Del

Eksperter i Europeiske aksjer

Danske Invest har flere ganger mottatt utmerkelser for avkastningene i sine Europa-fond. Forvalteren for de prisvinnende fondene har i alle tilfeller vært Danske Capital.

Danske Capitals tre europeiske forvalterteam har gang på gang mottatt priser og utmerkelser for deres resultater. Om man spør Henrik Fænøe, som er leder for europeiske aksjer i Danske Capital, hvordan det er mulig understreker han spesielt følgende faktorer.

”Vi har erfarne medarbeidere med en stor felles kunnskap om europeiske aksjer. Vi har en desentralisert beslutningsprosess, hvor hvert enkelt team selv bestemmer sammensetningen av sine porteføljer. Vi har også en uformell utveksling av informasjon, og svært få regelmessige møter. Vi snakker med de som kan bidra positivt til arbeidet når man trenger det.”

Felles begrepsapparat
Samtidig understøttes samarbeidet av at alle har et felles begrepsapparat og kan diskutere aksjer på tvers av teamene, forteller Henrik Fænøe.

De tre teamene forvalter blant annet fondene Danske Invest Europe Focus og Danske Invest Europe High Dividend. Selv om teamene har et felles analyseapparat, kan de likevel komme frem til ulike konklusjoner. Og det er også rom for å være uenige.

”Vi har en ambisjon om å være enige. Vi deler likevel informasjon slik at vi kan ta kvalifiserte investeringsbeslutninger basert på grundig research,” forklarer Henrik Fænøe.

De tre forvalterteamene legger vekt på forskjellige forhold når det skal tas investeringsbeslutninger, og fondene har derfor forskjellige egenskaper. Det betyr at de ofte klarer seg godt og utvikler seg forskjellig på ulike tidspunkt. På lengre sikt har likevel alle klart seg bedre enn markedet.

Innsikt gjennom selskapsmøter
”Våre europeiske aksjeporteføljer inneholder relativt få aksjer og har en lav omløpshastighet. Forvalterne kjenner altså alle aksjene godt og har tid til å følge med i selskapenes utvikling og vurdere selskapets videre potensial”, sier Henrik Fænøe.

Analyser og nøkkeltall sier mye om en virksomhets historiske avkastning, men viser langt fra det fullstendige bildet av fremtidsutsiktene. Derfor er det viktig å møte selskapene bak tallene.
”Forvalterne møter ofte selskapene. Det gir dem mulighet til å vurdere om det er samsvar mellom den virkeligheten de kan lese seg til og den virkeligheten de faktisk møter i bedriften”, forteller Henrik Fænøe.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.