DelClose

Midlertidig stenging av handel i enkelte verdipapirfond

Som et ledd i implementeringen av ny lovgivning i enkelte europeiske land, vil det fra og med 1. juni til og med 6. juni 2017 midlertidig stenges for handel i enkelte av våre fond.

Med bakgrunn i endring av lovgivning innenfor investeringsområdet i tiden fremover er det behov for nye andelsklasser i enkelte av våre verdipapirfond.

De nye andelsklassene vil bli etablert i perioden fra og med 1.juni til og med 6.juni, og det vil i denne perioden ikke være mulig å gjennomføre handler i noen av fondenes andelsklasser. Siste frist for å registrere handler før den midlertidige stengningen vil være 31, mai kl. 12:00.

Hvilke fond som midlertidig stenges for handel er listet opp nedenfor:

DK0060517159 Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h
DK0060586980 Europe High Dividend, klasse NOK
DK0060517316 Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
DK0060564235 Global StockPicking, klasse NOK
DK0060517589 Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
DK0060500692 Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h
DK0060563930 Global Emerging Markets, klasse NOK
DK0060575355 Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
DK0060517662 Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
DK0060517076 USA, klasse NOK
DK0060732634 USA, klasse NOK W
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.