DelClose

Informasjon til kunder av Danske Invest Asset Management AS

Danske Invest Asset Management AS har laget en ny kundeavtale basert på finansavtalelovens bestemmelser og krav.

Kundeavtalen synliggjør rettigheter og forpliktelser og er et lovkrav. Kundeavtalen innebærer ingen endringer i verdipapirfondene eller tjenestene som tilbys. Avtalene er likelydende for alle som kjøper fond fra selskapet. Den nye kundeavtalen og oppdaterte alminnelige forretningsvilkår kan finnes på vår nettside Retningslinjer & compliance (danskeinvest.no).  Alle nye kunder må signere avtalen før handel kan foretas i våre fond. Kunder som ønsker å få tilsendt dokumentene per post eller e-post kan kontakte oss. 

Den nye kundeavtalen og de oppdaterte forretningsvilkårene trer i kraft 5. april 2024. Hvis eksisterende kundeforhold ikke er avsluttet før denne dato, legger vi til grunn at kundeavtalen og de alminnelige forretningsvilkårene gjelder for kundeforholdet fremover. Kontakt oss på fondene@danskeinvest.com  eller telefon +47 85 40 98 00 om det er spørsmål.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.