We recommend that you view this page on a wider screen to ensure that all necessary information is visible. If you are using a smart phone or similar device, please rotate the screen to horisontal.

"" er lagret blant dine favoritter.

Klikk på favorittikonet øverst på siden for å se dine favoritter.

Mandat

Velg ...
Alle
Aksjer
- Danske aksjer
- Svenske aksjer
- Norske aksjer
- Nordiske aksjer
- Europeiske aksjer
- Globale aksjer
- Amerikanske aksjer
- Japanske aksjer
- Nye markeder aksjer
Obligasjoner
- Korte obligasjoner
- Lange obligasjoner
- Realrenter
- Investment grade obligasjoner
- Høyrenteobligasjoner
- Nye markeder obligasjoner
- Andre obligasjoner
Alternative fond
Kombinasjonsfond Fond-i-fond
Navn på fond Morningstar
Rating
Dato 3 år 5 år 10 år Siden
starten

Danske Invest SICAV

China Class A (Målt i NOK)
4 2020123100000031.12.2020 9000000000011727+11,73 9000000000014008+14,01 9000000000011157+11,16 9000000000012047+12,05

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h
0 2020123100000031.12.2020 9000000000003059+3,06 9000000000003870+3,87 9000000000004014+4,01 9000000000004817+4,82

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A (Målt i NOK)
2 2020123100000031.12.2020 9000000000012974+12,97 9000000000010052+10,05 9000000000016628+16,63 9000000000012726+12,73

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class WA d
0 2020123100000031.12.2020 - - - -

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class A-nok
1 2020123100000031.12.2020 9000000000000415+0,41 9000000000006055+6,06 - 9000000000007345+7,35

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h
0 2020123100000031.12.2020 9000000000003593+3,59 9000000000004151+4,15 - 9000000000005561+5,56

Danske Invest

Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK h
0 2020123100000031.12.2020 9000000000002204+2,20 9000000000004820+4,82 - 9000000000004862+4,86

Danske Invest SICAV

Europe Class A (Målt i NOK)
4 2020123100000031.12.2020 9000000000007451+7,45 9000000000005714+5,71 - 9000000000011730+11,73

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)
4 2020123100000031.12.2020 9000000000003039+3,04 9000000000003966+3,97 9000000000007962+7,96 9000000000003298+3,30

Danske Invest

Europe High Dividend, klasse NOK
4 2020123100000031.12.2020 9000000000003590+3,59 9000000000004438+4,44 - 9000000000004816+4,82

Danske Invest SICAV

Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h p
0 2020121600000016.12.2020 - - - 8999999999998154– 1,85

Danske Invest Index

Europe Restricted, klasse NOK
0 2020123100000031.12.2020 - - - 9000000000007365+7,37

Danske Invest Index

Europe Restricted, klasse NOK W
4 2020123100000031.12.2020 9000000000005360+5,36 9000000000006247+6,25 - 9000000000005790+5,79

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)
3 2020123100000031.12.2020 9000000000010261+10,26 9000000000011934+11,93 9000000000012636+12,64 9000000000008993+8,99

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A-nok
0 2020123100000031.12.2020 - - - 9000000000025389+25,39

Danske Invest

Europe Small Cap, klasse NOK
4 2020123100000031.12.2020 9000000000010487+10,49 9000000000012185+12,18 - 9000000000013969+13,97

Danske Invest SICAV

European Bond Class A (Målt i NOK)
4 2020123100000031.12.2020 9000000000004786+4,79 9000000000004055+4,06 9000000000006960+6,96 9000000000004645+4,65

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A
0 2020123100000031.12.2020 9000000000000451+0,45 - - 9000000000001079+1,08

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
0 2020123100000031.12.2020 9000000000001815+1,81 - - 9000000000001995+1,99

Danske Invest Index

Global AC Restricted, klasse NOK
0 2020123100000031.12.2020 - - - 9000000000014880+14,88

Danske Invest Index

Global AC Restricted, klasse NOK W
4 2020123100000031.12.2020 9000000000011700+11,70 9000000000011381+11,38 - 9000000000012511+12,51

