Danske Invest

Horisont 50

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Horisont Aksje 000000000000054.9954,99% Funds NOK Norge NO0010219058
Danske Invest Horisont Rente Pluss, klasse NOK I 000000000000034.4134,41% Funds NOK Danmark DK0060517829
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W 000000000000010.2710,27% Funds NOK Danmark DK0060658052
Likvide midler 000000000000000.330,33%
Sist oppdatert 30.12.2019
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.