Danske Invest PCC Limited

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class W

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: GG00BPMPSJ20
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Prospekt
for fondet
Prospekts supplement
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

1.251,47

Netto andelsverdi per 11.04.2024

+0,04%

Avkastning 1 dag

+3,37%

Avkastning 1 måned

+8,37%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Målsetningen er å skape en absolutt positiv avkastning. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i lange og korte posisjoner i obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter som er tatt opp eller handlet på et anerkjent marked, og er utstedt av kredittinstitusjoner og regjeringer i OECD-land.

Fondet benytter i stor grad finansielle derivater og belåning for å øke risikoeksponering eller til sikringsformål.

Bruttoeksponeringen er begrenset til 150 ganger nettoverdien av fondets eiendeler.

Fondet følger en aktiv forvaltningsstrategi som innebærer at det kan forekomme signifikante forskjeller i fondets avkastning sammenlignet med fondets målsetning.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette alternative investeringsfondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class W
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class W-sek hDanske Invest SICAV - SIF
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok hDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KLDanske Invest Select
Global Tactical Allocation Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK WDanske Invest
Japan Class WADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
1 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 126,73
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Michael Petry

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: HD (Finansiering)
Antall års erfaring: 29

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Awards

with.Intelligence The Eurohedge Awards 2023

Winner of the The Eurohedge Awards 2023 (Fixed Income)
Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class W

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN GG00BPMPSJ20
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest PCC Limited
  Fondens registreringsland Guernsey
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank J.P. Morgan
  Minstetegning DKK 10,000
  Valuta NOK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype AIF
  Startdato 09.03.2023
  Markedsføringstillatelse (Professional) Norge, Guernsey
  Klasse av Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund
  Andre klasser Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, USD Sub-Class
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Alternative
  Investeringsområde Global
  Benchmark Benchmarken som anvendes til beregning av resultatavhengig godtgjørelse er Norwegian Overnight Weighted Average Rate. Fondet forvaltes uten noen begrensning i forhold til benchmark.
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 11.04.2024 0,18
  Netto andelsverdi NOK pr. 11.04.2024 1.251,47
 • Risikoindikatorer pr. 27.03.2024

  Risikoindikatorer pr. 27.03.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 26,73
  Sharpe Ratio
  Volatilitet
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.

Disclaimer

Please note that these products are restricted to investors fulfilling specific requirements in regard to invested amount as well as investor types. These restrictions could be a requirement to be a “Qualified Investor” for ICAV’s;  a “Well-informed Investor” for SICAV SIF’s or similar national requirements. These requirements are always fully described in the prospectus and other fund documentation.

The contents of this site are for information purposes only. Any information or opinions contained herein are based on information obtained from sources believed to be reliable but which have not been independently verified. Danske Bank makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility or liability as to its accuracy and completeness.

In no circumstances should any information at this site be construed as an offer to purchase or sell shares  in the sub-funds. Subscriptions for shares in the funds will be accepted only on the basis of the most recent prospectus, which is available on this site. Danske Bank accepts no liability for any damages or losses arising from the use of this site or its contents. Readers should not act upon any material contained herein and should seek independent advice whenever necessary.

Any information given or representation made by any dealer, salesman or other person which is (in either case) not contained herein should be regarded as unauthorised and, accordingly, should not be relied upon. Neither the delivery of this prospectus etc. nor the offer, issue or sale of participating shares shall, under any circumstances, constitute a representation that the information contained in this prospectus is correct as of any time subsequent to the date hereof.

Prices, rates and values are provided for information purposes only and are indicative unless otherwise stated. Such prices, rates and values do not necessarily represent the terms at which a new transaction can be executed or an existing transaction can be liquidated. Historical returns are no guarantee of future returns.

Potential subscribers of Participating Shares should inform themselves as to:

(a) the possible tax consequences;
(b) the legal requirements; and
(c) any foreign exchange restrictions or exchange control requirements which they might encounter under the laws of the countries of their citizenship, residence, incorporation or domicile and which might be relevant to the subscription, holding, or disposal of Participating shares.

Any products, services, information or opinions mentioned on this site are not intended for distribution to, or use by, any person in any jurisdiction or country where such distribution or use would be unlawful and, specifically, are not intended for any U.S. person within the meaning of the United States Securities Act of 1933, as amended nor any person in the United Kingdom.

Jeg aksepterer