Vi anbefaler at denne side ses på en bredere skærm, for at alle nødvendige oplysninger bliver synlige. Hvis du benytter mobiltelefon e.l. kan du evt dreje skærmen.

"" er lagret blant dine favoritter.

Klikk på favorittikonet øverst på siden for å se dine favoritter.

Mandat

Velg ...
Alle
Aksjer
- Danske aksjer
- Svenske aksjer
- Norske aksjer
- Europeiske aksjer
- Globale aksjer
- Amerikanske aksjer
- Japanske aksjer
- Nye markeder aksjer
Obligasjoner
- Korte obligasjoner
- Lange obligasjoner
- Realrenter
- Investment grade obligasjoner
- Høyrenteobligasjoner
- Nye markeder obligasjoner
- Andre obligasjoner
Alternative fond
Kombinasjonsfond Fond-i-fond
Navn på fond Morningstar
Rating
Dato 3 år 5 år 10 år Siden
starten

Danske Invest SICAV

China Class A (Målt i NOK)
3 2019073100000031.07.2019 9000000000010470+10,47 9000000000011446+11,45 9000000000008950+8,95 9000000000010476+10,48    

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h
0 2019073100000031.07.2019 9000000000003637+3,64 9000000000003770+3,77 9000000000004701+4,70 9000000000005126+5,13    

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A (Målt i NOK)
2 2019073100000031.07.2019 9000000000004041+4,04 9000000000012461+12,46 9000000000014689+14,69 9000000000011719+11,72    

Danske Invest SICAV

Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)
4 2019073100000031.07.2019 9000000000007722+7,72 9000000000007525+7,52 9000000000006432+6,43 9000000000008693+8,69    

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class A-nok
3 2019073100000031.07.2019 9000000000006711+6,71 - - 9000000000008270+8,27    

Danske Invest

Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h
0 2019073100000031.07.2019 9000000000005607+5,61 9000000000004727+4,73 - 9000000000005531+5,53    

Danske Invest SICAV

Europe Class A (Målt i NOK)
3 2019073100000031.07.2019 9000000000006566+6,57 9000000000008359+8,36 - 9000000000011753+11,75    

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)
3 2019073100000031.07.2019 9000000000005488+5,49 9000000000007079+7,08 9000000000008296+8,30 9000000000003097+3,10    

Danske Invest

Europe High Dividend, klasse NOK
3 2019073100000031.07.2019 9000000000006399+6,40 - - 9000000000004524+4,52    

Danske Invest SICAV

Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h p
0 2019073100000031.07.2019 - - - -    

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)
3 2019073100000031.07.2019 9000000000010635+10,64 9000000000012878+12,88 9000000000013940+13,94 9000000000007831+7,83    

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A-nok
0 2019073100000031.07.2019 - - - -    

Danske Invest

Europe Small Cap, klasse NOK
3 2019073100000031.07.2019 9000000000011159+11,16 - - 9000000000010595+10,60    

Danske Invest SICAV

European Bond Class A (Målt i NOK)
5 2019073100000031.07.2019 9000000000002422+2,42 9000000000005641+5,64 9000000000005958+5,96 9000000000004528+4,53    

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A
0 2019073100000031.07.2019 9000000000001103+1,10 - - 9000000000001553+1,55    

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
0 2019073100000031.07.2019 - - - 9000000000002434+2,43    

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)
4 2019073100000031.07.2019 9000000000003150+3,15 9000000000005816+5,82 9000000000006385+6,38 9000000000004869+4,87    

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class A-nok h
0 2019073100000031.07.2019 9000000000003704+3,70 9000000000004249+4,25 - 9000000000006129+6,13    

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)
3 2019073100000031.07.2019 9000000000006126+6,13 9000000000007282+7,28 9000000000009289+9,29 9000000000012602+12,60    

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)
2 2019073100000031.07.2019 9000000000001658+1,66 9000000000004540+4,54 9000000000010764+10,76 9000000000007990+7,99    

Danske Invest

Global Emerging Markets, klasse NOK
2 2019073100000031.07.2019 9000000000005124+5,12 9000000000006785+6,79 - 9000000000007543+7,54    

Danske Invest

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
0 2019073100000031.07.2019 9000000000005634+5,63 9000000000003901+3,90 - 9000000000004402+4,40    

Danske Invest

Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
0 2019073100000031.07.2019 9000000000002556+2,56 9000000000004293+4,29 - 9000000000004410+4,41    

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class A (Målt i NOK)
3 2019073100000031.07.2019 9000000000009129+9,13 9000000000011806+11,81 9000000000011215+11,21 9000000000002328+2,33    

Danske Invest

Global StockPicking, klasse NOK
3 2019073100000031.07.2019 9000000000009733+9,73 9000000000012664+12,66 - 9000000000012680+12,68    

Danske Invest

Horisont 100, klasse NOK
3 2019073100000031.07.2019 9000000000009093+9,09 - - 9000000000008403+8,40    

Danske Invest

Horisont 20
3 2019073100000031.07.2019 9000000000003926+3,93 9000000000004080+4,08 - 9000000000005039+5,04    

