Del

På besøk hos Europas største farmasøytiske selskaper

Sektorspesialist Claus Henrik Johansen besøker fire selskaper fra Danske Invests globale og europeiske aksjefond. Her er status.

Jeg tilbrakte nylig flere dager i byenes by Paris, samt i den sveitsiske grensebyen Basel. Her møtte jeg medlemmer fra ledelsen i de fire farmasøytiske selskapene Shire, Roche, Sanofi og Novartis, som Danske Invest har investert i. Her er de viktigste punktene:

Shire oppnår synergieffekter fra fusjon
Shires kjernevirksomhet er innenfor ADHD-medisin, gastrointestinale sykdommer og enzymerstatningsterapi, og kontantstrømmen Shire genererer blir brukt til å utvikle legemidler mot sjeldne sykdommer. Selskapets forretningsmodell er relativt godt beskyttet mot plutselig konkurranse, fordi det krever spesiell kunnskap og kapasitet å framstille disse behandlingsformene.

I Basel snakket jeg med Shires administrerende direktør, danske Flemming Ørnskov. Samtalen dreide seg blant annet om den nylig gjennomførte fusjonen mellom Dublin-baserte Shire og det lønnsomme biofarmaselskapet Baxalta til en verdi av 32 milliarder dollar.

Denne fusjonen kan vise seg å bli positiv for Shire, fordi det oppstår en del synergieffekter. Spesielt den kombinerte salgsavdelingen vil bli betydelig forsterket, noe som gir Shire bedre mulighet til å få markedsført og distribuert legemidlene sine. Et annet, men vel så viktig aspekt er at Shire kan sementere sin posisjon som markedsleder på området sjeldne sykdommer, som blant annet hemofili og immunglobulin (det dominerende antistoffet i immunforsvaret).

Roche med solid portefølje framover
Sveitsiske Roche er markedsleder innenfor flere typer kreftbehandling, som f.eks. bryst-, mage- og tarmkreft. Da jeg besøkte Rochester, snakket jeg med Dr. Severin Schwan, som er administrerende direktør i Roche Group. Selv om Roche per i dag er markedsleder på kreftområdet, sår Schwan tvil om hvorvidt avkastningen på å utvikle nye kreftmedisiner vil være like attraktiv i årene som kommer. Dette skyldes at kreft er det terapiområdet som tiltrekker seg flest investeringer – og det vil på sikt presse prisene nedover. Dr. Severin Schwan var likevel ikke i den minste tvil om at Roche står sterkt, med en svært differensiert og konkurransedyktig produktportefølje.

Roche har også flere spennende produkter på gang, som Tecentriq (atezolizumab), som er et immunterapiprodukt mot flere former for kreft, som f.eks. blærekreft og kanskje i framtiden også lungekreft. Den 19. mai ble Tecentriq dessuten godkjent mot metastatisk blærekreft.

Roche har også et nytt og spennende produkt mot multippel sklerose på vei (Ocrelizumab), der pasienten bare trenger behandling hver 6. måned. Siden produktet deres er svært effektivt, utgjør doseringsintervallet en stor forskjell i pasientenes liv.

Sanofi er mer enn diabetes – det glemmer investorene
Hvis man følger finansmarkedene og media tett, kan man lett komme til å tro at Sanofi utelukkende beskjeftiger seg med behandling av diabetes. Sannheten er imidlertid en helt annen. Faktisk er Sanofi markedsleder på området enzymerstatningsterapi, og det franske selskapet har også produkter innenfor sykdomsområder som multippel sklerose og flere sjeldne sykdommer.
Da jeg besøkte Sanofi, snakket jeg med økonomidirektør Jérôme Contamine. Sanofi har i motsetning til tidligere lært seg at de ikke kan utvikle alle de nye, banebrytende medisinene på egen hånd. Derfor øker Sanofi fokuset på å samarbeide med utenlandske selskaper som driver med forskning som ser lovende ut.

Et eksempel på dette er amerikanske Regeneron, som sammen med Sanofi har utviklet legemiddelet Praluent mot forhøyet kolesterolnivå i blodet. I tillegg jobber Sanofi også med å lansere dupilumab mot kronisk eksem eller elveblest. Begge produktene kan samlet selge for mellom 45 og 60 milliarder norske kroner i løpet av de neste 7-8 årene. 

Men dette var ikke alt jeg fant positivt hos Sanofi. Selskapet ønsker å øke sin tilstedeværelse på kreftområdet, selv om Sanofis forskning ligger bak andre selskaper, som f.eks. Roche – og som investor kan det være bekymringsfullt når bedrifter ønsker å erobre nye markeder der konkurransen er økende. Jeg har stor respekt for samarbeidet med Regeneron når det gjelder kreft, men jeg er en smule bekymret for hvor mye Sanofi vil betale for å komme videre på kreftområdet.

Novartis satser på egen forskning
Sveitsiske Novartis er Europas største farmasøytiske selskap målt i verdi og omsetning. Novartis arrangerte en kapitalmarkedsdag, og her ble det spesielt fokusert på å vise fram selskapets grunnforskningsenhet Novartis Institute of BioMedical Research, som har et budsjett på 4 milliarder dollar til ny forskning på legemidler.

Novartis har utnevnt to svært prominente ledere til å administrere avdelingen, i form av Dr. James Bradner, som er tidligere professor ved Harvard Medical School, og Dr. Vasant Narasimhan. Det er selvsagt vanskelig å vurdere om selskapet kan skape langsiktig vekst, selv om det sender sterke signaler når Novartis ansetter to av verdens ledende på sitt felt.
I årene som kommer vil flere av Novartis’ patenter utløpe, men med denne nye satsningen signaliserer selskapet at de på lang sikt vil fokusere sterkt på utvikling og å være nyskapende framfor å inngå samarbeidsavtaler med andre selskaper. Det er imidlertid sannsynlig at Novartis innen 24 måneder foretar et større oppkjøp som kan kompensere for patentutløpene og skape inntekter til ny forskning.

Eksempler på Novartis egen grunnforskning er legemidlene Entresto og Cosentyx. Novartis har nylig lansert en ny hjertemedisin, Entresto, og produktet har blitt innlemmet i hjertelegenes retningslinjer for behandling. Novartis har også inngått flere innovative avtaler med helseforsikringsselskapene i USA, noe som kan føre til at salget inn i 2017 vil akselerere. Novartis har også lansert et nytt produkt til behandling av psoriasis og gikt i ryggsøylen (Bekhterevs sykdom eller ankyloserende spondylitt). Det er en ny, effektiv behandlingsform, og produktet har potensial til å bli en storselgende suksess.


 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.