Del

Markedskommentar: Veksten tilbake i Europa

Europeisk økonomi er i ferd med å bedre seg. Virksomhetenes tillit steg markant i tredje kvartal, og nøkkeltallene var generelt sterke.

Analytiker i Danske Invest Frederik Engholm-Hansen tror en mindre stram finanspolitikk er den primære årsaken til at veksten nå er tilbake. Til forskjell fra tidligere år er politikerne i de gjeldstruede landene ikke blitt møtt med ytterligere sparekrav. Grunne er at de ikke har levd opp til de budsjettmålene som EU hadde bedt de gjøre i utgangspunktet. Mindre innstramninger enn avtalt har dermed bidratt til at veksten nå tar seg opp.
 
"Neste skritt for europeisk økonomi vil være å få i gang  bedriftenes investeringer. Siden 2007 har investeringer som andel av bruttonasjonalproduktet falt markant. Først på grunn av finanskrisen og senere på grunn av gjeldskrisen. Det store spørsmålet vil fortsatt være banksystemet. Kredittutstedelsen til virksomheter og husholdninger var skuffende i tredje kvartal og viste langt svakere fremgang enn det vi så andre steder i økonomien," sier Frederik Engholm-Hansen.
 
Bankene står fast igjen
Tilbake i 2011 meldte hovedsakelig banksystemet om at kortsiktige finansieringsproblemer var hovedårsaken til at de holdt tilbake. Kunngjøringene fra bankene er nå at det i høyere grad er en svak økonomiske situasjon. Dette betyr at vi forventer at kredittveksten kommer tilbake på sporet igjen, gitt at vi nå er ute av lavkonjunkturen. Den sterke økonomien betyr likevel ikke at vi skal ha høyere renter. Den Europeiske sentralbanen, ESB, har gjort det klart at de vil holde lave renter  lenge – og heller senke den pengepolitiske renten ytterligere. Dette skyldes at inflasjonsrisikoen i Euroområdet er lav på grunn av den høye arbeidsledigheten, noe som gjør at en stigende lønns- og prisspiral har et svært langsiktig perspektiv.

Sist kvartal vant Angela Merkel valget, og vi forventer derfor at tysk europapolitikk fortsetter i samme spor som tidligere. Dette vil redusere den politiske usikkerheten.

"Det er likevel verdt å merke seg at europeisk politikk ikke lenger har den samme effekten på globale finansmarkeder etter at ECB annonserte sitt banebrytende hjelpeprogram sist sommer. Banken sa seg dte seg frivillig til å kjøpe opp statsobligasjoner fra kriseland som aksepterte en rekke reformkrav," sier Frederik Engholm-Hansen. 
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.