DelClose

Lars Erik Moen blir ny leder for forvalterteam i Danske Invest

Lars Erik Moen overtar lederrollen for Danske Invest sitt team for norske aksjer. Etter 14 år som leder av aksjeforvaltningen ønsker Håkon Persen Søderstrøm å gi stafettpinnen videre. Håkon fortsetter som forvalter i teamet.

"Etter 20 år som ansvarlig forvalter, hvorav de siste 14 år i Danske, føler jeg det er naturlig å overlate lederrollen til Lars Erik. Jobben er krevende og med et stort ansvar. Jeg har stor respekt for Lars Erik som er svært dyktig og kunnskapsrik. Han vil gjøre en utmerket jobb som ny leder. Vi har alltid samarbeidet svært godt, og det vil vi også gjøre fremover. Jeg tror endringen vil bidra til at vi presterer, til kundenes beste, også i fremtiden", sier Håkon.

Tidoblet forvaltningskapitalen 
Dagens norske aksjeteam har jobbet sammen siden 2005. I perioden frem til i dag har teamet skapt betydelig avkastning og meravkastning*) for våre kunder. Forvaltningskapitalen er i perioden ti-doblet.

Håkon Persen Søderstrøm (63) og Lars Erik Moen (50) er kjernen i teamet, med Håkon som leder, og ansvarlig forvalter for de brede norske porteføljene. Lars Erik er ansvarlig forvalter for den norske Vekst-porteføljen og medforvalter på de øvrige norske aksjeporteføljene. I løpet av perioden er teamet styrket med ytterligere tre analytikere, som rapporterer til Lars Erik.

"Jeg gleder meg til oppgaven. Teamet vil legge sin stolthet og ære i å fortsette å prestere og gi kundene best mulig resultater", sier Lars Erik.

Han legger til at det ikke blir noen endringer i arbeidsmetodikk, investeringsfilosofi eller engasjement. 

"Håkon og jeg vil fortsette med de samme arbeidsoppgavene som tidligere, med den forskjell at jeg er leder og ansvarlig forvalter også for de brede porteføljene. Forvaltningsprosessen vår er todelt med en "top down"- og en "bottom up"- tilnærming. Håkon har mest fokus på ´top down´, mens resten av teamet fokuserer mest på selskapsanalyse" avslutter Lars Erik. 

Endringene gjelder fra 1. januar 2020.

*) Vårt største fond Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II avkastning på 197,1% fra 28.11.2006 (fondets oppstartsdato) til 30.11.2019. Dette tilsvarer 8,7% per år. Tallene er oppgitt etter fradrag av standard forvaltningshonorar på 0,90%. Avkastning for tilsvarende periode for fondets referanseindeks OSEFX er 113,7%. Kilde: Danske Invest/oslobors.no

 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.