Vi anbefaler at denne side ses på en bredere skærm, for at alle nødvendige oplysninger bliver synlige. Hvis du benytter mobiltelefon e.l. kan du evt dreje skærmen.

"" er lagret blant dine favoritter.

Klikk på favorittikonet øverst på siden for å se dine favoritter.

Mandat

Velg ...
Alle
Aksjer
- Danske aksjer
- Svenske aksjer
- Norske aksjer
- Europeiske aksjer
- Globale aksjer
- Amerikanske aksjer
- Japanske aksjer
- Nye markeder aksjer
Obligasjoner
- Korte obligasjoner
- Lange obligasjoner
- Realrenter
- Investment grade obligasjoner
- Høyrenteobligasjoner
- Nye markeder obligasjoner
- Andre obligasjoner
Alternative fond
Kombinasjonsfond Fond-i-fond
Navn på fond Morningstar
Rating
Dato 3 år 5 år 10 år Siden
starten

Danske Invest SICAV

China Class A (Målt i NOK)
3 2019053100000031.05.2019 9000000000011626+11,63 9000000000013620+13,62 9000000000009246+9,25 9000000000010212+10,21    

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h
0 2019052900000029.05.2019 9000000000004106+4,11 9000000000003695+3,70 9000000000004937+4,94 9000000000005142+5,14    

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A (Målt i NOK)
2 2019052900000029.05.2019 9000000000003527+3,53 9000000000013081+13,08 9000000000015141+15,14 9000000000011786+11,79    

Danske Invest SICAV

Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)
3 2019053100000031.05.2019 9000000000005866+5,87 9000000000005971+5,97 9000000000007438+7,44 9000000000008332+8,33    

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class A-nok
3 2019053100000031.05.2019 9000000000007964+7,96 - - 9000000000007473+7,47    

Danske Invest

Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h
0 2019053100000031.05.2019 9000000000004944+4,94 9000000000004122+4,12 - 9000000000005064+5,06    

Danske Invest SICAV

Europe Class A (Målt i NOK)
3 2019053100000031.05.2019 9000000000004158+4,16 9000000000007874+7,87 - 9000000000011421+11,42    

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)
3 2019053100000031.05.2019 9000000000003919+3,92 9000000000007037+7,04 9000000000008320+8,32 9000000000002946+2,95    

Danske Invest

Europe High Dividend, klasse NOK
3 2019053100000031.05.2019 9000000000004672+4,67 - - 9000000000003772+3,77    

Danske Invest SICAV

Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h p
0 2019052900000029.05.2019 - - - -    

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)
3 2019053100000031.05.2019 9000000000009458+9,46 9000000000011713+11,71 9000000000013861+13,86 9000000000007759+7,76    

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A-nok
0 2019053100000031.05.2019 - - - -    

Danske Invest

Europe Small Cap, klasse NOK
3 2019053100000031.05.2019 9000000000009519+9,52 - - 9000000000010166+10,17    

Danske Invest SICAV

European Bond Class A (Målt i NOK)
5 2019053100000031.05.2019 9000000000002975+2,97 9000000000006063+6,06 9000000000006002+6,00 9000000000004425+4,42    

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A
0 2019053100000031.05.2019 9000000000001065+1,07 - - 9000000000001065+1,07    

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
0 2019053100000031.05.2019 - - - 9000000000001610+1,61    

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)
4 2019053100000031.05.2019 9000000000003832+3,83 9000000000006187+6,19 9000000000006668+6,67 9000000000004763+4,76    

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class A-nok h
0 2019053100000031.05.2019 9000000000003629+3,63 9000000000003902+3,90 - 9000000000005854+5,85    

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)
3 2019053100000031.05.2019 9000000000007798+7,80 9000000000007824+7,82 9000000000009821+9,82 9000000000012356+12,36    

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)
2 2019053100000031.05.2019 9000000000002829+2,83 9000000000005305+5,31 9000000000011678+11,68 9000000000007731+7,73    

Danske Invest

Global Emerging Markets, klasse NOK
2 2019053100000031.05.2019 9000000000006766+6,77 9000000000006542+6,54 - 9000000000006542+6,54    

Danske Invest

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
0 2019053100000031.05.2019 9000000000006213+6,21 9000000000003443+3,44 - 9000000000004130+4,13    

Danske Invest

Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
0 2019053100000031.05.2019 9000000000003501+3,50 9000000000004021+4,02 - 9000000000004101+4,10    

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class A (Målt i NOK)
3 2019053100000031.05.2019 9000000000009012+9,01 9000000000012065+12,06 9000000000011418+11,42 9000000000002131+2,13    

Danske Invest

Global StockPicking, klasse NOK
4 2019053100000031.05.2019 9000000000009138+9,14 9000000000012027+12,03 - 9000000000012027+12,03    

Danske Invest

Horisont 100, klasse NOK
3 2019053100000031.05.2019 9000000000008469+8,47 - - 9000000000007654+7,65    

