Danske Invest

Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: DK0060658052
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

119,27

Netto andelsverdi per 04.03.2024

+0,00%

Avkastning i dag

+0,02%

Avkastning 1 måned

+0,56%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet har en normalinvestering med 80-100% norske investment grade obligasjoner og fondet kan investere opp til 20% i nordiske selskapsobligasjoner, europeiske investment grade obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og innskudd i kredittinstitusjoner.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Det forventes at fondets beholdning og avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, grunnet ulik aktiva- og regionallokering.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class W-sek hDanske Invest SICAV - SIF
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok hDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KLDanske Invest Select
Global Tactical Allocation Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Horisont Rente Pluss, klasse NOK WDanske Invest
Japan Class WADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
7 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 105,75
I løpet av 3 årNOK 104,96
I løpet av 5 årNOK 112,07
I løpet av 7 årNOK 116,31
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Jacob Egeskov Müller

Tittel: Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc.
Antall års erfaring: 17

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.01.2024Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W

Beholdningsliste pr. 31.01.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-nok h 000000000000005.865,86% Funds NOK Danmark LU1678996098
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h 000000000000004.144,14% Funds NOK Danmark DK0060500692
Jæren Spb 21/27 FRN 000000000000003.123,12% Obligasjoner NOK Norge NO0010932544
Spb 1 SMN 22/28 FRN C 000000000000002.902,90% Obligasjoner NOK Norge NO0011207300
Entra ASA 21/30 FRN 000000000000002.292,29% Obligasjoner NOK Norge NO0011079808
Swedbank AB 23/28 FRN NOK 000000000000002.272,27% Obligasjoner NOK Sverige XS2730682957
Entra ASA 20/28 1,66% 000000000000002.242,24% Obligasjoner NOK Norge NO0010895964
Spb 1 Østlandet 17/27 2,665% 000000000000002.162,16% Obligasjoner NOK Norge NO0010793268
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 5,175% 000000000000001.771,77% Obligasjoner NOK Norge NO0012757659
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN 000000000000001.761,76% Obligasjoner NOK Norge NO0012810490
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060658052
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank J.P. Morgan
  Fondsstørrelse 100
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 20.04.2016
  Markedsføringstillatelse Norge, Danmark
  Klasse av Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL
  Andre klasser Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I
  Horisont Rente Konservativ, klasse NOK
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Kombinasjonsfond
  Investeringsområde Global
  Benchmark 45% Nordic Bond Pricing Indeks, 45% Nordic Bond Pricing, 5% Bloomberg GL Corp Scand All Grades Sel Cur 5% NOK H, 5% Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg NOK
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 04.03.2024 1.090,91
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 04.03.2024 900,11
  Netto andelsverdi NOK pr. 04.03.2024 14:00 119,27
  Durasjon pr. 31.01.2024 1,35
  Effektiv rente pr. 31.01.2024 4,83
 • Risikoindikatorer pr. 31.01.2024

  Risikoindikatorer pr. 31.01.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 5,75 1,63 2,31 2,18
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 2,33 2,51 2,14
  Tracking Error 0,66 1,00 0,88
  Information Ratio 0,75 0,48 0,68
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.