Del

10 år med imponerende avkastning

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I har de siste 10 årene gitt investorene en meravkastning på hele 3,53 prosentpoeng per år i forhold til det generelle markedet.

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I har de siste 10 årene vært aksjefondet som har prestert best på det norske markedet. Fondets investorer kan se tilbake på 10 år med en gjennomsnittlig årlig avkastning på 9,38 % etter omkostninger. Til sammenligning har norske aksjer målt ved OSEFX-indeksen steget med 5,85 % i samme periode – det vil si en differanse på 3,53 prosentpoeng hvert år.

Fondet har gjennom hele denne perioden vært forvaltet av de rutinerte porteføljeforvalterne Håkon Persen Søderstrøm og Lars Erik Moen, som til sammen har 54 års erfaring fra finansmarkedene.

«Jeg vurderer det slik at fondets solide resultat skyldes tre ting: Vi har en svært gjennomarbeidet og robust investeringsstrategi som har blitt utviklet gjennom de siste 20 årene, vi har begge mange års erfaring, og vi er dyktige til å utfylle hverandre,» sier Håkon Persen Søderstrøm, som er leder for norske aksjer i Danske Invest og ansvarlig for fondet.

Fylt kalender
Hverken Håkon Persen Søderstrøm eller Lars Erik Moen har mye ledig plass på kalenderen. I tillegg til å holde et våkent øye på investeringene sine, bruker de mye av tiden sin på å møte ledelsen i de selskapene de er investert i, samt selskaper de vurderer å investere i.

«Til sammen gjennomfører vi over 120 møter med bedriftsledere i løpet av et år. I tillegg har vi et tilsvarende antall møter med analytikere, og vi deltar på over 120 bedriftspresentasjoner. På denne måten får vi en god forståelse av hvert selskaps forretningsmodell og potensielle utfordringer,» sier Lars Erik Moen og legger til:

«Vi vurderer hvert enkelt selskaps evne til å skape merverdi, og i hvilken grad dette har blitt priset inn i aksjekursen, samt de individuelle risikofaktorene. Porteføljen skal gjerne være sammensatt slik at den stemmer overens med vårt generelle syn på markedet.»

Mindre risiko enn markedet
Fondets investeringsstrategi har oppnådd å kombinere høy avkastning med mindre markedsrisiko enn det norske aksjemarkedet. Dette har ratingbyrået Morningstar kreditert med fem stjerner, som er toppkarakteren.

«Vi har som målsetning at risikoen i fondet ikke skal overstige risikoen på Oslo Børs. Vi vurderer risikofaktorer både ut fra et historisk perspektiv og egen erfaring,» sier Håkon Persen Søderstrøm.

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er et akkumulerende fond. Dersom du hadde investert 100 kroner i fondet for 10 år siden, ville beløpet nå vært på 245 kroner. Til sammenligning ville 100 kroner i OSEFX-indeksen ha steget til 177 kroner i tilsvarende periode.
Husk at historisk avkastning ikke er en garanti for framtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ. Snakk alltid med en investeringsrådgiver før du investerer.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.