DelClose

Overgang til andelsklasser i Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon og Norsk Likviditet Institusjon

Våre fond Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon og Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon innfører andelsklasser med virkning fra og med fredag 20. mars 2020. Samtidig med innføringen av andelsklasser går fondene bort fra vedtektsbestemte rabatter basert på den enkelte andelseiers beholdning.

Våre fond Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon og Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon innfører andelsklasser med virkning fra og med fredag 20. mars 2020. Samtidig med innføringen av andelsklasser går fondene bort fra vedtektsbestemte rabatter basert på den enkelte andelseiers beholdning. 

Endringen ble vedtatt på andelseiermøte 3. januar 2020 etter vedtak i forvaltningsselskapets styre, og er nå godkjent av Finanstilsynet. 

De forskjellige andelsklassene har forskjellig minstetegning og forvaltningshonorar. En oversikt kan finnes i tabellen under. De nye vedtektene er utformet i henhold til bransjeanbefaling fra VFF vil sikre at ingen andelseiere kommer dårligere ut enn før vedtektene ble vedtatt. 

Alle andelseiere i fondet vil få flyttet sin beholdning inn i den klasse hvor beholdningen tilfredsstiller minstetegningen. Flyttingen gjøres etter kontinuitetsprinsippet og medfører verken regnskapsmessig eller skattemessig realisasjon. 

Den nye klasse A i begge fond vil beholde ISIN fra det gamle fondet, mens ISIN for B, C og D klassen er nye. Første kursdato for nye ISIN vil være fredag 20. mars. 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til dette. 

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon: 
 

ISIN Navn Minstetegning Forvaltningshonorar
NO0010047236 Norsk Likviditet Institusjon A  3 000 000 0,20%
NO0010873664 Norsk Likviditet Institusjon B 10 000 000 0,15%
NO0010873672 Norsk Likviditet Institusjon C 50 000 000 0,12%
NO0010873680 Norsk Likviditet Institusjon D 100 000 000 0,10%

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon:
 
ISIN Navn Minstetegning Forvaltningshonorar
NO0010241490 Norsk Obligasjon Institusjon A 5 000 000 0,15%
NO0010873649 Norsk Obligasjon Institusjon B 50 000 000  0,13%
NO0010873656 Norsk Obligasjon Institusjon C 100 000 000 0,11%

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.