• 1/1

    12.08.2022

    Suspension of sub-funds - technical issues

    Please note that the DK domiciled funds are suspended today due to technical issues.

    Les mer
Del

Sjefanalytikerens tre scenarier for verdensøkonomien

Bo Bejstrup Christensen deler sitt syn på den forventede økonomien for resten av 2016 - og worst og best case.

Både Brexit-avstemningen og boligmarkedsutviklingen i Kina vil ha en direkte innvirkning på den globale økonomien.

Ettersom 52 prosent av Storbritannias befolkning den 23. juni stemte for å forlate EU, ble forventningene til utviklingen i verdensøkonomien resten av året sendt til ny vurdering. På samme måte kan utviklingen i Kinas boligmarked påvirke store deler av verdensøkonomien i større eller mindre grad.

Her forklarer sjefanalytiker i Danske Invest, Bo Bejstrup Christensen hva han forventer av den globale økonomien i andre halvår og deler sitt syn på det dårligste og beste scenariet for verdensøkonomien.

1. Det forventede scenariet
Bo Bejstrup Christensen forventer at den globale økonomien vil fortsette å vokse i andre halvår, ledet an av USA og Kina. Men veksten vil miste fart i takt med at det kinesiske boligmarkedet delvis vil bremse opp og Europa oppleve betydelig svekket vekst – der resultatet til og med kan bli en potensiell resesjon.

Eurosonen har hatt positiv vekst i nesten tre år, hjulpet av svakere valuta, lavere oljepris, lavere rente, en mindre stram finanspolitikk og ikke minst et sterkere banksystem. Men så gikk britene til valg.

«Alt fokuset er på Europa nå. Vi må konstatere at med det voldsomme politiske støyen som Brexit fører med seg, vil eurosonen etter vårt syn komme til å miste ganske mye fart i andre halvår», sier Bo Bejstrup Christensen.

Han anslår at veksten i dag ligger på rundt 2 % i eurosonen, men i lys av Brexit-avstemningen kan den komme ned under 1 % og kanskje til og med bli negativ. Dette kan skje hvis bedriftene svarer på Brexit-avstemningen og den enorme usikkerheten som resultatet har skapt ved å bli mer forsiktige, redusere lagrene sine, økekontantbeholdningenog redusere på både investeringer og ansettelser. Han anslår at Storbritannia vil gå inn i en resesjon i andre halvår.

«Vil dette være en katastrofe? Nei. Slike politiske jordskjelv har en tendens til å ramme hardt, men være overstått relativt raskt, og etterpå justerer vi oss til den nye virkeligheten. Selv om denne virkeligheten er stor politisk usikkerhet i lang tid», sier Bo Bejstrup Christensen.

Han anslår at veksten dermed vil tilta langsomt igjen i begynnelsen av 2017, godt hjulpet av at sentralbankene gjør alt de kan for å stabilisere banksystemet.

I USA, der veksten i dag ligger på rundt 1,5 %, forventer Bo Bejstrup Christensen at et solid banksystem og et sterkt boligmarked vil være nok til at veksten kan stige til 2,0-2,5 % i andre halvår. Dette vil gi anledning til en reduksjon i antallet arbeidsledige og dermed legge ytterligere oppadgående press på lønns- og prisveksten. Med dette scenariet vil den amerikanske sentralbanken, Fed, heve renten i andre halvdel av 2016 eller i løpet av 2017, mener han.

Annerledes står det til i Kina, der den nåværende veksten på rundt 6,5 % bør falle til rundt 5 % innen utgangen av 2016, forklarer Bo Bejstrup Christensen. Kinas vekst har vært drevet av ekspansiv finanspolitikk og kraftige lettelser på boligmarkedet, idet regjeringen har lettet for tilgangen til boliglån. Men slike stimuli fra regjeringen vil nå avta, mener han.

2. Det dårligste scenariet
Det verste scenariet som den globale økonomien kan komme til å se i løpet av årets siste seks måneder er primært drevet av Europa.

«I det verste scenariet for den globale økonomien blir sjokket fra Brexit så stort at det ikke bare blir en mild resesjon, men en skikkelig alvorlig resesjon i Europa», sier Bo Bejstrup Christensen og fortsetter:

«Utsiktene til at Storbritannia forlater EU og usikkerheten framtiden vil bringe, kan føre til at selskapene kutter mer i investeringene og sier opp flere ansatte enn vi regner med. I så fall blir privatforbruket hardt rammet, og da vil veksten falle mer enn det vi forventer på nåværende tidspunkt», sier han.

I dette scenariet vil effekten på resten av verden bli mer markant, og USA og Kina vil bli ytterligere rammet. Derfor innebærer det verste scenariet også at Kina mister enda mer fart enn forventet på bakgrunn av kombinasjonen av et boligmarked som er svakere enn ventet og en hardt rammet eksportsektor.

For USA vil selv det verste scenariet være ok og innebære at selskapene blir litt mer forsiktige i lys av uroen rundt Brexit i Europa og det forestående presidentvalget på hjemmebane. Det vil gi vekstnedgang i USA i stedet for en liten økning.

«Vi tror ikke at det vil bli snakk om en resesjon i USA, blant annet fordi boligmarkedet vil fortsette å vokse. Boligbyggingen holder ikke tritt med den underliggende demografiske utviklingen, og den svekkede etterspørselen kan snu hvis bankene blir litt mindre restriktive i utlånspolitikken», forklarer Bo Bejstrup Christensen.

Han forklarer at mens det i dag bygges mellom 1,2 og 1,3 millioner boliger årlig i USA, er det behov for rundt 1,5 millioner boliger bare for å holde tritt med befolkningsveksten og nedrivingene. Dette vil bidra til å støtte opp om boligbyggingen.

3. Det beste scenariet
Det beste scenariet for verdensøkonomien er at resesjonen i Storbritannia ender med å bli svært mild, hvis det i det hele tatt blir en resesjon, og at veksten vender tilbake allerede i første halvdel av 2017. Den samme mekanismen vil i så fall være gyldig i eurosonen, og veksten vil da stabilisere seg eller øke igjen mot slutten av dette året eller i begynnelsen av 2017, forklarer Bo Bejstrup Christensen.

«I det positive scenariet tar vi også feil med hensyn til Kina, samt at bedringen vi har sett på boligmarkedet faktisk er mer varig enn det vi regner med. Det vil bety at salgsaktiviteten, som har økt med 30-35 %, fortsatt blir høy nok til å redusere de store lagrene av usolgte boliger – spesielt i de små byene», sier han.

I dette scenariet kan boligbyggingen oppleve en flat utvikling eller stige i stedet for å falle, noe som vil medføre en vekst i den kinesiske økonomien som er bedre enn forventet», forklarer Bo Bejstrup Christensen.

I det beste scenariet for USA vil bankene fortsette med å lette tilgangen til boliglån, og oljeindustrien vil starte opp igjen etter å ha kommet seg over det verste.

«Det beste scenariet innebærer også at internasjonale bedrifter får tilpasset seg den styrkede dollaren, og framfor alt at boligmarkedet virkelig kommer høyt opp i gir. I dette tilfellet vil boligbyggingen og dermed boligprisene stige betydelig mer enn vi hadde forventet», sier Bo Bejstrup Christensen.

Dette scenariet vil føre til en sterk amerikansk økonomi, og den amerikanske sentralbanken vil heve renten raskere enn forventet – kanskje til og med sent i tredje kvartal eller tidlig i fjerde kvartal i år, forklarer han.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.