DelClose

Jakten på fremtidens vinnere

Historisk har aksjer i små og mellomstore selskaper gitt en høyere avkastning enn det såkalte brede aksjemarkedet. I fondet Danske Invest Europe Small Cap er målet å håndplukke aksjer i små eller mellomstore selskaper som vil bli vesentlig større i fremtiden.

Såkalte small cap-aksjer er både en utfordrende og en attraktiv del av det europeiske aksjemarkedet. Mindre selskaper er ofte oversett av analytikere som bruker mesteparten av sine ressurser på å analysere de store selskapene. Dette gjør også at det kreves mer arbeid av Danske Invest sine forvalterne som opererer i dette markedet, og mye av analysearbeidet gjøres av forvalterteamet selv. Det som driver dem er jakten på de gode investeringene. For den dyktige og gode investor gir small cap-segmentet gode muligheter for å finne oversette perler i aksjemarkedet.

Historisk har europeiske små og mellomstore bedrifter gitt en markant høyere avkastning enn aksjemarkedet generelt, noe det kan være flere årsaker til:
 

  • Mindre selskaper er ofte mer fokuserte. Mens mange store virksomheter har aktivitet innenfor en lang rekke ulike segmenter, fokuserer gjerne mindre bedrifter på få ting som de kan og kjenner godt. Dette øker også risikoen dersom de mislykkes, men dersom selskapet opererer innenfor et området med vekst kan det gi gode muligheter for å vokse med markedet.
     
  • Innenfor small cap-segmentet kan det også finnes attraktive markedsnisjer hvor antallet konkurrenter er begrenset, og veldrevne selskaper dermed har gode forutsetninger for å vinne markedsandeler og vokse.

Målet er å sprenge rammene
Paradoksalt nok er drømmescenariet til forvalterne av Danske Invest Europe Small Cap å identifisere selskaper som med tiden vokser seg ut av fondets investeringsunivers. Fondet investerer nemlig i selskaper med en markedsverdi som er mellom 150 millioner euro og 5 milliarder euro. Fondet kan likevel beholde en investering, eller investere ytterligere i et selskap som de allerede er investert i, dersom markedsverdien overstiger 5 milliarder euro.

Selektiv utvelgelse av aksjer
Totalt sett har forvalterne mer enn 2000 europeiske selskaper å velge mellom i sitt investeringsunivers. Av disse er det kun 35 til 45 selskaper som får plass i porteføljen hvor én enkelt posisjon aldri kan utgjøre mer enn 5 prosent av porteføljen. Forvalterne ønsker til enhver tid å ha en god spredning i porteføljen, både på tvers av sektorer og land. Likevel er det for tiden en overvekt av selskaper fra Storbritannia siden forvalterne mener det finnes mange interessante investeringsmuligheter nettopp der. I tillegg utgjør også Storbritannia en stor del av fondets referanseindeks som er MSCI Europe Small Cap Index. Det er også en større andel tyske selskaper i porteføljen.

Når forvalterne velger ut aksjer til porteføljen, har de en løpende dialog med andre europeiske forvaltere innenfor Danske Invest både i idégenereringsfasen og i porteføljesammensetningsfasen. I tillegg arbeider de tett med et dedikert team av risikoanalytikere.

Forvalterne arbeider mye med å identifisere selskaper og bransjer som er i en endringsfase, eksempelvis en ny forretningsmodell eller en endret konkurransesituasjon, som kan skape interessante muligheter på sikt. Verdsettelse og kvalitet i inntjeningen er andre grunnleggende kriterier i selskapsutvelgelsen. Det er også enklere for forvalterne å få møter med selskapsledelsen for bedrifter i small cap-segmentet sammenlignet med større selskaper.

Vær oppmerksom på risikoen
Til tross for forvalternes grundige og selektive selskapsutvelgelse, samt fokuset på risikospredning, er det alltid en betydelig risiko ved investering i aksjer. Det er en overordnet markedsrisiko, samt en selskapsrisiko knyttet til utviklingen til selskapene i porteføljen. Som investor skal man videre være oppmerksom på at small cap-aksjer som regel er mindre likvide sammenlignet med større selskaper, og at de i perioder svinger mer enn markedet generelt. En investering i europeiske small cap aksjer bør utgjøre en mindre del av en veldiversifisert portefølje. 

Les mer om Europe Small Cap

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.