligasjon
Ønsker man å påta seg mindre risiko enn det selskapsobligasjoner gir, er fondet Danske Invest Norsk Kort Obligasjon en mulighet. Dette fondet investerer i verdipapirer som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, industrivirksomheter og finansinstitusjoner. Fondet har siden starten høsten 2013 gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 3,59 prosent. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. 
 
4. Danske Invest Europe High Dividend
En mulighet med litt mer risiko enn selskapsobligasjoner er fondet Danske Invest Europe High Dividend, som investerer i europeiske utbyttebetalende aksjer.
”Utbyttebetalende aksjer er blitt mer attraktive i takt med at rentene har falt. Det skyldes dels at utbytteaksjer kan levere en 'cash flow' som likner obligasjoner, samt at det lave rentenivået gir virksomhetene mulighet for billig finansiering av den framtidige veksten. Lavere finansieringskostnader og økt vekst kan igjen føre til stigninger i aksjekursen,” sier Anders Wagner.
Fondet har de siste 10 årene gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,99 prosent. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
 
5. Danske Invest Horisont Rente Pluss
Endelig har man fondet Danske Invest Horisont Rente Pluss som kan investere i en kombinasjon av fondene som er nevnt over.
”Horisont Rente Pluss er et dynamisk fond i den forstand at det løpende tilpasser investeringene i forhold til hvordan verden utvikler seg. Dermed slipper man som investor å holde øye med om ens investeringer er tilpasset renter og økonomi,” sier Anders Wagner og tilføyer:
“I den nåværende markedssituasjonen er fordelingen mellom forskjellige obligasjonstyper like viktig som fordelingen mellom obligasjoner og aksjer, fordi de forskjellige obligasjonene reagerer forskjellig på begivenheter i markedet.”
Fondet har siden starten høsten 2013 gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4,89 prosent.
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.