Del

Høy etterspørsel etter luksusvarer i Kina

Kina er en økonomi som er i kraftig vekst. Dette avspeiler seg i et økende velstandsnivå og en voksende middelklasse, som stadig stiller høyere krav til kvalitet og smak på varene de forbruker.

Det innenlandske forbruket er derfor en viktig målestokk når Louisa Lo fra Schroders Invetment Management skal ta investeringsbeslutninger. Louisa Lo er porteføljeforvalter for Danske Invest Greater China Class A.

I takt med den økende velstanden har etterspørselen etter luksus også steget. Faktisk er markedet for luksusvarer i Kina nå verdens nest største – kun overgått av USA.

”I dag er hver fjerde forbruker av luksusvarer kinesisk. Vi ser derfor stort potensial i selskaper som oppfyller forbrukernes voksende behov for merkevarer, kvalitetsprodukter og god service,” forteller Lo. Hun følger kinesernes skiftende forbruksvaner tett og har blant annet investert i smykker og bilforhandlere, som selger luksusbiler.

Gale etter vestlige biler
Kina produserer mange biler selv. Likevel foretrekker mange kinesere biler fra Vesten. Det er spesielt nyrike kineserne som kjøper  vestlige merkevarer for å vise status og posisjon.

Kina er allerede verdens største bilmarked og Lo forventer at det kinesiske luksusbilmarkedet vil øke jevnt i de kommende årene.

Tett kontakt med selskaper
Selv om velstanden vokser er Kina fortsatt et stort og mangfoldig land. Det er derfor viktig for Lo og hennes team å ha en finger på pulsen.

”Vi besøker flere hundre selskaper i året. Det er store forskjeller i Kina både geografisk, økonomisk og kulturelt og det er derfor avgjørende for oss at vi har tett kontakt med selskaper i hele landet.”
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.