DelClose

Trump vinner - dette betyr det for markedene

Valgresultatet kan gi usikkerhet og nervøsitet i finansmarkedene på kort sikt, men muligheter for investorene på litt lengre sikt.

Donald Trump blir USAs neste president. Det ble avgjort i en tett valgkamp. Seieren overrasker finansmarkedene markant, understreker senior investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen i Danske Bank. Her forteller han om de sannsynlige konsekvensene av valgresultatet sett med investorøyne:

”Den overordnede konsensusen blant investorene har vært Clinton som vinner, derfor kommer det en kontant avregning i markedene,” sier han.

Hvilke konsekvenser vil seieren til Trump få på kort sikt?
”Investorene vil redusere sin risiko, og det vil ramme finansmarkedene generelt. Vi vil se aksjer falle og renter falle, og vi vil se en svekkelse av dollaren. Det er i høy grad de mange ukjente aspektene relatert til Trumps politikk som bekymrer investorene. Det er høyst usikkert hva han vil implementere, hvordan han i så fall vil implementere det, og hva de langsiktige effektene vil bli,” sier Lars Skovgaard Andersen.

”Vi vil høyst sannsynlig se den største negative effekten på emerging markets-aksjer samt emerging market-valutaer generelt. Særlig vil det ses ved et press på meksikanske pesos som vi allerede nå kan se er under voldsomt press. Det skyldes at Trumps politikk kan få innflytelse på en rekke internasjonale handelsavtaler hvor handel med Mexico i høy grad har vært i fokus under Trumps valgkamp. De amerikanske aksjene ligger an til å åpne 4-5 prosent ned, og europeiske aksjer reagerer også negativt. Vi vurderer at aksjer fra Europa og emerging markets vil bli hardere rammet på kort sikt enn aksjer fra USA generelt sett” sier Lars Skovgaard Andersen.

Hvordan vil reaksjonen være på litt lengre sikt?
”Da det er usikkert hva slags politikk som vil bli ført, er det også høyst usikkert hvilken effekt det vil få på den globale økonomien på lengre sikt. Og det er stadig den økonomiske utviklingen som har den største effekten på utviklingen i finansmarkedene. Når det er sagt, kan Trump tilføre en generell usikkerhet særlig med tanke på den globale samhandelen som kan legge seg som en nervøsitet i markedene gjennom lengre tid,” sier han.

Hvilke sektorer kan særlig bli påvirket på litt lengre sikt?
”Den generelle investorkonsensusen er at en Trump-seier er negativ for alternativ energi – unntaket her kan likevel være bioetanol.”

”Derimot kan sektorene finans, energi, basic resources, materialer og industri bli positivt påvirket på lengre sikt, spesielt i USA. Trump har bebudet markante finanspolitiske lempelser via skattelettelser og offentlige investeringer – blant annet store investeringer i infrastruktur som kan sende priser og etterspørsel på materialer samt en rekke råvarer opp. Dessuten kan industri bli positivt påvirket,” sier Lars Skovgaard Andersen.

”En markant lempelse av finanspolitikken kan dessuten føre til stigende lønninger og et press opp på inflasjonen i USA. Det kan føre til stigende renter på sikt, noe som kan påvirke finanssektoren positivt. Et annet positivt element ved Trump-seieren for finansaksjer kan dessuten være at en bekymring for økt regulering av sektoren med Hillary Clinton som president nå er avtatt. Dessuten kan tradisjonell energi bli positivt påvirket.”

”Når røyken har lagt seg, kan det potensielt være interessant å se på amerikanske selskaper, fordi det er her det vil komme mest stimuli på sikt. Det er amerikanske selskaper som vil få fordelen av Trumps politikk, mens resten av verden vil oppleve ulempene,” sier Lars Skovgaard Andersen.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.