Danske Invest

Horisont 50

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Horisont Aksje 000000000000053.1453,14% Funds NOK Norge NO0010219058
Danske Invest Horisont Rente Pluss, klasse NOK I 000000000000032.6432,64% Funds NOK Danmark DK0060517829
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W 000000000000014.0614,06% Funds NOK Danmark DK0060658052
Likvide midler 000000000000000.150,15%
Sist oppdatert 31.08.2022
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.