DelClose

Innkalling til andelseiermøte

Herved innkalles det til andelseiermøte i følgende fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS ("Forvaltningsselskapet"):

Danske Invest Norge I
Danske Invest Norge II
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 
Danske Invest Norsk Likviditet I
Danske Invest Norsk Likviditet II
Danske Invest Norsk Likviditet OMF
Danske Invest Norsk Obligasjon
Danske Invest Horisont 20
Danske Invest Horisont 35
Danske Invest Horisont 50
Danske Invest Horisont 65
Danske Invest Horisont 80
Danske Invest Horisont Aksje
Danske Invest Horisont Rente
Danske Invest Norge Vekst
SPV Aksje
SPV Rente

(“Fondene”), i kontorlokalene til Fondenes forvaltningsselskap Danske Invest Asset Management AS (”Forvaltningsselskapet”).
 
Bryggetorget 4, 0250 Oslo
26. januar 2024 kl. 09:00             

Bakgrunn og begrunnelse for de foreslåtte vedtektsendringene finnes i vedlagte "Informasjon til andelseierne" *).

De foreslåtte vedtektsendringene er behandlet og godkjent av styret i Forvaltningsselskapet, inkludert et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene.  

Styret foreslår følgende dagsorden:
 
1. Valg av møteleder, valgt av referent, valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

3. Gjennomgang av innsendte spørsmål fra andelseierne fra Forvaltningsselskapet 

4. Forslag til endring av vedtektene **)

Andelseiere som ønsker å delta på andelseiermøtet, oppfordres til å gi tilbakemelding til Forvaltningsselskapet om dette. Påmelding må være mottatt av Forvaltningsselskapet innen kl. 12.00 den 25. januar 2024.
  
Andelseiere som ønsker å delta på andelseiermøtet, bes om å gi tilbakemelding til Forvaltningsselskapet om dette ved å benytte vedlagte svarslipp, vedlagt innkallingen som Vedlegg 2. Andelseiere kan alternativt avgi forhåndsstemme eller gi stemmefullmakt, vedlagt innkallingen som Vedlegg 3.  

Fristen for å avgi gyldig stemmefullmakt eller forhåndsstemme er 25. januar 2024 kl. 12:00.
 
Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål som meldes til styret på e-post fondene@danskeinvest.com innen én uke før andelseiermøtet holdes.  

*) Informasjon til andelseierne:

Danske Invest Norge I
Danske Invest Norge II
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 
Danske Invest Norsk Likviditet I
Danske Invest Norsk Likviditet II
Danske Invest Norsk Likviditet OMF
Danske Invest Norsk Obligasjon
Danske Invest Horisont 20
Danske Invest Horisont 35
Danske Invest Horisont 50
Danske Invest Horisont 65
Danske Invest Horisont 80
Danske Invest Horisont Aksje
Danske Invest Horisont Rente
Danske Invest Norge Vekst
SPV Aksje
SPV Rente


**) Forslag til endring av vedtektene:

Danske Invest Norge I
Danske Invest Norge II
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 
Danske Invest Norsk Likviditet I
Danske Invest Norsk Likviditet II
Danske Invest Norsk Likviditet OMF
Danske Invest Norsk Obligasjon
Danske Invest Horisont 20 m. nominee
Danske Invest Horisont 20 m. nominee + UCITS
Danske Invest Horisont 35 m. nominee
Danske Invest Horisont 35 m. nominee + UCITS
Danske Invest Horisont 50 m. nominee
Danske Invest Horisont 50 m. nominee + UCITS
Danske Invest Horisont 65 m. nominee
Danske Invest Horisont 65 m. nominee + UCITS
Danske Invest Horisont 80 m. nominee
Danske Invest Horisont 80 m. nominee + UCITS
Danske Invest Horisont Aksje m. nominee
Danske Invest Horisont Aksje m. nominee + UCITS
Danske Invest Horisont Rente m. nominee
Danske Invest Horisont Rente m. nominee + UCITS
Danske Invest Norge Vekst
SPV Aksje
SPV Rente

 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.