Del

Fed hever i desember – men vi beholder aksjene

Selv om sentralbanken i USA snart hever renten, opprettholder vi aksjeovervekten vår og forventer stigende aksjemarked fremover.

Av Bo Bejstrup Christensen, sjefanalytiker i Danske Invest.
Den amerikanske sentralbanken er klar til å heve renten i desember – det står klart etter den siste arbeidsmarkedsrapporten. Vi har hele året advart om at den første renteøkningen er en trussel mot positiv avkastning på aksjemarkedet – men vi har besluttet å opprettholde vår moderate overvekt i aksjer. Hvorfor?

Siden den amerikanske sentralbanken overrasket markedet i oktober med å kunngjøre at det var en reell mulighet for at den første renteøkningen ville komme i desember, har debatten gått om hvorvidt de avgjørende nøkkeltallene ville være sterke nok til å overtale Fed til å gå i gang. Spikeren i kisten var etter vårt syn den svært sterke arbeidsmarkedsrapporten som kom på fredag 6. november​, som ikke bare overrasket markedet med tanke på utviklingen i oktober, men som også førte til oppjusteringer av privat sysselsetting i de foregående månedene.

Arbeidsmarkedet framstår derfor betydelig sterkere enn det gjorde for bare noen få uker siden. Vi mener derfor at Fed står klar til å heve renten i desember. Nøyaktig sju år etter at de sist rørte renten – da de satte den i null i de mørke dagene i desember 2008.

Vi har hele året advart om at den første renteøkningen er en trussel mot aksjekursene. Ikke fordi vi forventer en stor katastrofe i form av en ny resesjon. Heller ikke fordi vi mener at det er feil å heve renten. Men av den enkle grunn at den første renteøkningen etter en lengre periode med nesten nullrente markerer et nytt regime – og derfor rett og slett er en hendelse som det har vært mye fokus på.

Likevel beholder vi den beskjedne overvekten i aksjer som vi etablerte i månedsskiftet september/oktober. Hvorfor? Kort sagt fordi de faktorene som nå får Fed til å heve renten er nøyaktig de samme faktorene som vi forventer at vil drive aksjekursene høyere framover – og inn i 2016.

Veksten har falt – den skal opp igjen
Vi mener at veksten i USA falt fra rundt 3 % i sommer til rett under 2 % tidlig på høsten. Svekkelsen overrasket oss (vi ventet en stabil vekst), men vi er ganske så sikre på at nedgangen er midlertidig. Grovt sett mener vi at selskapene ble rammet av tre negative faktorer – innstrammingen av de økonomiske forholdene, inkludert fra den styrkede valutaen, bekymringen omkring Kina og vekstmarkedene og det nye oljeprisfallet. Det resulterte i en lagerkorreksjon – dvs. en periode der selskapene reduserer produksjonen for å slanke lagrene sine. Hvis vi ser inn i framtiden, er det avgjørende at produksjonen ganske enkelt må opp igjen for å unngå at lagerbeholdningene reduseres til uholdbart lave nivåer, så lenge selskapene ikke opplever et nytt etterspørselssjokk.

Samtidig fortsetter bedringen på boligmarkedet i USA, og vi ser flere tegn på moderat økning i lønnsveksten, noe som bidrar til å sikre en sterk innenlandsk etterspørsel. I takt med at oljeprisen stabiliserer seg, de økonomiske forholdene (en kombinasjon av rentemarginer, valuta, aksjer osv.) ikke strammes inn i samme tempo som før og veksten i Kina stadig blir bedre, vil disse sjokkene avta og dermed sikre høyere vekst. Vi forventer dermed en akselerasjon til 2,5 % på kort sikt, og potensielt enda høyere i løpet av 2016, så lenge oljeprisen holder seg relativt stabil og Kina bedres moderat i tråd med forventningene våre.

Positive utsikter for globale aksjer
Økende vekst vil ikke bare overbevise sentralbanken om at de kan starte innstrammingsprosessen, men også berolige investorene om at økonomien har det bra. Til slutt er det viktig for oss at rentemarkedet etter hvert har innregnet at den første renteøkningen kommer i desember. Så selv om vi fortsatt er litt uenige med markedet om hvor mange renteøkninger som kommer i 2016 (vi mener 4, markedet bare ca. 3), skjer disse renteøkningene som en konsekvens av bedre vekst.

Derfor mener vi at utsiktene for globale aksjer er positive – høyere vekst i USA, høy og stabil vekst i eurosonen og moderat bedring i Kina vil etter vårt syn sikre fortsatt stigning i aksjekursene inn i 2016.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.