Del

Danske Invest lanserer Emerging og Frontier Markets-fond

Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets gir muligheten til å investere i de verdensregionene som over tid forventes å oppleve høyest vekst.

«Til tross for den siste tids uro i finansmarkedene – blant annet utløst av bekymringen rundt kinesisk vekst, mener vi at den økonomiske veksten i Emerging og Frontier Markets på sikt vil fortsette å overstige veksten i de utviklede markedene, og at middelklassen i disse markedene vil vokse betydelig,» sier Antti Raappana, porteføljeforvalterfor Danske Invest Emerging and Frontier Markets.

«Derfor mener vi at den fremtidige veksten og det stigende forbruket vil være spesielt positivt for investeringene i de innenlandske sektorene. Dette vil være fordelaktig for lokale små og mellomstore selskaper, som på den måten kan utvikle seg til å bli morgendagens vinnere,» tilføyer han.

Fondet investerer lokalt i mer enn 25 land fra emerging og frontier-markedene. Det er innrettet slik at det for hver av de  9 regionene som inngår i fondet i dag sitter det en lokal porteføljeforvalter.

«Det betyr at vi er til stede på de lokale markedene med forvaltere som har lokalkjennskap til de enkelte selskapene og den lokale og regionale utviklingen,» sier Antti Raappana.

Det investeres blant annet i land som Filippinene, Thailand, Sør-Afrika, Mauritius, India, Hong Kong og Peru.

Investeringsstrategien for de enkelte regionene har som sitt primære mål å dra fordel av den innenlandske veksten i det enkelte land og region. Fondet vil investere i selskaper som den lokale porteføljeforvalteren vurderer til å ha et langsiktig vekstpotensial, eller hvis selskapets aksjekurs vurderes til å være betydelig lavere enn selskapets verdi skulle tilsi, forklarer Antti Raappana.

Som ansvarlig porteføljeforvalter for hele fondet er det det han som bestemmer hvor stor andel av fondet som  skal investeres i de enkelte regionene.

«Fordelen ved dette er at det gir oss mulighet for en god risikospredning, og at vi samtidig kan ta høyde for de vekslende konjunkturene i de enkelte regionene,» sier Antti Raappana.  
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.