DelClose

Her forventer vi høyest avkastning i 2018

Danske Banks seniorstrateg Christian Lie kommer i denne spalten med sin vurdering av muligheter og risikoer som investor i det kommende året.

Den globale oppgangen går på høygir. Vi forventer at den sterke økonomiske utviklingen vil fortsette i 2018, og at aksjer dermed kommer til å gi bedre avkastning enn renter – akkurat som vi har opplevd i år.

Derfor går vi inn i det nye året med en overvekt på 10 % i aksjer og en tilsvarende undervekt på 10 % i obligasjoner.

Konkret forventer vi at globale aksjer i løpet av de neste 12 månedene vil gi en avkastning på 8-12 %, målt i lokal valuta. For norske investorer kan avkastningen bli mindre, da vi om tolv måneder forventer en dollarkurs på 7,28 kroner, og en euro som koster 9,1 kroner – med andre ord en sterkere krone enn i dag.

Dette er noen av de viktigste konklusjonene fra vårt ny e Quarterly View, der vi beskriver Danske Banks forventninger til finansmarkedene i 2018.

De viktigste drivkreftene i finansmarkedene
Flere forhold taler for at den økonomiske oppgangen vil fortsette, til fordel for finansmarkedene.

Globalt sett fører sentralbankene fortsatt en ekspansiv pengepolitikk med lave renter som støtter opp om finansmarkedene, og det forventer vi også i 2018. Selv om den amerikanske sentralbanken er i gang med renteøkningene, foregår det langsomt og kontrollert for ikke å slå oppsvinget ut av kurs.

Samtidig nyter vi fortsatt godt av en attraktiv kombinasjon av god økonomisk vekst og lav inflasjon, noe som historisk sett har vært et gunstig klima for finansmarkedene. I tillegg har selskapene økt investeringene blant annet i nytt produksjonsutstyr, og dette bidrar til å holde økonomien oppe i gir og forlenge oppturen.

Vi forventer dermed at selskapene vil være i stand til å øke inntjeningen også i 2018 – og når selskapene tjener mer penger, skaper det grobunn for høyere aksjekurser.

Det store spørsmålet blir da selvfølgelig hvor vi ser størst potensial for kursoppgang.

De to mest attraktive regionene
Når det gjelder regioner, ser vi spesielt positivt på aksjer fra Europa og USA, der momentet i økonomiene ser sterkest ut for øyeblikket.

I USA er det store forventninger til den kommende skattereformen, som vi tror vil øke selskapenes inntjening. I Europa forventer vi at flere fusjoner og oppkjøp vil bidra til å støtte opp om de europeiske aksjemarkedene.

De fire mest attraktive sektorene
Hvis vi vender blikket mot sektorer, foretrekker vi aksjer fra de fire sektorene finans, råvarer, IT og helse.

Finansaksjer, med banker i spissen, trives tradisjonelt sett godt når rentene begynner å stige. Råvare- og IT-sektorene drar nytte av høy etterspørsel og gode priser, i hovedsak fordi mange bedrifter øker investeringene, og at det gjerne er selgers marked i denne konjunkturfasen.
Vi mener dessuten at helsesektoren vil nyte godt av nye legemidler som er underveis, noe som etter vår mening ikke er priset inn i flere av farmasiselskapenes aksjekurser.

Boble eller ikke?
Et viktig tema i 2018 vil være når aksjemarkedet når toppen for denne gang. Etter en oppgang, følger en nedtur – det er nærmest en naturlov – og jo lengre oppgangen varer, desto nærmere er vi neste periode med svakere utvikling.

Historisk sett er det negative konjunkturomslag som har utløst kraftige og langvarige fall i aksjemarkedet. Dessverre er det praktisk talt umulig å forutsi når den nåværende høykonjunkturen mister pusten og aksjemarkedet topper ut.

Foreløpig ser vi ingen tegn på en aksjeboble. Vår vurdering er at selskapenes voksende inntjening så langt har rettferdiggjort kursøkningene – og at denne trenden vil vedvare i det kommende året. Men skuffer den økonomiske veksten eller selskapenes inntjening – f.eks. fordi rentene stiger mer og raskere enn forventet – vil det selvfølgelig ramme aksjekursene negativt. Dette er imidlertid ikke vårt hovedscenario for 2018.

Andre faremomenter kan f.eks. være at de geopolitiske konfliktene i Nord-Korea og Midtøsten kan eskalere og dempe risikoviljen blant aksjeinvestorer. I tillegg kan Kina potensielt utløse markedsuro dersom veksten faller mer eller raskere enn forventet.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.