DelClose

Sjefanalytiker har fortsatt sterk tro på aksjer

Danske Invests sjefanalytiker Jan Holst Hansen ser etter årets første måneder fortsatt ingen tegn til avmatning i den globale veksten.

I februar fikk vi enda en bekreftelse på at den globale produksjonssektoren er i framdrift og at vi kan forvente høy global vekst i 2017. Vi fikk også indikasjoner på at spesielt økonomiene i Europa og USA virkelig har kommet sterkt tilbake etter et par vanskelige år, men den politiske utviklingen skaper en motvekt til den fundamentale framgangen og gir anledning til bekymring. Totalt sett ser den globale økonomien fortsatt fundamentalt sterk nok ut til å overvinne den politiske uroen.

USA: Trump – fra eufori til skuffelse
I løpet av måneden viste data at utviklingen på det amerikanske arbeidsmarkedet fortsatt er solid. Alt i alt bidrar dette til å forsterke forventningene om at vi får minst to amerikanske rentehevinger i år, og etter vårt syn er det større sjanse for at det kommer tre enn to.
På den politiske fronten har utsiktene til skattelettelser som Trump lovet i valgkampen støttet opp under markedet de siste månedene. Etter vår mening blir det derimot svært vanskelig for presidenten å få støtte i Senatet, der flere republikanske senatorer har uttrykt skepsis overfor den planlagte skattepakken. Vi ser en potensiell skuffelse på dette området som en relativt stor risiko, men ikke stor nok til å avspore de sterke fundamentale drivkreftene i økonomien.

Europa: Sterk økonomi veier mer enn politiske bekymringer
Hvis vi vender blikket mot Europa, har den økonomiske utviklingen vært intet mindre enn imponerende. Vi fikk sterke nøkkeltall både fra Tyskland og Frankrike, som begge vokser godt over potensialet, og vår beste gjetning for eurosonen som helhet er at den har hatt en vekst på opp mot 3 % i februar.

Som tilfellet er i USA, blir den sterke fundamentale utviklingen motvirket av bekymringer på den politiske fronten. I 2017 er det som kjent en rekke valg – blant annet i Frankrike, Tyskland og Italia – men det er også uro i forkant av juli, da Hellas går tom for penger og trenger hjelp fra EU og Det internasjonale pengefondet, IMF. Hvis vi ser på det franske valget i mai, mener vi at bekymringen er en smule overdrevet. 

Kina: Avkjølt boligmarkedet setter seg i økonomien
Fordi Kina leverte en ganske så imponerende vekst i 2016, har landet fått rom til å fokusere litt mindre på vekst og litt mer på finansiell stabilitet i 2017. Hvis vi ser på realøkonomien, der lånemarkedet for bedrifter og husholdninger ble strammet inn i oktober i fjor, forventer vi at disse tiltakene nå vil sette seg moderat i veksten i løpet av første halvår. Fram til nasjonalkongressen blir arrangert i oktober, forventer vi at Kina fortsatt vil levere stabil, men svakt avtagende vekst.

Allokering og aktiva
Vi opprettholder et positivt syn på risikable aktiva, spesielt aksjemarkedet, hvor vi mener at mulighetene er størst innenfor europeiske aksjer. Derfor opprettholder vi aksjeovervekten vår, fordi vi ikke tror at selskapenes solide inntjeningspotensial er nok innregnet i kursene. Samtidig opprettholder vi det skeptiske synet på selskapsobligasjoner.

I løpet av måneden har vi besluttet å redusere overvekten i vekstmarkedsobligasjoner i lokal valuta. Vi gjør dette fordi noen av faktorene som har gjort investeringene interessante, har blitt litt mindre attraktive. Til gjengjeld ser vi på dollaren som attraktivt, ettersom den kan gi en fordel hvis den politiske uroen i Europa tilspisser seg og svekker euroen. Som investor kan man dra fordel av en stigende dollarkurs hvis man har investert i amerikanske aksjer eller obligasjoner.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.