Danske Invest

Horisont 20, klasse NOK
4 2019073100000031.07.2019 9000000000004292+4,29 - - 9000000000004360+4,36    

Danske Invest

Horisont 35
3 2019073100000031.07.2019 9000000000005071+5,07 9000000000005324+5,32 - 9000000000006014+6,01    

Danske Invest

Horisont 35, klasse NOK
3 2019073100000031.07.2019 9000000000005304+5,30 - - 9000000000005091+5,09    

Danske Invest

Horisont 50
4 2019073100000031.07.2019 9000000000006245+6,25 9000000000006630+6,63 - 9000000000008120+8,12    

Danske Invest

Horisont 50, klasse NOK
4 2019073100000031.07.2019 9000000000006341+6,34 - - 9000000000005852+5,85    

Danske Invest

Horisont 65
3 2019073100000031.07.2019 9000000000007387+7,39 9000000000007843+7,84 - 9000000000008727+8,73    

Danske Invest

Horisont 65, klasse NOK
3 2019073100000031.07.2019 9000000000007295+7,29 - - 9000000000006656+6,66    

Danske Invest

Horisont 80
4 2019073100000031.07.2019 9000000000008410+8,41 9000000000009027+9,03 - 9000000000011177+11,18    

Danske Invest

Horisont 80, klasse NOK
5 2019073100000031.07.2019 9000000000008341+8,34 - - 9000000000007894+7,89    

Danske Invest

Horisont Aksje
3 2019073100000031.07.2019 9000000000009745+9,75 9000000000010089+10,09 9000000000011727+11,73 9000000000009890+9,89    

Danske Invest

Horisont Rente
3 2019073100000031.07.2019 9000000000002137+2,14 9000000000001957+1,96 9000000000003208+3,21 9000000000003208+3,21    

Danske Invest

Horisont Rente Konservativ, klasse NOK
3 2019073100000031.07.2019 9000000000002124+2,12 - - 9000000000002418+2,42    

Danske Invest

Horisont Rente Pluss, klasse NOK
3 2019073100000031.07.2019 9000000000002452+2,45 9000000000002407+2,41 - 9000000000002851+2,85    

Danske Invest SICAV

India Class A (Målt i NOK)
4 2019073100000031.07.2019 9000000000005511+5,51 9000000000013224+13,22 9000000000013071+13,07 9000000000012730+12,73    

Danske Invest SICAV

Japan Class A (Målt i NOK)
3 2019073100000031.07.2019 9000000000006658+6,66 9000000000010803+10,80 9000000000008469+8,47 9000000000003033+3,03    

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A
0 2019073100000031.07.2019 - - - -    

Danske Invest

Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h
0 2019073100000031.07.2019 9000000000003231+3,23 9000000000002690+2,69 - 9000000000003540+3,54    

Danske Invest

Norge I
3 2019073100000031.07.2019 9000000000009516+9,52 9000000000007484+7,48 9000000000011272+11,27 9000000000009324+9,32    

Danske Invest

Norge II
3 2019073100000031.07.2019 9000000000010226+10,23 9000000000008155+8,16 9000000000012069+12,07 9000000000010166+10,17    

Danske Invest

Norge Vekst
5 2019073100000031.07.2019 9000000000018589+18,59 9000000000013617+13,62 9000000000013507+13,51 9000000000013257+13,26    

Danske Invest

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK
3 2019073100000031.07.2019 9000000000002205+2,20 9000000000001982+1,98 - 9000000000002308+2,31    

Danske Invest

Norsk Likviditet I
0 2019073100000031.07.2019 9000000000001551+1,55 9000000000001529+1,53 9000000000002320+2,32 9000000000003810+3,81    

Danske Invest

Norsk Obligasjon
3 2019073100000031.07.2019 9000000000001922+1,92 9000000000002247+2,25 9000000000003816+3,82 9000000000004536+4,54    

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
3 2019073100000031.07.2019 9000000000005266+5,27 - - 9000000000004653+4,65    

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
0 2019073100000031.07.2019 9000000000004934+4,93 9000000000005717+5,72 - 9000000000006426+6,43    

Danske Invest SICAV

Russia Class A
4 2019073100000031.07.2019 9000000000019750+19,75 9000000000006790+6,79 - 9000000000003046+3,05    

Danske Invest SICAV

SRI Global Class SA (Målt i NOK)
4 2019073100000031.07.2019 9000000000011501+11,50 9000000000013776+13,78 9000000000012974+12,97 9000000000004838+4,84    

Danske Invest SICAV

Sverige Class A
0 2019073100000031.07.2019 - - - -    

Danske Invest

USA, klasse NOK
4 2019073100000031.07.2019 9000000000012071+12,07 9000000000015540+15,54 - 9000000000016579+16,58    

Dine favoritter

Her kan du lagre fond som du synes er interessante. Klikk på stjernen for å lagre blant dine favoritter.

Husk at dine favoritter kun lagres på denne maskinen/enhet.