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)
4 2020123100000031.12.2020 9000000000009569+9,57 9000000000011203+11,20 9000000000008029+8,03 9000000000013043+13,04

Danske Invest Index

Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK
0 2020123100000031.12.2020 - - - 9000000000009191+9,19

Danske Invest Index

Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W
3 2020123100000031.12.2020 9000000000007015+7,02 9000000000011421+11,42 - 9000000000011933+11,93

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)
3 2020123100000031.12.2020 9000000000006029+6,03 9000000000007426+7,43 9000000000006842+6,84 9000000000008763+8,76

Danske Invest

Global Emerging Markets, klasse NOK
3 2020123100000031.12.2020 9000000000009905+9,91 9000000000011416+11,42 - 9000000000010584+10,58

Danske Invest

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
0 2020123100000031.12.2020 9000000000004430+4,43 9000000000007299+7,30 - 9000000000004571+4,57

Danske Invest

Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
0 2020123100000031.12.2020 9000000000004479+4,48 9000000000004941+4,94 - 9000000000004607+4,61

Danske Invest SICAV

Global Sustainable 130/30 Class A
0 2020123100000031.12.2020 - - - 9000000000007710+7,71

Danske Invest SICAV

Global Sustainable 130/30 Class A-nok
0 2020103100000031.10.2020 - - - -

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)
3 2020123100000031.12.2020 9000000000008420+8,42 9000000000008071+8,07 9000000000010797+10,80 9000000000002882+2,88

Danske Invest

Global Sustainable Future, klasse NOK
3 2020123100000031.12.2020 9000000000010412+10,41 9000000000009329+9,33 - 9000000000012977+12,98

Danske Invest

Horisont 100, klasse NOK
3 2020123100000031.12.2020 9000000000007141+7,14 9000000000008808+8,81 - 9000000000009294+9,29

Danske Invest

Horisont 20
3 2020123100000031.12.2020 9000000000003429+3,43 9000000000004319+4,32 - 9000000000004995+4,99

Danske Invest

Horisont 20, klasse NOK
4 2020123100000031.12.2020 9000000000004088+4,09 9000000000004781+4,78 - 9000000000004750+4,75

Danske Invest

Horisont 35
3 2020123100000031.12.2020 9000000000004210+4,21 9000000000005273+5,27 - 9000000000006035+6,03

Danske Invest

Horisont 35, klasse NOK
3 2020123100000031.12.2020 9000000000004747+4,75 9000000000005631+5,63 - 9000000000005631+5,63

Danske Invest

Horisont 50
3 2020123100000031.12.2020 9000000000004903+4,90 9000000000006212+6,21 - 9000000000007998+8,00

Danske Invest

Horisont 50, klasse NOK
4 2020123100000031.12.2020 9000000000005643+5,64 9000000000006644+6,64 - 9000000000006647+6,65

Danske Invest

Horisont 65
3 2020123100000031.12.2020 9000000000005482+5,48 9000000000007028+7,03 - 9000000000008642+8,64

Danske Invest

Horisont 65, klasse NOK
3 2020123100000031.12.2020 9000000000006314+6,31 9000000000007478+7,48 - 9000000000007572+7,57

Danske Invest

Horisont 80
3 2020123100000031.12.2020 9000000000006018+6,02 9000000000007815+7,82 - 9000000000010902+10,90

Danske Invest

Horisont 80, klasse NOK
4 2020123100000031.12.2020 9000000000006877+6,88 9000000000008358+8,36 - 9000000000008782+8,78

Danske Invest

Horisont Aksje
3 2020123100000031.12.2020 9000000000006506+6,51 9000000000008733+8,73 9000000000009383+9,38 9000000000009920+9,92

Danske Invest

Horisont Rente
4 2020123100000031.12.2020 9000000000002653+2,65 9000000000002844+2,84 9000000000002929+2,93 9000000000003241+3,24

Danske Invest

Horisont Rente Konservativ, klasse NOK
3 2020123100000031.12.2020 9000000000002401+2,40 9000000000002540+2,54 - 9000000000002512+2,51

