Del

BREXIT: Spill ikke helt ved å kjøpe deg opp i aksjer

Selv om Brexit ikke er verdens undergang, oppfordrer sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen investorene til å avvente utviklingen.

Det britiske pundet faller som en stein. Rentene stuper. Aksjer i Asia, Europa og sikkert også USA faller kraftig. Britene har stemt seg ut av EU – og markedet har reagert. Kraftig. Står vi overfor et nytt kollaps? Nei! Men er det tid for å kjøpe aksjer? Nei!

Én ting er sikkert – vi står overfor massiv politisk usikkerhet…
La oss gjøre det klart med det samme – vi vet ikke hva de politiske konsekvensene av den britiske avstemningen blir. David Cameron trekker seg, og vi vet ikke hvem som kommer etter ham. Men det vil ganske sikkert være en person og fraksjon av partiet som vil kjøre en langt mer EU-skeptisk linje til skade for samarbeidet ikke bare med Europa, men også resten av verden gjennom handelsavtaler mv. Vi vet selvsagt heller ikke hvordan EU vil reagere i de kommende forhandlingene om Storbritannias exit av EU. Og kanskje vil dette være startskuddet til enda mer EU-skepsis og dermed true det brede europeiske samarbeidet. Kort sagt – vi vet bare én ting med sikkerhet, og det er at vi står overfor en langvarig periode med massiv usikkerhet.

…og det er dårlig nytt for spesielt den britiske & europeiske økonomien
Hvis vi har lært én ting av tiden siden krisen i 2008/2009 så er det at politisk usikkerhet skader den økonomiske veksten. Tenk på USA og den uendelige diskusjonen om gjeldstaket. Tenk på den politiske stupiditeten som dels stengte deler av offentlige sektor i et par uker, dels var like ved å sende økonomien i resesjon, fordi politikerne bare i siste sekund avverget en kraftig innstramming av finanspolitikken. Tenk på Hellas og det endeløse sirkuset. Tenk på effektene av Russland og Ukraina. Og tenk på den elendige kommunikasjonen omkring Kinas valuta. Konsekvensene for økonomien er klare – virksomhetene blir usikre på framtiden og dermed mindre villige til å investere i så vel maskiner som nye ansatte. Resultatet er svakere vekst. Og i verste fall – resesjon. Det vil også gjelde i Storbritannia og sannsynligvis resten av Europa der en mild resesjon nå synes å være det mest sannsynlige scenarioet. 

Men det er likevel ikke verdens undergang
Markedene har allerede reagert – og det gjør vondt på de fleste. Men dette er ikke starten på en ny global krise. Den britiske sentralbanken, Bank of England, har også ansvaret for å sikre den finansielle stabiliteten – og utover en mer lempelig pengepolitikk til støtte for økonomien vil Bank of England, i samarbeide med andre sentralbanker, sikre den nødvendige likviditeten til banksystemet. Videre er banksystemet på globalt plan i dag mer robust og bedre regulert og dermed bedre i stand til å motstå negative slag som de nåværende. Med tanke på realøkonomien, går ikke samhandelen i stå i morgen slik den nærmest gjorde i 2008, da bankene trakk seg tilbake fra handelsfinansiering. Effekten på USA og Kina bør være begrenset.

Likevel er det ikke tid for å spille helt!
Hva betyr det så for de finansielle markedene? Her og nå er den sikreste spådommen lavere britiske renter og et svakere britisk pund. Storbritannia har et stort handelsunderskudd med resten av verden som må finansieres. En svakere valuta er en del av svaret. På kort sikt får europeiske aksjer smekk. Det samme gjør globale aksjer, men sannsynligvis i mindre grad. Det er opplagt å spørre om det så er tid for å kjøpe aksjer? Vårt svar er nei! Vi har solgt aksjer i de siste månedene på en forventning om fallende kinesisk vekst, usikkerhet om amerikansk pengepolitikk samt for å skjerme oss mot den politiske
usikkerheten. Amerikanske renteøkninger er satt på sidelinjen nå, men de er ikke avblåst for alltid. Og selv hvis vi får rett i vår forventning om at det globale oppsvinget overlever den politiske usikkerheten, står vi stadig igjen med en forventning om særlig lavere kinesisk vekst i annet halvår av 2016. Kort sagt – vi ser få faktorer som vedvarende kan drive aksjene opp igjen etter de første fallene etter Storbritannias avstemning. Dermed er det ikke tid til å spille helt – vi blir liggende hvor vi er; vi har ikke flere aksjer i porteføljen enn normalt, det vil si at vi er nøytralt vektet. Og så ser vi tiden an!
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.