Del

Konsekvensene ruller videre for VW og Tyskland

Med slagordet "Das Auto" har VWs svindel sjokkert. Fortsatt er effekten for Europas viktigste økonomi usikker.

Da det amerikanske miljøbyrået EPA for snart en måned siden avslørte at tyske Volkswagen bevisst har jukset med utslipp av miljøskadelige NOx-partikler fra dieselbilene sine, sendte det sjokkbølger over hele verden.

«Volkswagen er et av Tysklands mest profilerte selskaper. Tyskland har alltid vært kjent for å lage kvalitetsprodukter. Jeg ser på dette som alvorlig, og man blir nødt til å overveie om det nå kan bli stilt spørsmålstegn ved kvalitetsbetegnelsen Made in Germany,» sier Ivan Larsen, ansvarlig porteføljeforvalter for aksjefondet Danske Invest Germany.

Frykt for at den tyske økonomien blir smittet
Volkswagen er i høyeste grad en gigant i Tyskland. Bare slagordet «Das Auto» (Bilen) sier nesten alt. Den 78 år gamle kjempen er ifølge Forbes Tysklands største børsnoterte selskap målt etter inntekter. De tyske VW-fabrikkene har mer enn 270 000 ansatte, mens den samlede tyske bilindustrien sysselsetter rundt 775 000 personer (2014).

Fra flere hold har det også blitt ytret bekymring for at «Dieselgate» kan svekke Europas største og sterkeste økonomi, som samtidig er verdens tredje største eksportør. Tysklands eksport av biler står for en femtedel av den samlede tyske eksporten, som bidrar med 41 % av landets BNP.

Senest i andre kvartal var nettopp bileksporten skyld i en solid eksportvekst som bidro med 1 prosentpoeng til den totale tyske veksten.

Men det har ikke kommet økonomiske nøkkeltall som viser de økonomiske konsekvensene av Dieselgate. Men Ivan Larsen forteller at han har møtt en Volkswagen-importør i et naboland til Tyskland, der man også var sjokkert over det tyske selskapets svindel.

«Denne importøren fortalte at de foreløpige salgstallene for september, da skandalen ble avslørt, umiddelbart ser ut til å ligge 10 % lavere. Spørsmålet er om dette gjenspeiler at det samlede bilsalget har falt, eller om det skyldes at folk venter litt med å kjøpe Volkswagen,» sier Ivan Larsen.

Strengere miljøkrav
Ivan Larsen har også møtt en underleverandør til Volkswagen.

«De var foreløpig svært usikre på konsekvensene, men understreket at bilprodusentene fortsatt har behov for ny teknologi for å møte de kommende årenes strengere miljøkrav, og derfor må det fortsatt investeres i ny teknologi,» sier Ivan Larsen og legger til:

«Når det er sagt, har vi nettopp sett underleverandøren Leoni nedjustere forventningene sine. Det må jo selvsagt hentes penger fra et sted, og det er vanskelig å se at dette ikke på den ene eller den andre måten vil presse underleverandørene. Leonis nedjustering har likevel ingen direkte sammenheng med situasjonen hos Volkswagen.»

Han regner derfor med å få mer klarhet nå i den kommende rapporteringssesongen i Europa.

«Det blir spennende å lese rapportene for 3. kvartal for å se hvordan de tyske eksportbedriftene har blitt rammet av nedgangen i Kina. Og det er nok også en av forklaringene på at tyske aksjer har blitt rammet så hardt i det siste.»
Men hvis man tar ett skritt tilbake, har den tyske økonomien det ganske bra, og da særlig den innenlandske,» sier Ivan Larsen.

«Arbeidsledigheten faller, og privatforbruket og serviceindustrien har fin framgang. Eksporten har i en periode hatt det litt vanskeligere, og dette er relatert til Kina. Den innenlandske delen av den tyske økonomien er fortsatt helt utmerket, og Tyskland er fortsatt Europas sterkeste økonomi, og slik vil det være lenge,» sier han.

Den tyske DAX-indeksen med de 30 største aksjene steg hele 25 % fra årsskifte til april, men siden da har indeksen falt – spesielt i august, da frykten for en utflating i Kina økte – og indeksen er nå bare 2 % opp.

Derimot ser det fortsatt bra ut for tyske small- og midcap-aksjer, som ligger henholdsvis 18,3 og 16,4 % opp siden årsskiftet.

«Den store DAX-indeksen har vært under press i år, men vi har dratt fordel av at vi har hatt mye aksjer utenfor large cap-segmentet,» sier Ivan Larsen og tilføyer:

«Blant de små og mellomstore bedriftene ser vi muligheten for å finne mer fokuserte selskaper. De gir en renere eksponering enn større selskaper, som ofte sprer seg over flere forretningsområder.»

VW-aksjen straffet
Siden VW-skandalen – også kalt «Dielselgate» – ble offentlig kjent, har VW-aksjen falt fra 170 euro til rundt 100. Tidligere i år ble aksjen omsatt for 240 euro.

«Hvis man overveier å investere i Volkswagen, bør man følge nøye med på utviklingen. For dette kan komme til å koste dyrt. Det er mange biler som må inn på verksted og få endret ting. Hvis dette i det hele tatt er nok,» sier Ivan Larsen og legger til:

«Og så er det jo spørsmålet om bøter, fordi man i prinsippet har kjøpt noe under falske forutsetninger.»

Volkswagen har annonsert at selskapet i januar 2016 vil begynne å tilbakekalle de 11 millioner bilene med falsk programvare. For mange av dem vil det være nok med en programvareoppdatering, mens noen modeller vil kreve en utskifting av viktige deler for å få løst problemet med høye NOx-utslipp.

Selv har Ivan Larsen aldri hatt Volkswagen-aksjer i porteføljene sine.

«Jeg har følt meg usikker på Volkswagens strategi. Selskapets planer har virket uklare for meg, og derfor har jeg rett og slett valgt bort aksjen,» sier Ivan Larsen.

Derimot har han i årenes løp investert en del i underleverandører til bilprodusentene, men han solgte en del av disse før Volkswagen-skandalen dukket opp.

«Man skal huske på at bilindustrien er en stor sektor i Tyskland. Hvis man ser på hvordan bilindustrien har klart seg siden Volkswagen-skandalen kom fram i lyset, så har den falt med 7 % i en periode der markedet ellers har ligget flatt. Det er selvfølgelig spesielt Volkswagen som har trukket ned,» sier Ivan Larsen.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.