DelClose

Sterk avkastning i fremvoksende markeder

Vekstmarkedene har gjennom høsten fortsatt sin sterke avkastning. Kapitalflyten inn i vekstmarkedene har tatt seg opp, noe som har gjort at valutaene også har styrket seg. Brasil og Russland, som var de svakeste markedene i 2. kvartal, opplevde et sterkt positivt omslag og var landene som ga høyest avkastning i 3. kvartal.

Russland nøt godt av høyere oljepris, mens den brasilianske økonomien trosset den politiske uroen i landet og leverte sitt andre kvartal på rad med vekst etter å ha gjennomgått sin verste resesjon noensinne. På sektornivå er det IT og eiendom som har ledet an hittil i år.

Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A* ligger bak sin referanseindeks hittil i år, med 15,9%, mot indeksens 27,6% ved utgangen av november**. Fondets mindreavkastning kan i hovedsak tilskrives undervekten mot Kina og mot IT-sektoren. Kina har hittil i år gitt en avkastning på 51% (målt i USD) og vekter nesten 30% i EM-indeksen, mens fondet kun har en eksponering på 14%. Grunnet sitt fokus på kvalitet, som blant annet innebærer selskaper med solide balanser og høy egenkapitalavkastning, har forvalter historisk funnet få kinesiske selskaper investerbare. Videre så har IT-sektoren vært den beste sektoren i vekstmarkedene hittil i år, med en avkastning på nesten 60% (målt i USD). Sektoren vekter 28% i indeksen, mens fondet kun har 15% av sine midler der. Forvalter har historisk sett på IT-sektoren som en industri hvor mange selskaper har sykliske forretningsmodeller som påvirkes av forhold utenfor selskapenes egen kontroll. I 3. kvartal initierte fondet imidlertid en 2% posisjon i det kinesiske internettselskapet Tencent etter å ha brukt lang tid på å lære ledelsen å kjenne, bli komfortabel med selskapets forretningsmodell, samt å få tiltro til selskapets evne og mulighet til å generere inntekter.

Fondet forvaltes på vegne av Danske Invest av Aberdeen Standard Investments, som forvalter 44 milliarder dollar i aksjer innen vekstmarkeder. Aksjeplukking basert på egne selskapsanalyser er i sentrum for strategien, som vektlegger kvalitet og pris som sentrale kriterier. Forvalterne har en meget langsiktig investeringshorisont, og holder i gjennomsnitt en aksje i over åtte år, noe som gir meget lav omløpshastighet. Fondet forvaltes uavhengig av indeksen og fokus for risikostyringen er å unngå absolutt tap fremfor å unngå svingninger mot referanseindeksen. Dette gir utslag i store geografiske og sektormessige avvik fra referanseindeksen. Forvalters fokus på absolutt risiko og nedsidebeskyttelse vises gjennom fondet beta på 0,89. I bratt stigende markeder vil fondet derfor typisk ikke holde tritt med indeksen. På den annen side vil fondet normalt falle mindre enn markedet i nedgangsperioder. Samlet betyr dette at det må forventes at avkastningen i fondet vil avvike betydelig fra indeks i perioder.
Overordnet så er fondets portefølje innrettet mot innenlandsk vekst i individuelle markeder heller enn mot sykliske globale drivere. Det er derfor oppmuntrende å se at en forbedring begynner å synes i kvartalsresultatene, hvor den viktigste driveren er vekst i topplinjen etter at selskapene har kuttet kostnader og rasjonalisert driften. Økt innenlandsk etterspørsel vil derfor gi sterk støtte til inntjeningsvekst, som historisk har vært den sterkeste driveren for aksjeavkastning i vekstmarkedene.

Du kan finne mer informasjon om fondet, nøkkelinformasjon og prospekt her

*LU0085580271
**Kilde: Danskeinvest.no. Avkastningstallene er per 31.11.2017 etter standardhonorarer.
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan bli negativ.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.