Danske Invest

Horisont 20
3 2019053100000031.05.2019 9000000000003846+3,85 9000000000003972+3,97 - 9000000000004943+4,94    

Danske Invest

Horisont 20, klasse NOK
5 2019053100000031.05.2019 9000000000004093+4,09 - - 9000000000003988+3,99    

Danske Invest

Horisont 35
3 2019053100000031.05.2019 9000000000004862+4,86 9000000000005153+5,15 - 9000000000005819+5,82    

Danske Invest

Horisont 35, klasse NOK
3 2019053100000031.05.2019 9000000000005002+5,00 - - 9000000000004621+4,62    

Danske Invest

Horisont 50
3 2019053100000031.05.2019 9000000000005895+5,89 9000000000006388+6,39 - 9000000000007948+7,95    

Danske Invest

Horisont 50, klasse NOK
4 2019053100000031.05.2019 9000000000005904+5,90 - - 9000000000005267+5,27    

Danske Invest

Horisont 65
3 2019053100000031.05.2019 9000000000006894+6,89 9000000000007528+7,53 - 9000000000008411+8,41    

Danske Invest

Horisont 65, klasse NOK
4 2019053100000031.05.2019 9000000000006769+6,77 - - 9000000000005998+6,00    

Danske Invest

Horisont 80
4 2019053100000031.05.2019 9000000000007767+7,77 9000000000008647+8,65 - 9000000000010920+10,92    

Danske Invest

Horisont 80, klasse NOK
5 2019053100000031.05.2019 9000000000007674+7,67 - - 9000000000007116+7,12    

Danske Invest

Horisont Aksje
3 2019053100000031.05.2019 9000000000008953+8,95 9000000000009586+9,59 9000000000011739+11,74 9000000000009693+9,69    

Danske Invest

Horisont Rente
3 2019053100000031.05.2019 9000000000002214+2,21 9000000000001956+1,96 - 9000000000003212+3,21    

Danske Invest

Horisont Rente Konservativ, klasse NOK
3 2019053100000031.05.2019 9000000000002122+2,12 - - 9000000000002349+2,35    

Danske Invest

Horisont Rente Pluss, klasse NOK
3 2019053100000031.05.2019 9000000000002472+2,47 9000000000002328+2,33 - 9000000000002740+2,74    

Danske Invest SICAV

India Class A (Målt i NOK)
4 2019053100000031.05.2019 9000000000009999+10,00 9000000000017107+17,11 9000000000014923+14,92 9000000000013159+13,16    

Danske Invest SICAV

Japan Class A (Målt i NOK)
3 2019053100000031.05.2019 9000000000006488+6,49 9000000000012145+12,15 9000000000008314+8,31 9000000000002716+2,72    

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A
0 2019052900000029.05.2019 - - - -    

Danske Invest

Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h
0 2019053100000031.05.2019 9000000000003112+3,11 9000000000002606+2,61 - 9000000000003389+3,39    

Danske Invest

Norge I
3 2019053100000031.05.2019 9000000000009307+9,31 9000000000007360+7,36 9000000000011686+11,69 9000000000009380+9,38    

Danske Invest

Norge II
4 2019053100000031.05.2019 9000000000009978+9,98 9000000000008021+8,02 9000000000012468+12,47 9000000000010222+10,22    

Danske Invest

Norge Vekst
5 2019053100000031.05.2019 9000000000018639+18,64 9000000000013158+13,16 9000000000013873+13,87 9000000000013194+13,19    

Danske Invest

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK
3 2019053100000031.05.2019 9000000000002233+2,23 9000000000002020+2,02 - 9000000000002315+2,31    

Danske Invest

Norsk Likviditet I
0 2019053100000031.05.2019 9000000000001545+1,55 9000000000001563+1,56 9000000000002393+2,39 9000000000003824+3,82    

Danske Invest

Norsk Obligasjon
3 2019053100000031.05.2019 9000000000002053+2,05 9000000000002375+2,37 9000000000003868+3,87 9000000000004545+4,54    

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
3 2019053100000031.05.2019 9000000000005309+5,31 - - 9000000000003200+3,20    

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
0 2019053100000031.05.2019 9000000000005319+5,32 9000000000004933+4,93 - 9000000000005770+5,77    

Danske Invest SICAV

Russia Class A
4 2019053100000031.05.2019 9000000000016874+16,87 9000000000004053+4,05 - 9000000000002053+2,05    

Danske Invest SICAV

SRI Global Class SA (Målt i NOK)
4 2019053100000031.05.2019 9000000000010322+10,32 9000000000013367+13,37 9000000000012924+12,92 9000000000004462+4,46    

Danske Invest SICAV

Sverige Class A
0 2019053100000031.05.2019 - - - -    

Danske Invest

USA, klasse NOK
4 2019053100000031.05.2019 9000000000010362+10,36 9000000000015159+15,16 - 9000000000015509+15,51    

Dine favoritter

Her kan du lagre fond som du synes er interessante. Klikk på stjernen for å lagre blant dine favoritter.

Husk at dine favoritter kun lagres på denne maskinen/enhet.