DelClose

Inflasjonssikring er billig akkurat nå

Indeksobligasjoner fungerer som en forsikring mot inflasjon - ekspert påpeker at inflasjonen kan være på vei opp.

Lav inflasjon har vært en realitet i en del år. Men ifølge Danske Banks beregninger, står vi overfor en økning i inflasjonen, og dette vil uthule verdien av nominelle aktiva som f.eks. ordinære stats- og kredittobligasjoner.

Derfor er det som investor relevant å se på indeksobligasjoner som reelt sett er en forsikring mot økt inflasjon. Akkurat nå er indeksobligasjoner lavt priset.

Skrives opp i takt med inflasjonen
"Verdien av en indeksobligasjon blir skrevet opp i takt med inflasjonen. Forskjellen mellom en nominell obligasjon og en indeksobligasjon er at man ved kjøp av en nominell obligasjon alltid vet hva man får i rente i kroner og øre. Ved å investere i indeksobligasjoner, kjenner man på sin side verdien – kjøpekraften – av investeringen", sier Thor Schultz Christensen, som er leder for teamet som forvalter fondet Danske Invest Global Realrente Obligasjon.

"Nominelle obligasjoner mister altså verdi i takt med at inflasjonen stiger, på den måten at kjøpekraften reduseres – mens kjøpekraften opprettholdes ved en indeksobligasjon, ettersom hovedstolen blir skrevet opp med inflasjonen", tilføyer Thor Schultz Christensen og påpeker at de fleste indeksobligasjoner er statsobligasjoner.

Gjennom de senere årene har det vært stor etterspørsel etter nominelle obligasjoner. Dette skyldes delvis de store QE-programmene fra sentralbankene og regulatoriske krav om mer kapitalpolstring til de store bankene. Begge deler har resultert i massive oppkjøp av nominelle statsobligasjoner.

"Den store etterspørselen har hevet kursene på nominelle obligasjoner. Samtidig er det ikke mange som bekymrer seg for inflasjonen, så det har ført til en relativt sett lavere prising av indeksobligasjoner sammenlignet med nominelle obligasjoner. Etterspørselen har rett og slett vært mye større etter nominelle obligasjoner", sier Thor Schultz Christensen.

Urealistisk scenario
Kursen på indeksobligasjoner er knyttet opp mot inflasjonsforventningene – den totale inflasjonen, ikke bare kjerneinflasjonen, som er inflasjon minus råvarer som f.eks. matvarer og oljepris. Og for øyeblikket handles indeksobligasjoner til en svært lav inflasjonsforventning.

"Europeiske indeksobligasjoner med 5 års varighet handles på et nivå der det bare er priset inn en inflasjonsforventning på 0,8 % for denne femårsperioden, og det er etter vårt syn et urealistisk scenario", sier Thor Schultz Christensen.

Danske Bank forventer at den totale inflasjonen i eurosonen i januar/februar 2017 vil ligge på mellom 1,3 og 1,5 %.

Thor Schultz peker dessuten på at det også er priset inn svært lave inflasjonsforventninger i indeksobligasjoner fra USA, Canada og Australia.

Det ovennevnte må ikke anses som en konkret investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver før du investerer.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.