DelClose

Rating i sikte?

Etter at ESMA satte en foreløpig stopp for praksisen med skyggeratinger i Norden fra 1. oktober i fjor, har markedsaktører jobbet for å ta frem nye løsninger. Nylig har det kommet to nye initiativer som begge er interessante både for låntakere og långivere i det norske obligasjonsmarkedet.

I det norske obligasjonsmarkedet er det hittil kun et fåtall låntakere som har tatt seg råd til å kjøpe inn en offisiell rating fra et av de store internasjonale ratingbyråene. Det skaper problemer for investorer som har behov for å vite låntakers kredittverdighet fra en objektiv tredjepart. I det nordiske markedet var dette problemet langt på vei løst gjennom praksisen med skyggeratinger utstedt av meglerhusene. Men det var inntil 1. oktober i fjor.

Da kom ESMA (European Securities and Markets Authority) med en uttalelse som i praksis innebar forbud mot skyggeratinger og partene i obligasjonsmarkedet sto tilbake uten noen tredjepartsinformasjon om kredittverdighet. ESMAs forståelse er at utstedelse av ratinger er en konsesjonsbelagt tjeneste som meglerhusene ikke kan bedrive uten å oppfylle ESMAs krav.

Investorer har både selvpålagte investeringsrammer og myndighetspålagte krav til å rapportere om obligasjoners kredittrating. Bortfallet av ratinger har derfor skapt et problem for flere markedsaktører.

Norsk tillitsmann etablerer ratingbyrå…
Derfor var det en god nyhet da Nordic Trustee i slutten av februar annonserte at de vil sette opp et nordisk ratingbyrå. Det nye selskapet - Nordic Credit Rating AS - tar sikte på å hente inn 50 millioner kroner i egenkapital gjennom en emisjon. Av regulatoriske grunner vil ingen aksjonærer eie mer enn 5 prosent av selskapet. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til hvem som vil gå inn på eiersiden sammen med Nordic Trustee. Dersom alt går som planlagt tar Nordic Credit Rating AS sikte på å søke konsesjon hos ESMA i 2017 og utstede sine første ratinger i første halvdel av 2018.

…og europeisk aktør kommer til Norden
Nesten samtidig kom meldingen om at tyske Scope Ratings starter virksomhet i det nordiske markedet. Scope har hatt lisens som EU-godkjent ratingbyrå siden 2011 og har nå besluttet å utvide sin virksomhet til å inkludere nordiske utstedere. De har ansatt lokale nordiske kreditteksperter og håper å utstede sin første rating i det norske markedet allerede første halvår i år. Begge de to nye aktørene vil trolig ha modellverk som er bedre tilpasset nordiske virksomheter i den forstand at størrelse vektlegges mindre enn hos de amerikanske ratingbyråene.

Hva gjør vi inntil ratingene er på plass?
Danske Capital er meget positive til denne utviklingen og mener begge initiativene vil bidra til bedre forutsetninger både for utsteder og investorer. Inntil videre er vi imidlertid tvunget til å benytte andre løsninger for å forsikre oss om at mandatene er innenfor sine rammer. Verdipapirfondenes forening har lagt til grunn at skyggeratingene som gjaldt per 30. september fortsatt kan legges til grunn i en overgangsfase. Meget snart vil det også komme nye obligasjonsindekser i det norske markedet fra Nordic Bond Pricing. Deres «Regular Market»-indeks vil reflektere prisingen av investment grade-utstedere og vil således kunne benyttes til å definere et investeringsunivers av utstedere som er investment grade basert på observerte markedspriser. Videre har ESMA i sine siste uttalelser presisert at det ikke er lagt restriksjoner på å lage eller offentliggjøre kredittvurderinger per se. Flere meglerhus har derfor utstedt kredittvurderinger basert på rent kvantitative modeller. Enkelte meglerhus har også fått klarsignal til å offentliggjøre «probability of default» for låntakere, som jo er svært relevant i en kredittvurdering.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.