DelClose

USA overlater optimismen til Europa i andre kvartal

Aksjekursoppgangen det siste halve året kan forventes å avkjøles i andre kvartal, der vi har en moderat overvekt av aksjer og ser størst potensial i europeiske aksjer. Det forteller Danske Invests sjefanalytiker Jan Holst Hansen i sin markedskommentar.

Andre kvartal blir på mange måter Europas kvartal. Vi går et avgjørende presidentvalg i møte i Frankrike, og det handler ikke bare om hvem som skal lede Frankrike, men også om EUs framtid.

I Europa mener vi at det fortsatt er for mye pessimisme rundt europeisk politikk og for lite anerkjennelse av at selskapene igjen tjener penger. I tillegg kan aksjemarkedet i Europa dra nytte av at det ikke ventes renteøkninger fra Den europeiske sentralbanken (ESB) på kort sikt, i motsetning til i USA, der vi kan forvente oss to renteøkninger til før årsskiftet.

Trump-effekten avtar
I USA vokser økonomien fortsatt godt over trenden, men vi forventer ikke at tempoet i veksten vil fortsette i andre kvartal. Optimismen som Trumps lovede skattepakke og annonserte investeringer i infrastruktur skapte etter valget, er nå avløst av en mer realistisk tilnærming. Vi forventer blant annet at Trumps skattepakke kan vise seg å bli en skuffelse.

Selv om den økonomiske veksten delvis vil støtte opp om selskapenes inntjening, forventer vi at amerikanske aksjer vil komme under press og at den positive utviklingen som vi så i første kvartal ikke vil fortsette. Vi forventer at veksten i amerikanske aksjer generelt vil være flat eller svært moderat i andre kvartal, og at markedet vil oppleve økt volatilitet på grunn av den politiske usikkerheten og de kommende renteøkningene.

Presidentvalg stjeler overskriftene
Europa opplever fortsatt veldig bra vekst, som vi derimot også forventer vil avta noe. Økonomien og aksjemarkedet står ikke overfor kommende renteøkninger på kort sikt som i USA, til tross for at Den europeiske sentralbanken har blitt mer oppmerksom på at den på et eller annet tidspunkt må begynne å normalisere pengepolitikken. Hvis EU-motstanderen Marine Le Pen som forventet taper presidentvalget til den mer moderate Emmanuel Macron, kan Europas aksjer gå relativt pene stigninger i møte når markedene puster lettet ut.

Kina støtter opp om veksten
Vi forventer at den kinesiske økonomien hverken vil overraske positivt eller skuffe i andre kvartal. Regjeringen vil fortsette med å støtte opp om veksten i form av for eksempel investeringer i infrastruktur dersom veksten viser tegn til reduksjon. Derfor er vi ikke bekymret for landets vekst, som vi forventer vil ligge på rundt 6,5 % i år, noe som også er regjeringens mål

Vår allokering
Totalt sett forventer vi bare moderat avkastning på aksjer globalt sett, og vi forventer at obligasjonsmarkedet vil være under press, ettersom sentralbankene vil bidra til å presse opp rentene. Derfor er vi undervektet i obligasjoner når vi går inn i årets andre kvartal, mens vi er overvektet på vekstmarkedsgjeld utstedt i lokal valuta. Vi mener at Europas aksjer kan gå et sterkt kvartal i møte, mens vi bare ser potensial for moderat avkastning for aksjemarkedet globalt sett.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.