DelClose

Vårt syn på aksjer og økonomien resten av året

NYTT INVESTOR BRIEF: USA stjeler oppmerksomheten i 4. kvartal - vi er tilbakeholdne med å ta risiko i porteføljene våre.

USA kommer til å stikke av med mye av oppmerksomheten i fjerde kvartal på grunn av to store hendelser – presidentvalget og en renteøkning man har ventet lenge på.

«Vinner Hillary Clinton, får vi kontinuitet, og vinner Donald Trump, får vi global usikkerhet. Vi forventer at aksjemarkedene i sistnevnte tilfelle vil reagere negativt, mens det kan være moderat positivt for amerikanske aksjer hvis Clinton vinner. Alt i alt har vi ikke de helt store forventningene til de globale aksjemarkedene i fjerde kvartal 2016 – hverken positivt eller negativt», sier Danske Invests sjefanalytiker Jan Holst Hansen i et nytt Investor Brief fra Danske Invest.

Et valg og en renteøkning
Ifølge Jan Holst Hansen er det en betydelig sannsynlighet for at den amerikanske sentralbanken, Fed, omsider hever renten i løpet av fjerde kvartal. Som hovedregel er ikke dette positivt for risikable aktiva som aksjer, men han tror ikke at det vil ha en dramatisk effekt på markedene. Det skyldes at Fed vil strekke seg langt for å signalisere at renteøkningene framover vil skje i et svært moderat tempo.

«Samlet sett mener vi at amerikanske aksjer vil gå sidelengs i årets siste måneder», sier han.

Veksten avtar i Europa
I Europa forventer sjefanalytikeren at den ekspansive pengepolitikken vil fortsette, samt at Den europeiske sentralbanken, ESB, ikke kommer til å levere et rentekutt i fjerde kvartal. Snarere tror Jan Holst Hansen at ESB vil foreta en endring i oppkjøpsprogrammet sitt som kan få en svakt positiv effekt på det europeiske aksjemarkedet og som kan være positiv for den generelle risikoappetitten i Europa.

«Samtidig forventer vi likevel at Europas vekst vil avta, og totalt sett forventer vi oss ikke en spesielt interessant utvikling på det europeiske aksjemarkedet», er Jan Holst Hansens vurdering.

Medvinden i vekstmarkedene avtar
Aksjemarkedene i vekstmarkedene har hatt et helt fantastisk år så langt, blant annet fordi landene har lyktes med å stabilisere valutaene sine. Når vekstmarkedene har valutastyrking, får selskapene inntjeningsvekst, og effekten har vært positiv etter mange år med motvind. Medvinden fra valutaen er imidlertid en engangseffekt, og sjefanalytikeren forventer at den vil avta. I fjerde kvartal forventer han derfor stabilitet snarere enn en fortsettelse av perioden med sterke valuta- og aksjestigninger.

Konsekvenser for aktuelle investeringer
«Alt i alt betyr dette at vi har nøytral vekt på globale aksjer, ettersom vi ikke ser spesielt mange muligheter for vesentlige oppgang på det globale aksjemarkedet. Dette betyr at aksjeandelen i våre rådgivningsprodukter, som Horisont-fondene, ligger på vårt forventede langsiktige nivå. Vi har en forsiktig tilnærming til risiko og er varsomme med å investere i de mest risikable aktivaene, som aksjer og selskapsobligasjoner, der vi tidligere i år var mer positive og hadde en overvekt i amerikanske aksjer», forteller Jan Holst Hansen.

LES DET NYE INVESTOR BRIEF om Danske Invests forventninger til økonomien og finansmarkedene i 4. kvartal her.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.