We recommend that you view this page on a wider screen to ensure that all necessary information is visible. If you are using a smart phone or similar device, please rotate the screen to horisontal.

"" er lagret blant dine favoritter.

Klikk på favorittikonet øverst på siden for å se dine favoritter.

Mandat

Velg ...
Alle
Aksjer
- Danske aksjer
- Svenske aksjer
- Norske aksjer
- Nordiske aksjer
- Europeiske aksjer
- Globale aksjer
- Amerikanske aksjer
- Japanske aksjer
- Nye markeder aksjer
Obligasjoner
- Korte obligasjoner
- Lange obligasjoner
- Realrenter
- Investment grade obligasjoner
- Høyrenteobligasjoner
- Nye markeder obligasjoner
- Andre obligasjoner
Alternative fond
Kombinasjonsfond Fond-i-fond
Navn på fond Morningstar
Rating
Dato 3 år 5 år 10 år Siden
starten

Danske Invest SICAV

China Class A (Målt i NOK)
3 2021033100000031.03.2021 9000000000012875+12,87 9000000000016425+16,43 9000000000012183+12,18 9000000000011855+11,85

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h
0 2021033100000031.03.2021 9000000000001849+1,85 9000000000002668+2,67 9000000000003770+3,77 9000000000004453+4,45

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A (Målt i NOK)
2 2021033100000031.03.2021 9000000000013541+13,54 9000000000010735+10,74 9000000000016402+16,40 9000000000012438+12,44

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class A-nok
1 2021033100000031.03.2021 9000000000001431+1,43 9000000000007477+7,48 - 9000000000007283+7,28

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h
0 2021033100000031.03.2021 9000000000003457+3,46 9000000000003454+3,45 9000000000005348+5,35 9000000000005348+5,35

Danske Invest

Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK h
0 2021033100000031.03.2021 9000000000003003+3,00 9000000000005059+5,06 - 9000000000004955+4,96

Danske Invest SICAV

Europe Class A (Målt i NOK)
4 2021033100000031.03.2021 9000000000010716+10,72 9000000000008106+8,11 - 9000000000011690+11,69

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)
3 2021033100000031.03.2021 9000000000007514+7,51 9000000000006427+6,43 9000000000008329+8,33 9000000000003490+3,49

Danske Invest

Europe High Dividend, klasse NOK
3 2021033100000031.03.2021 9000000000007623+7,62 9000000000006628+6,63 - 9000000000005240+5,24

Danske Invest SICAV

Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h p
0 2020121600000016.12.2020 - - - 8999999999998154– 1,85

Danske Invest Index

Europe Restricted, klasse NOK
0 2021033100000031.03.2021 9000000000008077+8,08 - - 9000000000008077+8,08

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)
3 2021033100000031.03.2021 9000000000013455+13,45 9000000000014331+14,33 9000000000012930+12,93 9000000000009118+9,12

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A-nok
0 2021013100000031.01.2021 - - - 9000000000024008+24,01

Danske Invest

Europe Small Cap, klasse NOK
3 2021033100000031.03.2021 9000000000013483+13,48 9000000000014416+14,42 - 9000000000014147+14,15

Danske Invest SICAV

European Bond Class A (Målt i NOK)
4 2021033100000031.03.2021 9000000000003089+3,09 9000000000002611+2,61 9000000000006262+6,26 9000000000004307+4,31

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A
2 2021033100000031.03.2021 9000000000000631+0,63 - - 9000000000000999+1,00

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
0 2021033100000031.03.2021 9000000000001961+1,96 - - 9000000000001871+1,87

Danske Invest Index

Global AC Restricted, klasse NOK
0 2021033100000031.03.2021 9000000000015137+15,14 - - 9000000000015137+15,14

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
0 2021033100000031.03.2021 - - - -

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)
4 2021033100000031.03.2021 9000000000011878+11,88 9000000000011111+11,11 9000000000008807+8,81 9000000000012888+12,89

Danske Invest Index

Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK
0 2021033100000031.03.2021 9000000000008939+8,94 - - 9000000000008939+8,94

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)
3 2021033100000031.03.2021 9000000000010315+10,31 9000000000009415+9,42 9000000000009108+9,11 9000000000009340+9,34

Danske Invest

Global Emerging Markets, klasse NOK
3 2021033100000031.03.2021 9000000000012340+12,34 9000000000011501+11,50 - 9000000000010395+10,39

Danske Invest

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
0 2021033100000031.03.2021 9000000000005034+5,03 9000000000006879+6,88 - 9000000000004541+4,54

Danske Invest

Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
0 2021033100000031.03.2021 9000000000003551+3,55 9000000000003516+3,52 - 9000000000004045+4,05

Danske Invest SICAV

Global Sustainable 130/30 Class A
0 2020123100000031.12.2020 - - - 9000000000007710+7,71

Danske Invest SICAV

Global Sustainable 130/30 Class A-nok
0 2020103100000031.10.2020 - - - -

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)
3 2021033100000031.03.2021 9000000000011796+11,80 9000000000010276+10,28 9000000000011457+11,46 9000000000002977+2,98

Danske Invest

Global Sustainable Future, klasse NOK
3 2021033100000031.03.2021 9000000000013476+13,48 9000000000011720+11,72 - 9000000000012993+12,99

Danske Invest

Horisont 100, klasse NOK
3 2021033100000031.03.2021 9000000000010780+10,78 9000000000011379+11,38 - 9000000000010063+10,06

Danske Invest

Horisont 20
3 2021033100000031.03.2021 9000000000004307+4,31 9000000000004549+4,55 - 9000000000005002+5,00

