Del

Nordiske bedrifter henter stadig mer penger inn på obligasjonsmarkedene

Markedet for nordiske bedriftsobligasjoner har vokst markant det siste året, og spesielt det danske markedet vokser eksplosivt. Kreditteksperter tror at utviklingen vil fortsette. Markedet i Norden utgjør i 2013 over 2100 milliarder kroner.

Banklån og aksjeemisjoner blir i økende grad erstattet av bedriftsobligasjoner som en finansieringskilde for nordiske virksomheter. Markedet for bedriftsobligasjoner i Norden har dermed vokst med ca 500 milliarder kroner de seneste årene og utgjorde vel 2100 milliarder kroner første halvår 2013. Dermed vokser markedet i Norden betydelig raskere enn det europeiske markedet generelt.

”Markedet for bedriftsobligasjoner i Norden har vokst markant de seneste årene, og vi forventer at denne utviklingen vil fortsette fremover. Spesielt det danske bedriftsobligasjonsmarkedet har vokst eksplosivt i første halvdel av 2013, og vi forventer at det forsetter,” forteller Thomas Hovard, Head of Credit Research i Corporates and Institutions i Danske Bank.

Det er blant annet finanskrisen og den påfølgende økonomiske krisen i Europa som har endret vilkårene for bankenes muligheter til å låne penger til bedriftenes utvikling og vekstambisjoner. Det har utløst et behov for bedriftene til å finne alternative finansieringsmuligheter og har vært med på å sette i gang markedet for bedriftsobligasjoner. Thomas Hovard forteller at det er spesielt mellomstore bedrifter uten offisiell kredittrating fra de store kredittbyråene som har begynt å tjene penger på obligasjonsmarkedene.
 
Særlig interesse blant mellomstore bedrifter
”Tidligere var det mest større konserner som utstedte obligasjoner. Nå ser vi at også de mellomstore bedriftene ønsker å utstede obligasjoner. Det er nytt og ikke sett tidligere,” forklarer han. På grunn av den økende interessen til bedriftene for å utstede obligasjoner, vurderer Thomas Hovard at obligasjoner som en finansieringskilde vil være en helt naturlig ting for større bedrifter i fremtiden.

Bedriftsobligasjoner er bedriftens måte å hente finansiering på utenom bankene, og for bedriftene er renten typisk lavere enn den de kan få hos bankene. For investorer er renten derimot høyere enn på tradisjonelle solide obligasjoner utstedt av land som Danmark og Tyskland. Når det gjelder risiko legger bedriftsobligasjoner seg historisk sett mellom aksjer og statsobligasjoner. De er generelt ikke så kursfølsomme som aksjer, men likevel mer risikable enn tradisjonelle obligasjoner.

Les mer om Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h

Les "Det var en historisk dag for Ambu"
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.