Danske Invest

Horisont Rente Pluss, klasse NOK
2 2020123100000031.12.2020 9000000000002444+2,44 9000000000003037+3,04 - 9000000000002867+2,87

Danske Invest SICAV

India Class A (Målt i NOK)
4 2020123100000031.12.2020 9000000000005144+5,14 9000000000008029+8,03 9000000000009900+9,90 9000000000012509+12,51

Danske Invest SICAV

Japan Class A (Målt i NOK)
3 2020123100000031.12.2020 9000000000002740+2,74 9000000000005806+5,81 9000000000008783+8,78 9000000000003660+3,66

Danske Invest Index

Japan Restricted, klasse NOK
0 2020123100000031.12.2020 - - - 9000000000009567+9,57

Danske Invest Index

Japan Restricted, klasse NOK W
3 2020123100000031.12.2020 9000000000007446+7,45 9000000000007674+7,67 - 9000000000009900+9,90

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A
0 2020123100000031.12.2020 - - - 9000000000001019+1,02

Danske Invest

Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h
0 2020123100000031.12.2020 9000000000001999+2,00 9000000000002853+2,85 - 9000000000003205+3,21

Danske Invest

Norge I
2 2020123100000031.12.2020 9000000000003976+3,98 9000000000008237+8,24 9000000000007475+7,48 9000000000009247+9,25

Danske Invest

Norge II
3 2020123100000031.12.2020 9000000000004601+4,60 9000000000008920+8,92 9000000000008199+8,20 9000000000010082+10,08

Danske Invest

Norge Vekst
5 2020123100000031.12.2020 9000000000021119+21,12 9000000000023946+23,95 9000000000014299+14,30 9000000000014387+14,39

Danske Invest

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK
3 2020123100000031.12.2020 9000000000001902+1,90 9000000000002386+2,39 - 9000000000002227+2,23

Danske Invest

Norsk Likviditet I
0 2020123100000031.12.2020 9000000000001497+1,50 9000000000001646+1,65 9000000000002042+2,04 9000000000003691+3,69

Danske Invest

Norsk Obligasjon
4 2020123100000031.12.2020 9000000000003004+3,00 9000000000002980+2,98 9000000000003736+3,74 9000000000004518+4,52

Danske Invest Index

Norway Restricted, klasse NOK
0 2020123100000031.12.2020 - - - 9000000000007157+7,16

Danske Invest Index

Norway Restricted, klasse NOK W
3 2020123100000031.12.2020 9000000000007511+7,51 9000000000009932+9,93 - 9000000000007903+7,90

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
3 2020123100000031.12.2020 9000000000003652+3,65 9000000000005448+5,45 - 9000000000003975+3,98

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
0 2020123100000031.12.2020 9000000000003514+3,51 9000000000006497+6,50 - 9000000000005849+5,85

Danske Invest Index

Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK W
0 2020123100000031.12.2020 - - - 9000000000008707+8,71

Danske Invest SICAV

Russia Class A
4 2020123100000031.12.2020 9000000000007422+7,42 9000000000016635+16,63 9000000000001219+1,22 9000000000003084+3,08

Danske Invest SICAV

SRI Global Class SA (Målt i NOK)
4 2020123100000031.12.2020 9000000000012314+12,31 9000000000011335+11,34 9000000000013570+13,57 9000000000005667+5,67

Danske Invest SICAV

Sverige Class A
0 2020123100000031.12.2020 - - - 9000000000010774+10,77

Danske Invest Select

Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W
0 2020123100000031.12.2020 - - - -

Danske Invest Index

USA Restricted, klasse NOK
0 2020123100000031.12.2020 - - - 9000000000020306+20,31

Danske Invest Index

USA Restricted, klasse NOK W
4 2020123100000031.12.2020 9000000000016331+16,33 9000000000014394+14,39 - 9000000000014955+14,95

Danske Invest

USA, klasse NOK
4 2020123100000031.12.2020 9000000000009162+9,16 9000000000009654+9,65 - 9000000000014770+14,77

Dine favoritter

Her kan du lagre fond som du synes er interessante. Klikk på stjernen for å lagre blant dine favoritter.

Husk at dine favoritter kun lagres på denne maskinen/enhet.