Del

Hva i alle dager er det som skjer med aksjemarkedene?

Sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen forklarer hvorfor man som investor for øyeblikket bør holde seg på sidelinjen.

Med de siste dagers bevegelser på de globale aksjemarkedene, har august til nå gitt det verste fallet i 2015. Det går hardest utover vekstmarkedene, der valutaene ser ut til å være i fritt fall, men ingen regioner, land eller sektorer ser ut til å slippe unna. Hva i alle dager er det som foregår?

Den globale veksten er avtagende
Vi solgte aksjer for kundene våre i midten av juli for å redusere risikoen i porteføljene ned på nivå med det langsiktige gjennomsnittet. Spørsmålet er om vi nå skal bekymre oss over at vi ikke solgte enda mer. Men for å svare på om det er det riktige å gjøre akkurat nå, må vi først prøve å svare på hvorfor aksjene faller så tungt i disse dager. Vi ser tre hovedgrunner – fallende global vekst, usikkerhet om Kina og den forestående endringen i amerikansk pengepolitikk.

Vi er positive til aksjer når den globale veksten stiger, og i utgangspunktet nøytral hvis vi venter avtagende vekst.

Akkurat nå er vi midt i en global oppbremsing av veksten. Nedgangen ledes etter vårt syn an av Kina og Europa, mens de nåværende prisfallene på olje og styrkingen av den amerikanske dollaren gjør det stadig mer sannsynlig at USA vil oppleve et moderat fall i veksten. Det er i utgangspunktet dårlige nyheter – men ikke en katastrofe.
Veksten i Europa faller fordi vi ikke lenger har den samme medvinden fra en kontinuerlig fallende valuta, samtidig som den største effekten av lavere oljepriser ligger bak oss. I Kina faller veksten fordi myndighetenes stimulanser, som bidro til den økte veksten i andre kvartal, mister styrke. I USA topper veksten for øyeblikket på rundt 3 prosent. Vi ser en normaliseringen etter oljeprissjokket og styrkingen av den amerikanske dollaren. Kort sagt får aksjemarkedet altså ikke en strøm av positive nøkkeltall som kan sende kursene høyere opp.

Kina forvirrer – som alltid
Kinesiske aksjer er igjen på vei ned og sender sjokkbølger gjennom de globale finansmarkedene. I tillegg til de nylig skuffende økonomiske nøkkeltallene som viser et fall i veksten, har myndighetene signalisert at støttekampanjen de lanserte i juni og juli for å hindre ytterligere aksjekursfall ikke lenger er like aktiv. I tillegg til å stenge handelen i et stort antall aksjer, har myndighetene også lagt til rette for direkte kjøp av aksjer for å hindre alt for store fall i markedet. Det virker som om dette nå er avsluttet. Nylig har Kina endret valutakurspolitikk og latt yuan-valutaen svekke seg, etter at den i 10 år har fulgt dollaren. Og med Kinas sedvanlige sans for dårlig kommunikasjon, skaper disse handlingene forvirring og bekymring i et marked som allerede er uoversiktlig.

Ulven kommer – hvis ikke nå, så senere
Den siste negative drivkraften er etter vårt syn den forestående renteøkningen i USA. Vi har selv nettopp utsatt forventningen til når sentralbanken vil heve renten, og det samme er markedene i ferd med å gjøre. Men vårt store budskap for 2015 har vært at uavhengig av datoen for den beryktede renteøkningen, vil denne begivenheten – den første økningen siden 2006 – etter en svært lang periode med historisk ekspansiv pengepolitikk få en betydelig innvirkning. Spesielt i perioden fram til den skjer, vil vi se stagnerende aksjemarkeder.

Når det gjelder veksten, som bl.a. bygger på harde data, er derimot vår vurdering av effektene fra den kommende renteøkningen først og fremst en «fornemmelse». Vår holdning er nemlig at det fortsatt finnes en rekke personer som rett og slett ikke tror at renten noensinne kommer til å stige – og noen mener rett og slett at sentralbanken er i ferd med å begå en feil og potensielt kan kickstarte en ny resesjon. Men til tross for at selve datoen for den første renteøkningen har blitt utsatt, er det etter vårt syn mer og mer klart at det bare er et spørsmål om tid før den kommer.

Skal vi selge enda mer – eller kjøpe?
Slik vi ser det akkurat nå, er det for sent å selge aksjer. Vi er allerede godt inne i vekstnedgangen, og vi vurderer det fortsatt slik at det er snakk om en korreksjon, ikke en ny resesjon. Banksystemet i Europa er igjen sunt og vil i framtiden bidra til å sikre en vekst på rundt 2 prosent.

Vi har skrevet mye om Kina, og vi anbefaler at de som er interessert leser våre andre blogger om emnet. Imidlertid er budskapet kort fortalt at veksten ble styrket til et nivå over det langsiktige potensialet (rundt 5 prosent etter vårt syn), og når myndighetene ikke lenger tråkker på gasspedalen, faller veksten tilbake fra det kunstig oppblåste nivået over 6 prosent i andre kvartal. Men det kinesiske boligmarkedet er på bedringens vei etter et veldig dårlig første kvartal, banksystemet er stabilt, og myndighetene er svært fokusert på finansiell stabilitet, og derfor bør ikke de fallende kinesiske aksjekursene få nasjonale økonomiske konsekvenser.

Til slutt: Det amerikanske boligmarkedet har enda ikke normalisert seg, noe som vil holde den amerikanske veksten på 2,5 prosent til utgangen av 2016. Det vil ikke en renteøkning – eller flere – kunne endre på. Kort sagt – aksjemarkedene overreagerer.

Likevel er vi ikke kjøpere her. For det første ønsker vi ikke å gripe etter «fallende kniver». I en situasjon som den vi har nå, med såpass sterke fall, foretrekker vi å stå på sidelinjen. Men får vi rett i at veksten ikke vil kollapse til en ny resesjon, sitter den amerikanske sentralbanken og venter, og det betyr at vedvarende positive aksjemarkeder ikke ligger rett rundt hjørnet. Ettersom vi investerer med en tidshorisont på 3 til 12 måneder, blir vi derfor inntil videre sittende på gjerdet når vi gjør disse kortsiktige (taktiske) justeringene i porteføljene våre. Jo nærmere vi kommer bunnen i veksten, og jo nærmere vi kommer den uunngåelige renteøkningen, jo mer sannsynlig er det at vi vil kjøpe aksjer igjen. Men ikke riktig enda.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.