Vi anbefaler at denne side ses på en bredere skærm, for at alle nødvendige oplysninger bliver synlige. Hvis du benytter mobiltelefon e.l. kan du evt dreje skærmen.

"" er lagret blant dine favoritter.

Klikk på favorittikonet øverst på siden for å se dine favoritter.

Mandat

Velg ...
Alle
Aksjer
- Danske aksjer
- Svenske aksjer
- Norske aksjer
- Europeiske aksjer
- Globale aksjer
- Amerikanske aksjer
- Japanske aksjer
- Nye markeder aksjer
Obligasjoner
- Korte obligasjoner
- Lange obligasjoner
- Realrenter
- Investment grade obligasjoner
- Høyrenteobligasjoner
- Nye markeder obligasjoner
- Andre obligasjoner
Alternative fond
Kombinasjonsfond Fond-i-fond
Navn på fond Morningstar
Rating
Dato 3 år 5 år 10 år Siden
starten

Danske Invest SICAV

China Class A (Målt i NOK)
3 2019093000000030.09.2019 9000000000008117+8,12 9000000000011490+11,49 9000000000009292+9,29 9000000000010215+10,22

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h
0 2019093000000030.09.2019 9000000000003438+3,44 9000000000003739+3,74 9000000000004582+4,58 9000000000005112+5,11

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A (Målt i NOK)
2 2019093000000030.09.2019 9000000000006774+6,77 9000000000013518+13,52 9000000000014369+14,37 9000000000011734+11,73

Danske Invest SICAV

Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)
3 2019093000000030.09.2019 9000000000008253+8,25 9000000000007263+7,26 9000000000005456+5,46 9000000000008577+8,58

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class A-nok
3 2019093000000030.09.2019 9000000000006753+6,75 - - 9000000000007712+7,71

Danske Invest

Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h
0 2019093000000030.09.2019 9000000000005538+5,54 9000000000004998+5,00 - 9000000000005524+5,52

Danske Invest SICAV

Europe Class A (Målt i NOK)
3 2019093000000030.09.2019 9000000000009394+9,39 9000000000009488+9,49 - 9000000000011960+11,96

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)
3 2019093000000030.09.2019 9000000000008734+8,73 9000000000008125+8,12 9000000000008074+8,07 9000000000003308+3,31

Danske Invest

Europe High Dividend, klasse NOK
4 2019093000000030.09.2019 9000000000009092+9,09 - - 9000000000005283+5,28

Danske Invest SICAV

Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h p
0 2019093000000030.09.2019 - - - -

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)
3 2019093000000030.09.2019 9000000000011998+12,00 9000000000013959+13,96 9000000000012547+12,55 9000000000007757+7,76

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A-nok
0 2019093000000030.09.2019 - - - -

Danske Invest

Europe Small Cap, klasse NOK
4 2019093000000030.09.2019 9000000000012112+12,11 - - 9000000000010085+10,08

Danske Invest SICAV

European Bond Class A (Målt i NOK)
5 2019093000000030.09.2019 9000000000004983+4,98 9000000000006609+6,61 9000000000006197+6,20 9000000000004628+4,63

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A
0 2019093000000030.09.2019 9000000000000847+0,85 - - 9000000000001451+1,45

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
0 2019093000000030.09.2019 - - - 9000000000002360+2,36

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)
4 2019093000000030.09.2019 9000000000005219+5,22 9000000000006567+6,57 9000000000006510+6,51 9000000000004910+4,91

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class A-nok h
0 2019093000000030.09.2019 9000000000003558+3,56 9000000000004016+4,02 - 9000000000006024+6,02

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)
3 2019093000000030.09.2019 9000000000007603+7,60 9000000000008037+8,04 9000000000008992+8,99 9000000000012456+12,46

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)
2 2019093000000030.09.2019 9000000000004081+4,08 9000000000005228+5,23 9000000000010289+10,29 9000000000008012+8,01

Danske Invest

Global Emerging Markets, klasse NOK
2 2019093000000030.09.2019 9000000000006966+6,97 9000000000007843+7,84 - 9000000000007616+7,62

Danske Invest

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
0 2019093000000030.09.2019 9000000000004970+4,97 9000000000004149+4,15 - 9000000000004402+4,40

Danske Invest

Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
0 2019093000000030.09.2019 9000000000002370+2,37 9000000000004582+4,58 - 9000000000004635+4,63

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class A (Målt i NOK)
3 2019093000000030.09.2019 9000000000012226+12,23 9000000000012252+12,25 9000000000011324+11,32 9000000000002432+2,43

Danske Invest

Global StockPicking, klasse NOK
3 2019093000000030.09.2019 9000000000012606+12,61 9000000000012986+12,99 - 9000000000012832+12,83

Danske Invest

Horisont 100, klasse NOK
3 2019093000000030.09.2019 9000000000010730+10,73 - - 9000000000008894+8,89

Danske Invest

Horisont 20
3 2019093000000030.09.2019 9000000000004205+4,21 9000000000004158+4,16 - 9000000000005084+5,08

