Del

Avvikling DI Kvantitativ Allokering

Styret i Danske Capital AS har besluttet å avvikle Danske Invest Kvantitativ Allokering. Fondet er nå stengt for alminnelig innløsning.

Begrunnelse for avviklingen
Den sentrale begrunnelsen for at Fondet skal avvikles, er at nye skatteregler som trådte i kraft 1. januar 2016 gjør det mindre attraktivt å investere i Fondet. De nye reglene innebærer at skatteplikten for den enkelte investor vil avhenge av Fondets aksjeandel ved inngangen til hvert år, noe som vil kunne lede til tilfeldige resultater. I tillegg har Fondet få andelseiere og lav forvaltningskapital.

Konsekvenser for andelseiere
Avviklingen av Fondet innebærer at andelseierne får innløst sine andeler som et kontantoppgjør på den bankkonto som er tilknyttet andelseierens VPS-konto. Ved innløsning av fondsandelene beregnes gevinst og tap etter de alminnelige skattereglene. Gevinst eller tap vil innrapporteres av Danske Capital til skattemyndighetene på vanlig måte. Innløsningen vil være gebyrfri for andelseierne.

Vi har i dag send ut følgende brev til andelseiere i Danske Invest Kvantitativ Allokering.

Klikk på lenken for å lese brevet

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.