DelClose

Solid vekststøtter opp om aksjemarkedet

Veksten i verdensøkonomien fortsetter i høyt tempo og gjør aksjer attraktive. Det er vurderingen til sjefstrateg Tine Choi fra Danske Bank i hennes månedlige kommentar om finansmarkedene.

Den globale økonomien fortsatte sin robuste framgang i april. En rekke nøkkeltall tyder på at den globale økonomien vokser over sitt langsiktige potensial, og vi ser fortsatt de positive effektene av at den globale industrien har snudd og at både finans- og pengepolitikken fortsatt er ekspansiv.

Framover forventer vi fortsatt sterk global vekst, noe som vil støtte opp om både inntjenings- og salgsveksten hos selskapene og dermed også virke støttende på aksjekursene. Alt i alt peker den økonomiske utviklingen dermed fortsatt på at 2017 vil bli et godt år for aksjer. Derfor har vi også en overvekt av aksjer for øyeblikket, med fokus på europeiske aksjer, der vi ser det største kurspotensialet.

I april sto politikken nok en gang på dagsorden på begge sider av Atlanteren, og vi forventer at politikk også framover vil påvirke markedsstemningen.

USA: Lave forventninger kan gi positiv overraskelse
I USA har nøkkeltallene vært blandede, og i løpet av første kvartal har spesielt tillitstallene – altså næringslivs- og forbrukertilliten – pekt på en noe sterkere økonomi enn de såkalte harde data, som for eksempel er produksjonstall.

Totalt sett er vi komfortable med utviklingen i den amerikanske økonomien, og arbeidsmarkedsrapporten for mars, som vi fikk i april, viste da også en nedgang i arbeidsledigheten, som nå ligger i underkant av 4,5 %. Dette betyr at den amerikanske økonomien nå er i nærheten av full sysselsetting og at arbeidsmarkedet så smått er i ferd med å overopphetes.

Hvis vi vender blikket mot Washington, fikk vi i april litt flere nyheter fra Donald Trump. Stemningen i markedet har svingt mye fram og tilbake. Vi startet med stor optimisme etter valget, med store forventninger om blant annet skattelette og deregulering. Denne optimismen har imidlertid blitt til skepsis, og markedet fokuserer nå i stor grad på at Trump har problemer med å samarbeide med Kongressen og at han vil kunne slite med å få gjennomslag for det politiske programmet sitt.

Mot slutten av måneden gjentok presidenten ambisjonen sin på skatteområdet, riktignok uten konkret å gå inn på hvordan den skal gjennomføres. Vi mener at det er mulighet for å få gjennom skattelettelser, men at det vil bli snakk om en enklere form for skattelette framfor en stor skattereform. Vi mener også at framtidige skattelettelser vil bli mindre enn dem Trump selv har foreslått. Dette vil imidlertid ikke føre til store reaksjoner på aksjemarkedet, ettersom forventingene her har nådd et såpass lavt nivå at det på nåværende tidspunkt er potensial for en positiv overraskelse.

EUROPA: Det franske valget spøker
I Europa var månedens store begivenhet den første runden av det franske presidentvalget. Meningsmålingene indikerte før første runde at vi ikke burde bekymre oss for at EU-kritiske Marine Le Pen ville vinne. Likevel var markedet bekymret fram mot første runde av valget, med kunnskapen i bakhodet om at meningsmålingene fra både Brexit-avstemningen i Storbritannia og det amerikanske presidentvalget endte med å være tvilsomme. Derfor ble det en positiv overraskelse at den EU- og reformvennlige Emmanuel Macron fikk flest stemmer og gikk videre til andre runde sammen med Le Pen.

Meningsmålingene viser at Macron ser ut til å vinne stort over Le Pen i andre runde, og derfor mener vi fortsatt at risikoen for et dårlig utfall i Frankrike – i form av en seier til Le Pen – er svært moderat.

Vender vi blikket mod økonomien, steg næringslivstilliten ytterligere i april. Det ser nå ut til at den europeiske økonomien vokser mellom 2,5 og 3 % på årsbasis og at den altså ligger betydelig over trenden. I tillegg ble vi mot slutten av måneden positivt overrasket over kjerneinflasjonen, som steg til 1,2 %. Dette var langt mer enn forventet, og det vitner om at styrken i de europeiske økonomiene er tilbake.

KINA: Beijing legger bånd på veksten
Hvis vi vender blikket mot Kina, kom de økonomiske nøkkeltallene inn sterkere enn forventet. BNP vokste med en årlig rate på nesten 7 % i første kvartal, noe som var mer enn hva markedet hadde ventet seg. Samtidig fikk vi se at lånene fra det finansielle systemet ikke lenger vokser like raskt.

Disse to tingene avspeiler at den kinesiske økonomien har kommet opp i gir og at politikerne i Beijing har tatt dette til etterretning. Regjeringen har derfor stille og rolig begynt å stramme inn på den økonomiske politikken, noe vi merker på en rekke fronter. Blant annet har det gjort det vanskeligere å låne penger til boligkjøp i mars og april. Den har også strammet reguleringen av det finansielle systemet, slik at spesielt aktiviteten i skyggebanksystemet – det vil si den mer uregulerte delen av banksystemet – blir overvåket.

Samlet sett mener vi at Kina gjennom disse tiltakene forsøker å sikre finansiell stabilitet og basalt sett ønsker en moderat oppbremsing av veksten i stedet for en bråbrems. Vi forventer at økonomien i de kommende kvartalene vil vokse saktere, men fortsatt over trenden.

 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.