DelClose

OUTLOOK 2017: Ekspertens 5 svar om vekstmarkeder

Vekstmarkedene har ristet av seg mye av uroen i 2016 og kan gå 2017 positivt i møte.

Antti Raappana er sjefporteføljeforvalter for Danske Invest med fokus på aksjer i vekstmarkeder. Her gjør han opp statusen for 2016 og kommer med sin vurdering av hva investorer kan forvente seg av utviklingen i vekstmarkedene – altså de nye økonomiene i blant annet Asia og Latin-Amerika – i året som kommer:

1. Hvordan har vekstmarkedene utviklet seg i 2016?
"Etter et turbulent 2015, som bød på en delvis kollaps i en rekke vekstmarkedsvalutaer og et sjokk for råvareprisene, har 2016 budt på stabilisering. Aksjemarkedene i vekstmarkedene falt kraftig i fjor, men i år har de – når man ser på MSCI-aksjeindeksene – klart seg bedre enn aksjemarkedene i de utviklede landene, med unntak av USA. Utviklingen har i hovedsak vært drevet av en bedring i råvareprisene og en avventende tilnærming til renteøkninger fra den amerikanske sentralbanken. Altså faktorer som ikke kommer direkte fra selve vekstmarkedslandene."

2. Hva har overrasket deg mest ved vekstmarkedene i 2016?
"Det har overrasket meg i hvilken grad Kina har vært villig til å støtte opp under den økonomiske veksten ved blant annet å tillate svært kraftig oppgang på boligmarkedet og en uholdbar høy kredittvekst."

3. Hvilke forventninger har du til vekstmarkedene i 2017?
"Samlet sett er det god grunn til å tro at en forbedring er på vei. Alt i alt vil den vestlige verdens ekspansive pengepolitikk støtte opp om vekstmarkedsøkonomiene, eller i det minste ikke forårsake den helt store motvinden. Det er riktignok under forutsetningen om at vi ikke får en kraftig stigende inflasjon i USA. Hvis dette skjer, vil rentene mest sannsynlig bli hevet i et raskere tempo enn vi forventer i dag, og dollaren vil bli styrket opp mot vekstmarkedsvalutaene, noe som er negativt for økonomien i mange vekstmarkeder, som har gjeld i dollar.

Fra et vekstståsted forventer vi dermed gradvis økende vekst i vekstøkonomiene. Vi forventer at den største forbedringen vil komme fra Russland og Brasil, som begge forventes å komme seg ut av resesjonen i 2017. Også Kina, India, Sørøst-Asia og Øst-Europa vil bidra.

Når det gjelder utviklingen på aksjemarkedet, forventer vi at resultatet per aksje vil bli forbedret, og dette vil være en positiv drivkraft på aksjemarkedet totalt sett. Det store spørsmålet er hvordan Donald Trump vil forandre amerikansk politikk, spesielt når det gjelder næringspolitikken. Her er det en risiko for at vekstmarkedene kan bli negativt rammet av en mer proteksjonistisk tilnærming fra USA."

4. I hvilke sektorer eller land ser du det største potensialet i 2017?
"Vi forventer at Russland og Brasil vil komme ut av resesjonen, så her finnes det et potensial når vi snakker om økonomisk vekst. Men aksjemarkedet har en tendens til å utvikle seg i forkant av den økonomiske veksten. Brasils aksjemarked har for eksempel allerede steget rundt 60 prosent i år i euro, mens Russland har steget rundt 40 prosent i euro. Den høyeste økonomiske veksten forventer vi at vil finne sted i India og Vietnam.

Hvis vi ser på aksjemarkedet i vekstmarkedene ut fra verdsettelse, mener vi at finans- og banksektoren ser attraktiv ut i 2017. Dette mener vi også er tilfelle for informasjons- og teknologisektoren, der mange selskaper i vekstmarkedene i dag har sterk inntjeningsvekst og lav eller ingen gjeld. Etter vårt syn kan 2017 by på positive overraskelser på det tyrkiske aksjemarkedet, der markedet i dag har regnet inn en svært høy risikopremie."

5. Hvilke sektorer eller land gjør deg mest betenkt?
"Det finnes en rekke vekstøkonomier som står overfor risiko i 2017. Mexico er svært avhengig av handel med USA, så hvis det kommer restriksjoner fra USA – som landets kommende president Donald Trump har annonsert – kan det ramme landet forholdsvis hardt. Brasil har fortsatt en korrupsjonsskandale hengende over seg, og denne har fortsatt potensial til å prege den politiske situasjonen.

Tyrkia er sårbare både politisk og økonomisk, ettersom landet blant annet er svært avhengig av ekstern finansiering. Samtidig har tyrkiske lira allerede blitt betydelig svekket mot de store valutaene, og det vil gjøre det dyrere å betale tilbake lån for regjeringen i Tyrkia og landets bedrifter. Mye av denne usikkerheten er allerede innregnet, men vi mener fortsatt at det er stor risiko forbundet med Tyrkia – og dermed også potensiell gevinst dersom landets utfordringer blir mindre.

Sektormessig mener vi at råvaresektoren i vekstmarkedene allerede har sett såpass stor oppgang at det kan være grunn til å utvise forsiktighet i 2017."

Antti Raappana er blant annet sjefporteføljeforvalter for fondet Danske Invest SICAV Emerging og Frontier Markets Class A nok, som kombinerer aksjer fra vekstmarkeder og umodne markeder (frontier markets).
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.