DelClose

Utsikter til fortsatt vekst i 2017 til tross for valg i Europa

Danske Invests sjefanalytiker kommer med sin vurdering av utsiktene for finansmarkedene i det kommende året.

"Når vi går inn i det nye året, er det med pen framgang og forbedring sammenlignet med hvordan den globale økonomien så ut på begynnelsen av 2016. I 2017 forventer vi underliggende støtte til den globale veksten fra flere fronter", sier Jan Holst Hansen.Han er sjefanalytiker for Danske Invest og gir råd om den løpende sammensetningen av investeringer i de porteføljeløsningene der Danske Invest og Danske Bank setter sammen samlede porteføljer på vegne av kundene.

Her gir han oss et overblikk over forventningene han har til året som kommer:

DE STORE LINJENE
I 2017 vil det i stor grad være en forbedret produksjonssektor og støtte fra finans- og pengepolitikk som vil stå i fokus. Produksjonssektoren melder om økt ordreinngang og stigende produsentpriser og etterspørsel, noe som vil støtte opp om veksten. Samtidig forventer vi at finanspolitikken vil forbli ekspansiv, mens vi ikke ser ytterligere lettelser på det pengepolitiske området.

ALLOKERING OG AKTIVA
Vi går inn i det nye året med en moderat overvekt i aksjer i de utviklede markedene. Vi forventer ikke drastiske renteøkninger i 2017, og vi tror at korreksjonen som vi har sett i obligasjonsmarkedet, der rentene har steget og obligasjonskursene falt, er ved veis ende. Vi har generelt en nøytral holdning til selskapsobligasjoner og foretrekker obligasjoner utstedt i Europa framfor USA. I tillegg ser vi fortsatt verdi i vekstmarkedsobligasjoner som er utstedt i lokal valuta, fordi renten er høy og valutaene billige.

EUROPA
I Europa har vi spesielt blikket rettet mot finans- og pengepolitikken. EU-kommisjonen har varslet at de framover vil støtte opp om en enda mer ekspansiv finanspolitikk enn i 2016. Det vil kunne føre til at landenes statsbudsjetter må bli mer offensive og at landene i høyere grad må prioritere vekst framfor bærekraft i den offentlige økonomien. Det vil støtte opp om en fortsatt ekspansiv finanspolitikk til fordel for veksten. Det er også vår forventning at ESB i 2017 vil opprettholde den ekspansive tonen. Et annet tema for den europeiske økonomien i løpet av året vil være politisk usikkerhet. I 2017 står Europa nemlig igjen overfor en rekke viktige valg, denne gangen i Frankrike, Tyskland og Nederland. Alt i alt forventer vi at veksten i Europa vil ligge på samme nivå i 2017 som i 2016.

USA
Etter valget av Donald Trump som landets neste president, er det store spørsmålet nå hvilke deler av det politiske programmet hans som blir realisert. Trumps omfattende skattepakke ser mest sannsynlig ut, og det kan få en moderat positiv effekt på økonomien i andre halvår av 2017. Samlet sett forventer vi en vekst på rundt 2,5 prosent i USA i det kommende året, delvis støttet av sterk framgang på arbeidsmarkedet. Vi forventer to til tre renteøkninger fra sentralbanken i 2017.

VEKSTMARKEDENE
Vi forventer at Kina vil holde både finans- og pengepolitikken ekspansiv, og dersom økonomien skulle falle tilbake, vil Kina skru opp for spesielt investeringer i infrastrukturen for å oppnå vekstmålet på 6,5 prosent. I andre halvår vil fokuset være på Den nasjonale kongressen, der store deler av landets politiske ledelse skal skiftes ut av president Xi Jinping. Inntil da forventer vi ingen endring i Kinas politikk og ingen endring i landets vekst.

I resten av vekstmarkedene, forventer vi at sentralbankene vil begynne å lette på pengepolitikken i 2017, noe som vil støtte opp om veksten. En underliggende usikkerhet er risikoen for proteksjonisme fra USA etter valget av Trump, samt stigende amerikanske renter, noe som vil legge press på vekstmarkedsøkonomiene. Men alt i alt forventer vi at veksten i vekstmarkedene vil bli vesentlig bedre i 2017 enn i 2016.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.