Danske Invest

Horisont 20, klasse NOK
4 2019093000000030.09.2019 9000000000004527+4,53 - - 9000000000004363+4,36

Danske Invest

Horisont 35
3 2019093000000030.09.2019 9000000000005609+5,61 9000000000005431+5,43 - 9000000000006006+6,01

Danske Invest

Horisont 35, klasse NOK
3 2019093000000030.09.2019 9000000000005809+5,81 - - 9000000000005146+5,15

Danske Invest

Horisont 50
4 2019093000000030.09.2019 9000000000007054+7,05 9000000000006766+6,77 - 9000000000008180+8,18

Danske Invest

Horisont 50, klasse NOK
4 2019093000000030.09.2019 9000000000007098+7,10 - - 9000000000005945+5,95

Danske Invest

Horisont 65
3 2019093000000030.09.2019 9000000000008460+8,46 9000000000008011+8,01 - 9000000000008704+8,70

Danske Invest

Horisont 65, klasse NOK
3 2019093000000030.09.2019 9000000000008329+8,33 - - 9000000000006821+6,82

Danske Invest

Horisont 80
4 2019093000000030.09.2019 9000000000009744+9,74 9000000000009225+9,22 - 9000000000011253+11,25

Danske Invest

Horisont 80, klasse NOK
4 2019093000000030.09.2019 9000000000009641+9,64 - - 9000000000008262+8,26

Danske Invest

Horisont Aksje
3 2019093000000030.09.2019 9000000000011395+11,39 9000000000010308+10,31 9000000000011133+11,13 9000000000009889+9,89

Danske Invest

Horisont Rente
4 2019093000000030.09.2019 9000000000002083+2,08 9000000000001914+1,91 9000000000003075+3,08 9000000000003201+3,20

Danske Invest

Horisont Rente Konservativ, klasse NOK
3 2019093000000030.09.2019 9000000000002106+2,11 - - 9000000000002459+2,46

Danske Invest

Horisont Rente Pluss, klasse NOK
4 2019093000000030.09.2019 9000000000002422+2,42 9000000000002401+2,40 - 9000000000002832+2,83

Danske Invest SICAV

India Class A (Målt i NOK)
4 2019093000000030.09.2019 9000000000010139+10,14 9000000000012815+12,82 9000000000013158+13,16 9000000000012931+12,93

Danske Invest SICAV

Japan Class A (Målt i NOK)
3 2019093000000030.09.2019 9000000000010496+10,50 9000000000012329+12,33 9000000000009637+9,64 9000000000003497+3,50

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A
0 2019093000000030.09.2019 - - - -

Danske Invest

Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h
0 2019093000000030.09.2019 9000000000003050+3,05 9000000000002700+2,70 - 9000000000003508+3,51

Danske Invest

Norge I
3 2019093000000030.09.2019 9000000000009220+9,22 9000000000007760+7,76 9000000000010354+10,35 9000000000009339+9,34

Danske Invest

Norge II
3 2019093000000030.09.2019 9000000000009911+9,91 9000000000008428+8,43 9000000000011142+11,14 9000000000010179+10,18

Danske Invest

Norge Vekst
5 2019093000000030.09.2019 9000000000017402+17,40 9000000000015145+15,14 9000000000012646+12,65 9000000000013276+13,28

Danske Invest

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK
3 2019093000000030.09.2019 9000000000002091+2,09 9000000000001920+1,92 - 9000000000002311+2,31

Danske Invest

Norsk Likviditet I
0 2019093000000030.09.2019 9000000000001531+1,53 9000000000001510+1,51 9000000000002247+2,25 9000000000003800+3,80

Danske Invest

Norsk Obligasjon
3 2019093000000030.09.2019 9000000000002020+2,02 9000000000002206+2,21 9000000000003734+3,73 9000000000004523+4,52

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
3 2019093000000030.09.2019 9000000000006732+6,73 - - 9000000000004678+4,68

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
0 2019093000000030.09.2019 9000000000004058+4,06 9000000000005799+5,80 - 9000000000006234+6,23

Danske Invest SICAV

Russia Class A
4 2019093000000030.09.2019 9000000000016112+16,11 9000000000007965+7,96 - 9000000000002775+2,78

Danske Invest SICAV

SRI Global Class SA (Målt i NOK)
4 2019093000000030.09.2019 9000000000014617+14,62 9000000000014284+14,28 9000000000013214+13,21 9000000000004994+4,99

Danske Invest SICAV

Sverige Class A
0 2019093000000030.09.2019 - - - 9000000000003996+4,00

Danske Invest

USA, klasse NOK
4 2019093000000030.09.2019 9000000000014850+14,85 9000000000015324+15,32 - 9000000000016552+16,55

Dine favoritter

Her kan du lagre fond som du synes er interessante. Klikk på stjernen for å lagre blant dine favoritter.

Husk at dine favoritter kun lagres på denne maskinen/enhet.