Del

Danske Invest – vi er ikke så bekymret for valget i Hellas

I Danske Invest er vi undervektet greske aksjer, og Danske Invests makrostrateg Jan Holst Hansen betrakter ikke det kommende greske valget som en stor trussel mot de europeiske aksjemarkedene og norske investorer.

Når grekerne går til urnene 25. januar, vil hele Europa følge med i spenning. Noe av det mange investorer frykter mest, er at det venstreorienterte partiet Syriza får avgjørende innflytelse og ikke ønsker å fortsette den greske spare- og reformkursen som er en forutsetning for fortsatt økonomisk støtte fra EU og IMF.

Dette kan i verste fall ende med gresk exit fra euroen og en potensiell økonomisk kollaps i Hellas, men Danske Invests makrostrateg Jan Holst Hansen er likevel ikke så bekymret for det kommende valget i Hellas og konsekvensene av det, sett fra nordisk investorsynspunkt.

«Hellas er i dag et langt mer isolert tilfelle enn under gjeldskrisen i 2010-2011, og selv om en gresk exit fra euroen kan resultere i store svingninger i aksjemarkedene i en periode, er det vår oppfatning at det grunnleggende ikke vil være noe stort problem, og at de europeiske økonomiene vil være i stand til demme opp for bølgene fra Hellas,» sier Jan Holst Hansen.

Vi er undervektet i greske aksjer
Hellas rangeres i dag som et «emerging market» i investeringsmessig sammenheng og inngår i indeksen MSCI Eastern Europe. Fondet Danske Invest Østeuropa har i dag 6,25 prosent greske aksjer, og det er en undervekt sammenlignet med referanseindeks, der greske aksjer utgjør 6,5 prosent.

«Videre er Danske Invest Østeuropa undervektet i greske finansaksjer, som har vært svært volatile de siste årene og trolig vil bli hardest rammet av en gresk euro-exit,» forteller sjefporteføljeforvalter Ole Gotthardt fra Danske Invest.

I 2010-2011 spredte gjeldskrisen seg ikke bare til mindre økonomier som Irland og Portugal, men også til store økonomier som Italia og Spania. Her føk rentene i været i takt med de greske renteøkningene. I de siste ukene er de greske rentene igjen steget kraftig som følge av de usikre fremtidsutsiktene, men faktisk har de italienske rentene ikke fulgt med opp i den samme perioden, og det viser ganske bra forskjellen på den gangen og i dag.

«Siden da har den såkalte ESM, European Stability Mechanism, blitt opprettet i eurosonen med opp til 500 milliarder euro som kan brukes til å støtte hardt pressede økonomier. Videre har den europeiske sentralbanken lansert et pengepolitisk program som populært sagt sikrer nesten ubegrensede summer til oppkjøp av statsobligasjoner for på den måten å holde hånden under kriserammede, men solvente land som Italia og Spania, slik at de ikke ender opp i den samme situasjonen som i 2011,» forklarer Jan Holst Hansen.

I tillegg er europeiske banker i dag langt mer motstandsdyktige enn de var da. De har større kapital og er mindre sårbare for sjokk.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.