Danske Invest

Horisont 20, klasse NOK
4 2021033100000031.03.2021 9000000000004731+4,73 9000000000004992+4,99 - 9000000000004681+4,68

Danske Invest

Horisont 35
3 2021033100000031.03.2021 9000000000005670+5,67 9000000000005952+5,95 - 9000000000006142+6,14

Danske Invest

Horisont 35, klasse NOK
3 2021033100000031.03.2021 9000000000005981+5,98 9000000000006301+6,30 - 9000000000005718+5,72

Danske Invest

Horisont 50
3 2021033100000031.03.2021 9000000000007011+7,01 9000000000007360+7,36 - 9000000000008152+8,15

Danske Invest

Horisont 50, klasse NOK
4 2021033100000031.03.2021 9000000000007507+7,51 9000000000007711+7,71 - 9000000000006901+6,90

Danske Invest

Horisont 65
2 2021033100000031.03.2021 9000000000008205+8,20 9000000000008644+8,64 - 9000000000008956+8,96

Danske Invest

Horisont 65, klasse NOK
3 2021033100000031.03.2021 9000000000008771+8,77 9000000000009007+9,01 - 9000000000007996+8,00

Danske Invest

Horisont 80
3 2021033100000031.03.2021 9000000000009452+9,45 9000000000009923+9,92 - 9000000000011212+11,21

Danske Invest

Horisont 80, klasse NOK
4 2021033100000031.03.2021 9000000000009983+9,98 9000000000010316+10,32 - 9000000000009352+9,35

Danske Invest

Horisont Aksje
3 2021033100000031.03.2021 9000000000010500+10,50 9000000000011348+11,35 9000000000010128+10,13 9000000000010175+10,17

Danske Invest

Horisont Rente
4 2021033100000031.03.2021 9000000000002721+2,72 9000000000002679+2,68 9000000000002899+2,90 9000000000003209+3,21

Danske Invest

Horisont Rente Konservativ, klasse NOK
3 2021033100000031.03.2021 9000000000002388+2,39 9000000000002337+2,34 - 9000000000002416+2,42

Danske Invest

Horisont Rente Pluss, klasse NOK
2 2021033100000031.03.2021 9000000000002487+2,49 9000000000002746+2,75 - 9000000000002767+2,77

Danske Invest SICAV

India Class A (Målt i NOK)
4 2021033100000031.03.2021 9000000000009901+9,90 9000000000010232+10,23 9000000000011498+11,50 9000000000012553+12,55

Danske Invest SICAV

Japan Class A (Målt i NOK)
2 2021033100000031.03.2021 9000000000007510+7,51 9000000000010246+10,25 9000000000010725+10,72 9000000000004062+4,06

Danske Invest Index

Japan Restricted, klasse NOK
0 2021033100000031.03.2021 9000000000009193+9,19 - - 9000000000009193+9,19

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A
0 2021033100000031.03.2021 - - - 9000000000001420+1,42

Danske Invest

Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h
0 2021033100000031.03.2021 9000000000002340+2,34 9000000000003193+3,19 - 9000000000003240+3,24

Danske Invest

Norge I
2 2021033100000031.03.2021 9000000000007429+7,43 9000000000011186+11,19 9000000000008360+8,36 9000000000009522+9,52

Danske Invest

Norge II
3 2021033100000031.03.2021 9000000000008056+8,06 9000000000011854+11,85 9000000000009079+9,08 9000000000010355+10,36

Danske Invest

Norge Vekst
5 2021033100000031.03.2021 9000000000021717+21,72 9000000000024265+24,26 9000000000014749+14,75 9000000000014336+14,34

Danske Invest

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK
3 2021033100000031.03.2021 9000000000001941+1,94 9000000000002315+2,32 - 9000000000002247+2,25

Danske Invest

Norsk Likviditet I
0 2021033100000031.03.2021 9000000000001544+1,54 9000000000001631+1,63 9000000000002030+2,03 9000000000003673+3,67

Danske Invest

Norsk Obligasjon
4 2021033100000031.03.2021 9000000000002922+2,92 9000000000002514+2,51 9000000000003687+3,69 9000000000004460+4,46

Danske Invest Index

Norway Restricted, klasse NOK
0 2021033100000031.03.2021 9000000000009338+9,34 - - 9000000000009338+9,34

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
3 2021033100000031.03.2021 9000000000001116+1,12 9000000000003315+3,32 - 9000000000002638+2,64

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
0 2021033100000031.03.2021 9000000000002503+2,50 9000000000004636+4,64 - 9000000000005020+5,02

Danske Invest SICAV

Russia Class A
3 2021033100000031.03.2021 9000000000007172+7,17 9000000000015840+15,84 9000000000001076+1,08 9000000000003520+3,52

Danske Invest SICAV

SRI Global Class SA (Målt i NOK)
4 2021033100000031.03.2021 9000000000016231+16,23 9000000000014085+14,09 9000000000014324+14,32 9000000000005828+5,83

Danske Invest SICAV

Sverige Class A
0 2021033100000031.03.2021 - - - 9000000000015233+15,23

Danske Invest Index

USA Restricted, klasse NOK
0 2021033100000031.03.2021 9000000000020486+20,49 - - 9000000000020486+20,49

Danske Invest

USA, klasse NOK
3 2021033100000031.03.2021 9000000000012896+12,90 9000000000011933+11,93 - 9000000000014991+14,99

Dine favoritter

Her kan du lagre fond som du synes er interessante. Klikk på stjernen for å lagre blant dine favoritter.

Husk at dine favoritter kun lagres på denne maskinen/enhet.