DelClose

Horisont fondene endrer norsk renteindeks

De nye indeksene reflekterer bedre fondenes faktiske risikoeksponering, noe som vil gjøre det enklere å sammenligne norske rentefond mot en relevant indeks.

 
Verdipapirfondenes forening (VFF) har endret sin klassifiseringer av rentefond, der kredittrisiko er tatt inn som en faktor i tillegg til renterisiko. Nordic Bond Pricing (NBP) har utarbeidet nye indekser som er tilpasset den nye klassifiseringen. Selskapet NBP ble etablert i 2013 av Nordic Trustee og Verdipapirenes Forening (VFF). De nye indeksene reflekterer bedre fondenes faktiske risikoeksponering, noe som vil gjøre det enklere å sammenligne norske rentefond mot en relevant indeks.

Flere av våre kombinasjonsfond har eksponering mot norske rentefond som er berørt av disse endringene. Følgelig endrer vi indeks for Horisont - fondene med unntak av Horisont Aksje. For Horisont 20 til Horisont 80 innebærer endringen at Oslo Børs 3 måneders statsobligasjonsindeks (ST1X) erstattes med NBP sine indekser RM123FRN og RM123D3. For Horisont Rente erstattes ST1X med RM123FRN. De nye indeksene er markedsvektede indekser for det såkalte «Regular Market» som betyr alle obligasjoner av god kredittkvalitet.

Endringene vil tre i kraft fra og med 02.01.2019.

 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.