DelClose

Investorrepresentant til styret i Danske Invest Management A/S

Investorer i Danske Invest-fond som er hjemmehørende i Danmark har mulighet til å velge en investorrepresentant til styret i fondets forvaltningsselskap, Danske Invest Management A/S.

Til investorer i følgende Danske Invest-fond:

Afrika, klasse NOK
Emerging Markets Small Cap, klasse NOK
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h
Europe High Dividend Restricted, klasse NOK I
Europe High Dividend, klasse NOK
Europe Small Cap, klasse NOK
Global Emerging Markets, klasse NOK
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
Global StockPicking, Klasse NOK
Horisont 100, klasse NOK
Horisont 100, klasse NOK I
Horisont 20, klasse NOK
Horisont 20, klasse NOK I
Horisont 35, klasse NOK
Horisont 50, klasse NOK
Horisont 50, klasse NOK I
Horisont 65, klasse NOK
Horisont 65, klasse NOK I
Horisont 80, klasse NOK
Horisont 80, klasse NOK I
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK
Horisont Rente Pluss, klasse NOK
Horisont Rente Pluss, klasse NOK I
Latinamerika, klasse NOK
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
Nye Markeder Realrente Obligasjon, klasse NOK
USA, klasse NOK
Danica Pensjon Norge – Kort Obligasjon
Danica Pensjon Norge – Obligasjon
 
Investorer i fond som forvaltes av Danske Invest Management A/S i Danmark (se ovenfor), har ifølge danskloven mulighet til å velge et medlem – en investorrepresentant – til selskapets styre.

Investorrepresentanten inngår på lik linje med de andre styremedlemmene og skal sammen med disse sikre effektiv drift av selskapet og de forvaltede midlene. Valget skjer for en periode på tre år.

Nominasjon
Alle investorer kan nominere kandidater. Det samme kan investor- og forbrukerorganisasjoner. Det er imidlertid noen betingelser en kandidat må oppfylle for å kunne sitte i styret til Danske Invest Management A/S. Vedkommende må blant annet ha tilstrekkelig kunnskap, faglig kompetanse og erfaring til å kunne inneha vervet og må ikke være under konkursbehandling e.l.

Kandidater kan nomineres fra 4. til 15. februar 2019 ved skriftlig henvendelse (vedlagt CV) til Danske Invest Management A/S, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark eller på e-postadressen afen@danskeinvest.com.

Den 28. februar 2019 publiseres navnene på kandidatene her på nettstedet.

 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.