DelClose

Nye vedtekter aksjefond

Nye og forenklede vedtekter for Danske Invest Asset Managements aksjefond ble vedtatt av andelseiermøtet 21. januar 2021, der alle eksisterende andelseiere i forkant var informert. Endringene er nå godkjent av Finanstilsynet, og vil tre i kraft torsdag 15. juli 2021.

Vedtektsendringene gjelder følgende fond: 

  • Danske Invest Norge I
  • Danske Invest Norge II
  • Danske Invest Norge Vekst
  • Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 
  • Danske Invest Norske Askjer Institusjon II 
  • Danske Invest SPV Aksje

De viktigste endringene er: 
  • Vedtektene for aksjefondene er oppdatert i henhold til anbefalt bransjestandard utarbeidet av Verdipapirfondenes forening, og medfører ingen materielle endringer av fondenes investeringsmandat eller risiko. 
  •  
  • De nye vedtektene for Danske Invest Norge Vekst åpner for at fondet også kan investere i selskaper som er tatt opp til handel på andre norske regulerte markeder som fungerer regelmessig og er åpne for allmennheten (Euronext Growth) eller står foran introduksjon på en slik markedsplass. Endringen vil ikke endre forventet avkastning eller risiko for fondet. 

I § 5 i vedtektene til Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I slik de ble vedtatt på andelseiermøtet, fremgikk det ved en feil at forvalter ikke belastet fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse samtidig som det var oppgitt at forvaltningshonoraret utgjør maksimalt 0,9 prosent pro anno. Vedtektene er på dette punkt korrigert ved styrets resolusjon av 23. april 2021, slik at det nå fremgår at forvalter kan belaste fondet forvaltningshonorar. 

Andelseier har som følge av vedtektsendringene en lovfestet rett til gebyrfri innløsning av sine andeler før vedtektsendringene trer i kraft. Fristen for gebyrfri innløsning utløper tirsdag 13. juli 2021 kl. 23:59.  Andelseier som ønsker å benytte sin rett til å gjennomføre slik gebyrfri innløsing bes om å kontakte Forvaltningsselskapet på e-post: fondene@danskeinvest.com, eller post: Danske Invest Asset Management AS, postboks 1170, 0107 Oslo - merk: "vedtektsendring" og fondets navn. 

Prospektene for aksjefondene er justert i tråd med de oppdaterte vedtektene og trer i kraft torsdag 15. juli 2021. 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.