Del

3 begivenheter du må holde øye med

I løpet av kommende måned inntreffer det tre begivenheter som kan sende investeringsmarkedene både opp og ned. Les her hva du må holde øye med.

Aksjeinvestorene må være ekstra oppmerksomme i tiden som kommer. Mens verdens aksjemarkeder i år har klart seg godt og oppvist tosifrede vekstrater, preger usikkerhet og risiko fortsatt en stor del av markedene. Danske Invests sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen peker på tre begivenheter i USA i den kommende måneden som vil kunne sende investeringsmarkedene på slingrekurs.

Amerikansk pengepolitikk i fokus
Det ting som tyder på at den amerikanske sentralbanken, Fed, vil avslutte sine oppkjøp av obligasjoner. Det er første tegn på at vi nærmer oss  mer normale pengepolitiske tilstander. Men ifølge sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen er pengepolitikken en usikkerhetsfaktor for investorene.

”Det er ingen overraskelse at Fed stopper sine oppkjøp, men det blir spennende å se om de endrer sin kommunikasjon rundt fremtidige renteøkninger”, sier Bo Bejstrup Christensen og henviser til usikkerheten rundt når sentralbanken har tenkt å heve renten.

Mellomvalget i USA nærmer seg
Valget til senatet og representantenes hus skal avholdes i starten av november. De seneste månedene har det vært stille på den politiske fronten, men valgresultatet kan komme til å påvirke investeringsmarkedene.

”Det er vår vurdering at republikanerne vil beholde flertallet i representantenes hus, men det store spørsmål er om de vil vinne flertallet i senatet. Skjer det, kan det godt komme til å skape usikkerhet på finansmarkedene fordi republikanerne da får muligheten til å blokkere for presidentens politikk i høyere grad”, forteller Bo Bejstrup Christensen.

Høye forventninger til regnskapssesongen
Det kom sterke regnskaper fra selskapene i forrige regnskapssesong. Det ble meldt om økt omsetning og til manges overraskelse også ytterligere økninger i fortjenestemarginene, som allerede var historisk høye. Det har skapt meget høye forventninger til de kommende regnskapene og dermed også større risiko for skuffelser.

”På bakgrunn av de sterke regnskapene i siste regnskapssesong er det høye forventninger til kommende sesong. Vi forventer at selskapene innfrir forventningene, men det gir selvfølgelig også mer rom for å bli skuffet på grunn av de høye forventningene”, sier Bo Bejstrup Christensen.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.