DelClose

Negative renter leder søkelyset over på europeiske utbytteaksjer

De lave og negative rentene få investorer til å se etter europeiske aksjer med utbytte. I Danske Invest Europe High Dividend kan du investere i utbytteaksjer.

Lave og negative renter og et usikkert aksjemarked som har budt på flere korreksjoner i løpet av det siste året. Denne virkeligheten får flere investorer til å gå etter aksjer som gir en løpende utbetaling i form av et solid utbytte. Det forteller Lars Thørs, sjef for europeiske og globale aksjer hos Danske Invest.
 
«Spesielt i Europa er det utsikt til lave og negative renter på obligasjoner i svært lang tid ennå, og konsekvensen er at mange investorer leter lenger ut på risikokurven etter avkastning. Her er utbytteaksjer ettertraktede, fordi de tilbyr investorene en forholdsvis stabil inntekt i form av utbytter, slik at investorene dermed ikke bare er avhengige av kursutviklingen på aksjene», sier Lars Thørs.
 
Han har i den siste tiden deltatt på investormøter og konferanser rundt om i Europa, og der merker han interessen for aksjer med stabilt utbytte. Hvis en investor ønsker seg en europeisk eksponering i porteføljen, er det få muligheter for å oppnå en relativt god løpende inntekt i dagens lavrentemiljø. Europeiske utbytteaksjer er ideelle for investorene, ettersom europeiske aksjer gir et høyere gjennomsnittlig utbytte enn amerikanske og japanske aksjer.
 
«Historisk sett har europeiske utbytteaksjer gitt en utbytteavkastning på 3-4 % (sett i forhold til prisen per aksje, red. anm.). For øyeblikket ligger tallet på 3,5 %. Men i USA og Japan ligger tallet vanligvis rundt 2 %», sier Lars Thørs, og legger til:
 
«Den europeiske utbytteprosenten og den lave eller negative europeiske renten betyr at vi nå står overfor en historisk rentepremie på europeiske utbytteaksjer i forhold til 10-årige europeiske statsobligasjoner.»
 
Har mindre svingninger
Det finnes ingen fast definisjon på en utbytteaksje, men for Lars Thørs er en utbytteaksje karakterisert av at selskapet har en relativt stabil forretningsmodell med høy grad av forutsigbarhet i inntektene, en solid kontantstrøm og kontinuerlig er i stand til å utbetale en del av overskuddet til investorene. En annen egenskap ved utbytteaksjer er derfor også at de historisk sett har hatt mindre kurssvingninger enn det generelle aksjemarkedet.
 
«Fordi inntjeningsforutsigbarheten til selskapene er større, er kurssvingningene vanligvis mindre», lyder det fra Lars Thørs.

Han forteller at veksten i selskaper som betaler utbytte ofte er relativt moderat.
 
«Det er mange selskaper som vokser, samtidig som de betaler et løpende utbytte. Men hvis det er snakk om raskt voksende selskaper under stor utvikling, vil selskapene ofte velge å investere i den framtidige utviklingen framfor å betale utbytte til aksjonærene. Dette er en av grunnene til at for eksempel bioteknologiselskaper vanligvis ikke betaler løpende utbytte, ettersom disse selskapene vanligvis befinner seg i en utviklingsfase», sier Lars Thørs, og påpeker at mange utbytteaksjer befinner seg innenfor sektorene forsikring, forbruksvarer, forsyning, telekommunikasjon og legemidler.
 
«Et fokus på utbytteaksjer resulterer ofte i en mer defensiv portefølje enn aksjemarkedet generelt, men vår erfaring er at disse aksjene på lang sikt vil gjøre det bedre enn det generelle aksjemarkedet», tilføyer Lars Thørs.

Hvis du ønsker å investere i europeiske utbytteaksjer, er dette mulig gjennom Danske Invest Europe High Dividend.
 
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.