DelClose

Dansk Invest endrer oppgjørstid for andelsklasser som er hjemmehørende i Danmark

Våre fond som er hjemmehørende i Danmark har endret oppgjørsperioden for utbetaling av salgsvederlag.

I dag tar det tre dager fra kursdato før du som kunde ser midlene på din bankkonto, mens det i fremtiden kun vil ta to dager før midlene vil være tilgjengelig på din bankkonto. Endringene vil tre i kraft med virkning fra 19.11 2021.
 
Endringen skjer som et ledd  i effektiviseringen av vår handelsplattform, og vil ikke ha øvrige konsekvenser for deg som andelseier i våre fond. Dette gjelder imidlertid kun for kunder som tegner direkte gjennom det norske fondsselskapet Danske Invest Asset Management AS. Andre distributører kan velge å ha andre rutiner, herunder Danske Bank. For Danske Bank-kunder er ytterligere informasjon tilgjengelig her. 
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.