DelClose

Vekstmarkedene bedre enn utviklede markeder i 1. kvartal

Aksjer i vekstmarkedene steg over 37% (målt i USD) i 2017, ledet an av Kina og Øst-Europa. Kapitalflyten til vekstmarkedene tiltok kraftig, og var nesten tilbake på rekordnivåene sist sett i 2009 og 2010. Alle sektorer steg - informasjonsteknologi var dog den desiderte vinneren med en oppgang på over 60%. Dette er kanskje best illustrert ved at kun fem teknologiaksjer sto for 30% av vekstmarkedsindeksens totalavkastning i 2017.

Vekstmarkedene slo utviklede markeder også i 1. kvartal 2018, i en periode som har vært den svakeste for globale aksjer siden 3. kvartal 2015. Forventinger om tiltagende inflasjon og stigende renter, fulgt av frykt for global handelskrig og økt regulering av internett- og teknologiselskaper ga grobunn for betydelig høyere volatilitet enn i 2017.

Danske Invest Global Emerging Markets (DK0060563930) har hittil i år gitt en avkastning på -5,1%, 2,4% lavere enn referanseindeksen.*)

I 1. kvartal var det særlig fondets eksponering i Brasil og Russland, representert ved den brasilianske matvareprodusenten BRF og den russiske supermarkedkjeden Magnit, som bidro negativt. På den positive siden bidro det kinesiske reisebyrået China International Travel og fondets fravær av eksponering mot det sørafrikanske teknologiselskapet Naspers. Fondet har slitt med å holde tritt med indeksen, da kvalitet som investeringsstil har hengt etter. Stilfaktorer er imidlertid sykliske, og strategien har gitt mindreavkastning også tidligere for så å komme tilbake. Strategien har gitt meravkastning i 14 av 18 kalenderår siden år 2000.

Fondet er overvektet sektorer som vil nyte godt av strukturell vekst i innenlands konsum fra en voksende middelklasse, som ikke bare etterspør konsumvarer men også finansielle tjenester. Fondet er undervektet informasjonsteknologi, energi og industri, det vil si sektorer hvis inntjening er sterkt syklisk.

Det nærmest ustoppelige momentum i visse deler av teknologisektoren, anført av de store internettselskapene, kom til brå slutt i løpet av mars måned grunnet lekkasjer av personlige data. Samtidig med dette opplevde vi også en dødsulykke for en selvkjørende bil i USA. Dette utløste verdifall i aksjer relatert til produksjon av sensorer og chips. Det later til at denne korreksjonen har gjort at virkeligheten har innhentet de høyt prisede teknologiselskapene og de relativt urealistiske vekstforventningene mange har hatt til disse selskapene. Volatiliteten har definitivt kommet tilbake, men dette er ikke nødvendigvis negativt da det vil tvinge investorer til å rekalibrere sine verdivurderinger og fokusere på fundamentale og selskapsspesifikke forhold, noe som vil være positivt for aktive forvaltere.

*) Grunnet helligdager og avvikende prisingstidspunkter i påsken kan rapportert avkastning i kundespesifikke avkastningsrapporter avvike noe fra dette. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan bli negativ.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.